INF: รายการของคงที่ใน SQL Server 2000 Service Pack 1 (1 จาก 2)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290212
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ต่อไปนี้คือ ส่วนที่ 1 ของรายการแก้ไขและการปรับปรุงอื่น ๆ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนหลัก สำหรับรายการเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300538INF: รายการของคงที่ใน SQL Server 2000 Service Pack 1 (2 จาก 2)
300634ข้อมูล: รายการของถาวรใน MDAC 2.6 Service Pack 1
การตรวจสอบเซอร์วิสแพ็คที่ ระดับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server ของคุณในขณะนี้กำลัง การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากหน้าต่างตัววิเคราะห์คำถามของ SQL Server:
   SELECT @@version
				
ผลลัพธ์ของแบบสอบถามนี้คือ:
   8.00.194 if SQL Server 2000 with no service pack applied
   8.00.384 if SQL Server 2000 Service Pack 1
				
โปรดทราบว่า การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความเหล่านี้จะให้ข้อมูลเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถ้าคุณได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแต่ละแก้ไขใน Service Pack 1 สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 (รุ่นต่อ 8.00.384), คลิกการเชื่อมโยง หรือใช้การ Qxxxxxxหมายเลขการสอบถามสำหรับบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

เมื่อต้องการดูแฟ้ม Readme.txt 1 ชุดการบริการที่มาพร้อมกับ Service Pack 1 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
300516INF: แฟ้ม Readme.txt สำหรับ SQL Server 2000 Service Pack 1
For additional information on obtaining SQL Server 2000 Service Pack 1, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
290211INF: How to Obtain the Latest SQL Server 2000 Service Pack

ข้อมูลเพิ่มเติม

Service Pack 1

SQL Server 2000

Bug ID:135046
288188FIX: DTS Package Reports Success When FTP Task Doesn't Transfer All Files
Bug ID:201136
290915FIX: CREATE for Existing Object with IDENTITY Column Causes Duplicate IDENTITY Values
Bug ID:203148
285544FIX: Dividing 0 by a Negative Decimal or Numeric Number Results in -0
Bug ID:217586
293849FIX: Statistics Maintenance Creates Significant Bottleneck on SQL Servers that Use 16 or More CPUs
Bug ID:218543
275618FIX: Cannot Set SQLServerAgent Password to More Than 16 Characters in Enterprise Manager
Bug ID:218599
279015FIX: SQL Server Does Not Run RESTOREVERIFYONLY When Scheduling a Back Up in SQL Enterprise Manager
Bug ID:230243
295378FIX: SQLAgent Job with Recurring Schedule Is Disabled Upon Completion of the Schedule for the Day
Bug ID:234529
299649FIX: Merge Replication Agent Fails with Error Message: "Unable to replicate a view or function"
Bug ID:234551, 235869
281287FIX: Msg 8964 on Index with IGNORE_DUP_KEY and Row Has a Text Column
Bug ID:234619
295120FIX: OK Button for Changing the Recovery Model or the Compatibility Level in SQL Enterprise Manager is Disabled
Bug ID:234633
280747FIX: UPDATE Statement on a Clustered Index Key Fails with Error 547
Bug ID:234652
295936FIX: Error Removing Log Shipping on Secondary Database When Database Name Has a Quote
Bug ID:234705
286119FIX: Incorrect Behavior in SQL Server Profiler Event Generation
Bug ID:234858
295047FIX: Full-Text Indexes Are Scripted Before Table Indexes Causing DB Creation Script Failure
Bug ID:234864
295048FIX: Cannot Script Full-Text Indexes for Tables with No Primary Keys Even if Another Unique Index Exists
Bug ID:234991
291277FIX: ServerNet II Library Does Not Display if Giganet Driver is Not Available
Bug ID:235019
290916FIX: fn_virtualfilestats Skips the Last File
Bug ID:235027
298923FIX: sp_MsHelpmergeconflictcounts Returns No Row Against the Chinese Name Table on English Windows 2000
Bug ID:235040
290128FIX: SQL Server Resource DLL May Fail to Log to the Event Viewer in a Cluster
Bug ID:235056
300380FIX: Intense Database Backup Stress Causes BackupSync to Generate an Assertion when Releasing Memory
Bug ID:235060
294985FIX: SQL Server Agent Proxy Account Not Cleaned Up When Instance Is Uninstalled
Bug ID:235085
289851FIX: Creating a New Unique Named Pipe Alias Displays the Default Pipe Value Instead of the Entered Value
Bug ID:235091
303228FIX: Queue Reader Agent Fails if the Distributor is a Clustered SQL Server
Bug ID:235118
290414FIX: Index Tuning Wizard Fails to Remove Hypothetical Clustered Indexes
Bug ID:235175
295668FIX: Transaction Replication to DB2 Subscribers Incorrectly Map Tinyint Data Type if You Use DTS to Transform Published Data
Bug ID:235210
300388FIX: SQL Server Profiler Stops Responding When Saving Output to Hard Disk That Is Out of Space
Bug ID:235253
300391FIX: Profiler Replay Output File Does not Show Events When Looking at Properties
Bug ID:235295
287234FIX: No Vertical Scroll Bar in DTS Dynamic Properties Task Properties Dialog Box
Bug ID:235326
299543การแก้ไข: ฟังก์ชันการแปลง ActiveX ที่ไม่ถูกทริกเกอร์หาก LastRow อ็อพชันใน DTS งานข้อมูลที่แปลงเป็นน้อยกว่า หรือเท่ากับหมายเลขที่แท้จริงของแถวของตารางแหล่งที่มา
จุดบกพร่อง ID:235343, 353327, 353326
272737การแก้ไข: SQL Server Profiler สร้างข้อผิดพลาดเมื่อการอ่านแฟ้มการติดตามที่เกิน 1023 SPIDs
ID:235348 จุดบกพร่อง
290369การแก้ไข: จำลองแบบการปรับปรุงการสร้างคอลัมน์เพิ่มการผสานความสิ่งพิมพ์จะไม่แล้ว
ID:235377 จุดบกพร่อง
301579การแก้ไข: ทำ "Unspecified ข้อผิดพลาด" ยกเมื่องานกับแพคเกจ DTS บน Localized SQL Server 2000
ID:235391 จุดบกพร่อง
299323การแก้ไข: ล้ม CHECKTABLE DBCC อาจเหลวหากความเสียหายที่มีอยู่ในดัชนี
ID:235394 จุดบกพร่อง
299362การแก้ไข: Failover ของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL สาเหตุปัญหา ด้วยการรวมการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
ID:235408 จุดบกพร่อง
295051การแก้ไข: เปลี่ยน SQL Server บัญชีไปยังไม่ได้จัดการระบบสำหรับการทำให้การค้นหาข้อความเต็มไม่สามารถใช้งานแค็ตตาล็อกที่มีอยู่แล้ว
ID:235412 จุดบกพร่อง
295461การแก้ไข: Profiler ไม่ให้เริ่มการติดตามใหม่เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
ID:235435 จุดบกพร่อง
292237การแก้ไข: xp_startmail ทำไม่เริ่มต้นเริ่มต้นโปรไฟล์บนอินสแตนซ์ Nondefault
ID:235489 จุดบกพร่อง
271945การแก้ไข: ตัวแทนการ SQL Appends อักขระ Garbled ไปยังแฟ้มผลลัพธ์
ID:235494 จุดบกพร่อง
287405การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงขึ้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมการเข้าถึงเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์
ID:235501 จุดบกพร่อง
290055ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข:: "กระบวนการนี้ไม่สามารถเพิ่มคิวข้อความไปยังข้อความได้ ขั้นตอนล้มเหลว"
ID:235508 จุดบกพร่อง
285290การแก้ไข: แบบสอบถามซับซ้อน ANSI รวมแบบ ด้วยแบบสอบถามแบบกระจายอาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงที่จัดการ
ID:235565 จุดบกพร่อง
298835การแก้ไข: ลบจากมุมมองพาร์ติชันที่ประกอบด้วยข้อความ หรือรูปข้อมูลอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด
ID:235577 จุดบกพร่อง
299857การแก้ไข: ทริกเกอร์อาจไม่ดำเนินถ้าตัวดำเนินการการสแกนแบบสอบถามแบบแผนการใช้ค่าคง
ID:235592 จุดบกพร่อง
284440การแก้ไข: UPDATE ด้วยใบแจ้งยอดจาก CASE ที่ใช้ฟังก์ชัน NEWID() ให้ข้อผิดพลาด 8951, 8952, 8955 และ 8956
ID:235596 จุดบกพร่อง
286503ปิดการใช้การแก้ไข: ตัวเลือกสิ่งพิมพ์งานเมื่อสร้างสิ่งพิมพ์ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้จากตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก DTS
ID:235696 จุดบกพร่อง
295114การแก้ไข: SELECT * จาก SYSINDEXES เปิดฐานข้อมูลการปรับรุ่นจาก SQL Server 7.0 อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
ID:235700 จุดบกพร่อง
287167การแก้ไข: บางความล้มเหลวของการค้นหาข้อความเต็มไม่กำหนดข้อผิดพลาด @@
ID:235701 จุดบกพร่อง
291276การแก้ไข: เริ่มต้นระบบไม่ต้องการเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้กับฝ่ายสนับสนุน AWE ที่เปิดใช้งาน
ID:235717 จุดบกพร่อง
297369การแก้ไข: ข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องขึ้นเมื่อคุณเพิ่มความผสานไปยังสิ่งพิมพ์ที่มีสมาชิก NO ข้อมูลให้ตรงกัน
ID:235751 จุดบกพร่อง
289878การแก้ไข: ล็อกบนหัวข้อของแฟ้มเพจคือรายงานอย่างไม่ถูกต้อง
ID:235754 จุดบกพร่อง
291001INF: วิธีการใช้ sp_scriptdynamicupdproc การพัฒนากระบวนการประสิทธิภาพการทำงานของการปรับปรุงแบบกำหนดเองงานในการจำลอง SQL Server 2000 ของทรานแซคชันแบบ
ID:235838 จุดบกพร่อง
278978การแก้ไข: SELECT อาจไม่คืนแถวทั้งหมดถ้าได้ประกอบด้วยการให้จำนวนค่าใน IN มีขนาดใหญ่อนุประโยคของคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข
ID:235843 จุดบกพร่อง
286750การแก้ไข: ข้อมูลโอนการใช้โปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ SQL
ID:235865 จุดบกพร่อง
295002การแก้ไข: SQL Server 2000 เซ็ตไม่ Install แฟ้มวิธีใช้โปรแกรมควบคุม Jet
ID:235883 จุดบกพร่อง
286773การแก้ไข: งาน FTP DTS ไม่ดำเนินตามที่คาดไว้ถ้าปลายทางมีการออกจากช่องว่าง หรือแฟ้มปลายทางมีอยู่
ID:235884 จุดบกพร่อง
293223แก้ไข: การบันทึกแพคเกจ DTS แฟ้ม Visual Basic ที่ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ DTS ปัญหาการ
ID:235895 จุดบกพร่อง
287713การแก้ไข: ปัญหาเกี่ยวกับ DTS UI ช่วยหัวข้อ
ID:235974 จุดบกพร่อง
295027INF: สนับสนุนจำกัดสำหรับ Savepoint ในธุรกรรมการกระจายใน SQL Server 2000 Service Pack 1
ID:236001 จุดบกพร่อง
276043FIX: Error Message 5180 May Occur When You Retrieve Text or Image Data
Bug ID:236010
300172FIX: sp_addmergearticle May Fail with Error 20009 if Article Added Is Vertically Filtered
Bug ID:236030
299462FIX: Dump of Internal Structures while Users Connect or Disconnect May Cause Access Violation
Bug ID:236045
295466FIX: Affinity Mask Option in sp_configure Does Not Support 32 Processors
Bug ID:236046
299466FIX: Running Stack Dumper Causes Memory Leak of Virtual Bytes
Bug ID:236053
294311FIX: Trigger Does Not Return Expected Duplicate Key Insert Error to Client
Bug ID:236072
292454FIX: Update Queries with OpenXML Table Aliases Cause Access Violation
Bug ID:236087
274224FIX: Using SQL Server 2000 Merge Modules May Result in Confusing Message
ID:236107 จุดบกพร่อง
274329การแก้ไข: ช้า Optimizer การสร้างแบบสอบถามแบบแผนสำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อนซึ่งมีเข้าจำนวนมากและ Semi-Joins
ID:236111 จุดบกพร่อง
294388การแก้ไข: สิ้นสุดค่ารีจิสทรี Perflib อ่านลงเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ มีข้อยกเว้นร้ายแรง
ID:236112 จุดบกพร่อง
274330การแก้ไข: ส่งเปิดแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมาในจดหมาย SQL ล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด 18025
ID:236115 จุดบกพร่อง
290082การแก้ไข: Assertion ปลีกเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ในการจำลองแบบผสานกับไคลเอนต์ CE ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ล้มเหลว
ID:236124 จุดบกพร่อง
286268การแก้ไข: ผู้ใช้และรหัสผ่านเจ้าของจะเป็นสีทึบเมื่อคุณบันทึกเป็นชุดเป็นแบบแฟ้มโดยใช้ DTSWIZ
ID:236129 จุดบกพร่อง
295551การแก้ไข: ข้อความที่วางในหน้าต่างผลการวิเคราะห์แบบสอบถามไม่มองเห็นได้
ID:236137 จุดบกพร่อง
286234การแก้ไข: Suboptimal ประมวลแผนในการ UPDATE ทางอ้อมไปที่มุมมองในดัชนี
ID:236142 จุดบกพร่อง
285006การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 6603 หรือข้อมูลถูกตัดทอนของข้อความ ด้วย OPENXML ในการแยกวิเคราะห์ XML
ID:236167 จุดบกพร่อง
274266การแก้ไข: แบบสอบถามการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามย่อยแตกต่างกันในมุมมองอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด 3624
ID:236173 จุดบกพร่อง
298830ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข:: "ไม่สามารถเริ่มต้น 'จัดรูปแบบ XML สนับสนุน IIS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL' "
ID:236178 จุดบกพร่อง
275900การแก้ไข: แบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง ด้วยยัติภังค์ในอนุประโยคเช่นอาจทำงานช้า
ID:236191 จุดบกพร่อง
280744การแก้ไข: ข้อผิดพลาดแบบสอบถามกลับการปรับปรุง 1903 ถ้า Composite ชั่วคราวที่จัดทำดัชนีจบ 900 ไบต์
ID:236195 จุดบกพร่อง
300500การแก้ไข: ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกบรรจุบนไคลเอนต์ Side (UI หรือแฟ้ม) ใน SQL Server Profiler
ID:236220 จุดบกพร่อง
288340การแก้ไข: ข้อผิดพลาดในฟังก์ชันล้มเหลวในการแปลงจะล็อกเมื่อพวกเขาจะสามารถละเว้น
ID:236230 จุดบกพร่อง
290080การแก้ไข: Assert ขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเปลี่ยนฐานข้อมูล และมีการเปิดใช้งานการติดตามค่าสถานะสเปน
ID:236233 จุดบกพร่อง
290083การแก้ไข: FOR XML ที่ชัดเจน: แอตทริบิวต์ของการขัดแย้งใน xmltext ไม่ถูกเขียนทับถ้าประกอบด้วย xmltext DBCS
Bug ID:236274
293155FIX: BCP with Format File and -R Parameter Ignores Regional Settings
Bug ID:236293
278509FIX: Distribution Agent Ignores Quoted Identifier Option on Initial Sync to Oracle Subscribers
Bug ID:236309
274773FIX: If You Change Windows Security to Windows/SQL Security the SA Password is Blank
Bug ID:236325
276329FIX: Complex Distinct or Group By Query Can Return Unexpected Results with Parallel Execution Plan
Bug ID:236329
290415FIX: Use of the Jet Provider to Query a Linked Server Text File from SQL Server May Be Very Slow
Bug ID:236374
290351FIX: SQL Server Assertion During Distributed Transaction
Bug ID:236375
289893FIX: Current Row's Time if Empty Is Replaced by Previous Row's Time in Bulk Copy
Bug ID:236394
293464FIX: Merge Replication Does Not Log Conflicts after Successively Adding and Dropping Columns
Bug ID:236400
275901FIX: SQL RPC That Raises Error Will Mask @@ERROR with Msg 7221
Bug ID:236421
300183FIX: SQL Server Cluster Resource Fails to Come Online Until Cluster Service Is Restarted
Bug ID:236443
279296FIX: Using ALTER TABLE to Change Column Type Can Result in Unexpected NULL Values on INSERT
Bug ID:236453
280294FIX: SQL Server ODBC Driver Reuses Incorrect Parameter Length
Bug ID:236456
294420FIX: Logreader Fails to Select Text Data that is Inserted by SQL Server 6.5 Bcp Utility
Bug ID:236457
277640FIX: Denial of Service Attack with NULL Bytes in RPC Request
298012Malformed RPC Request Can Cause Service Problems
Bug ID:236561
295373FIX: Creating Indexes in Parallel May Fail with Deadlock on Sysindexes
Bug ID:236588
279659FIX: SQL Server 2000 Takes Much Longer to Compile the Query Against Local Partitioned View Than SQL Server 7.0
Bug ID:236595
288957FIX: Multiple Calls To a User Defined Function Within an Aggregate Function May Return Incorrect Results
Bug ID:236625
267953FIX: Interleaving Prepare And Adhoc Execute of Query May Cause Recompile Loop
Bug ID:236630
290353FIX: Updating View Based on Partitioned View May Result in Assertion
Bug ID:236633
293329FIX: Attaching Database Files Saved In Different Disk Folders Through SQL Enterprise Manager
Bug ID:236658
301627ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข:: "ICE03 แม่แบบที่ไม่ถูกต้องสตริ" ที่รายงาน โดย MSIVal2
ID:236652 จุดบกพร่อง
281293การแก้ไข: จดหมาย SQL 2000 ต้องไคลเอนต์ Microsoft Outlook 2000
ID:236682 จุดบกพร่อง
297104การแก้ไข: สำรองข้อมูลหรือการคืนค่าการใช้การล็อกทรานแซคชันขนาดใหญ่อาจคืนข้อผิดพลาด 3241
ID:236752 จุดบกพร่อง
293784การแก้ไข: ไม่สามารถปล่อยแค็ตตาล็อกเมื่อดิสก์มีทั้งหมด
ID:236753 จุดบกพร่อง
278698การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงข้อยกเว้นที่พบระหว่างการคอมไพล์ของทีมการจับคู่แฮแผน
ID:236765 จุดบกพร่อง
279295การแก้ไข: การสร้างดัชนีแบบขนานบนฮาร์ดแวร์ SMP ขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงที่จัดการ
ID:300104 จุดบกพร่อง
286775การแก้ไข: สร้างสิ่งพิมพ์จากภายใน DTSWIZ ไม่มี "ข้อผิดพลาด 496: ข้อผิดพลาดทั่วไป" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ID:300108 จุดบกพร่อง
293489การแก้ไข: ผสานการจำลองแบบ ด้วยตัวกรองแบบไดนามิกอาจทำให้ MMC จะล้มเหลว
ID:350775 จุดบกพร่อง
279183การแก้ไข: วัตถุที่มีการเขียนสคริปต์ ด้วยคุณสมบัติแบบขยายหลายอาจทำให้เกิดข้อยกเว้น
ID:350799 จุดบกพร่อง
279293การแก้ไข: ใช้ CASE ต้อง มีที่ว่างเปล่าสายอักขระที่อาจส่งผลในการละเมิดการเข้าถึง'หรือ'ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Abnormal
ID:350879 จุดบกพร่อง
279123แก้ไข: ตัว SQL Server 2000 ถอนการติดตั้งอาจแบ่งการจำลองแบบ SQL Server CE
จุดบกพร่อง ID:350886, 236168
292456การแก้ไข: GetColumnInfo กลับคอลัมน์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ID:350894 จุดบกพร่อง
294783การแก้ไข: ไม่เพิ่มของคอลัมน์ให้ข้อความแบบเพิ่มหน่วยเพิ่มก่อนที่จะสร้าง Snapshot
ID:350896 จุดบกพร่อง
299914การแก้ไข: ดำเนินการ MAX หรือฟังก์ชัน MIN รวมในคอลัมน์ด้วยดัชนีคลัสเตอร์ Hypothetical อาจทำหมุน CPU
ID:350899 จุดบกพร่อง
299470การแก้ไข: SELECT กับรวมวนแตกต่าง และ Self อาจทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1203
ID:350911 จุดบกพร่อง
292637การแก้ไข: ชุดอักขระ Unicode สายอักขระยาวเกินเจ็ดไบต์ในอนุประโยคเช่นถูกตัดทอนในการดำเนินการวางแผน
ID:350912 จุดบกพร่อง
288174การแก้ไข: การแก้ไขเป็นตาราง โดยเรียงซ้อน DRI ที่เกี่ยวข้องในมุมมองในดัชนีอาจทำให้ในข่าวสารเกี่ยวกับ 8624
ID:350933 จุดบกพร่อง
287401การแก้ไข: ไม่สามารถใช้ GOTO ในการเรียกใช้งาน SQL ของแพคเกจแบบ DTS
ID:350958 จุดบกพร่อง
297156การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาดของบริษัทตัวแทน Snapshot ขณะเพิ่มตารางที่ มีว่างในชื่อไปยังสิ่งพิมพ์ของการผสานที่มีอยู่
ID:350970 จุดบกพร่อง
300217การแก้ไข: อ็อพชัน "การปรับปรุงดัชนีในพื้นหลัง" ในการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอาจไม่งานถ้าตรวจพบเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยมาก
ID:350984 จุดบกพร่อง
300037การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 229 "EXECUTE สิทธิ์ถูกปฏิเสธบนวัตถุ xp_mapdown_bitmap" ในการผสานตารางที่เผยแพร่
ID:351022 จุดบกพร่อง
285979FIX: Changing Autostart Options for Named Instances Change Autostart Settings for the Default Instance
Bug ID:351023
303119FIX: Upgrade to SQL Server 2000 Cluster Does Not Add All SQL Server Resource Dependencies
Bug ID:351025
279338FIX: DBCC CHECKCONSTRAINTS Does Not Handle Names with Special Characters
Bug ID:351080
291275FIX: sp_replsetoriginator May Generate Access Violation in Bidirectional Transactional Replication
Bug ID:351081
290592FIX: Full-Text Rows Missing After Crawl Due to Full Disk
Bug ID:351097
295030FIX: Index Tuning Wizard Execution May Generate Floating Point Exception
Bug ID:351119
299382FIX: Zeros Incorrectly Removed from the Binary Column in SQL Profiler
Bug ID:351128
279804FIX: INSERT Statement Incorrectly Conflicts with Constraint
Bug ID:351140
279867FIX: Sending Maintenance Report by E-mail to Operator Fails in Maintenance Plan
Bug ID:351147
282416FIX: Opening the Database Folder in SQL Server Enterprise Manager 2000 Takes a Long Time
Bug ID:351185
293345FIX: ANSI Script from Profiler Cannot be Opened in Query Analyzer
Bug ID:351188, 351189
280380FIX: Buffer Overflow Exploit Possible with Extended Stored Procedures
Bug ID:351196
280846FIX: Merge Snapshot Agent May Fail With Syntax Error Message When Published Table Contains Computed Columns
Bug ID:351222
282455FIX: SQL Server Fails to Start When Computer Binds 48 or More Socket Addresses
Bug ID:351225
282243FIX: Incorrect Results with Join of Column Converted to Binary
Bug ID:351229
295039การแก้ไข: Assertion ยกเมื่อ DELETE เป็นทำบนตารางที่เชื่อมต่อเข้ากับมุมมองแบบ
ID:351230 จุดบกพร่อง
288996การแก้ไข: ระบบสามารถ Sysopentapes ของมุมมองถูกส่งน้อยลง
ID:351235 จุดบกพร่อง
289551การแก้ไข: สร้างสคริปต์ SQL ในสคริปต์ Generates ผู้จัดการขององค์กรในลำดับที่ไม่ถูกต้องถ้าตารางมีฟังก์ชัน User-Defined เป็นคอลัมน์ Computed
ID:351242 จุดบกพร่อง
293761การแก้ไข: ทำตารางที่มีการกรองแบบไดนามิกไม่ซ้ำข้อมูลจากตารางที่มีการรวมกับสมาชิกของ SQL Server CE
ID:351243 จุดบกพร่อง
287606การแก้ไข: เหมือนองค์กรโปรแกรมจัดการรายงานตารางขนาดว่ากำลังเดิม Compared ถึง sp_spaceused
ID:351259 จุดบกพร่อง
286255FIX: สหภาพแบบสอบถามกลับข้อภายในแบบสอบถามตัวประมวลผลข้อผิดพลาดความ 8623
ID:351266 จุดบกพร่อง
290642การแก้ไข: มีอยู่ ด้วยเต็ม รวม Outer อาจสร้างการละเมิดการเข้าถึง
จุดบกพร่อง ID:351268, 351286
281843การแก้ไข: GetProcessInputBuffer SQLDMO กลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
ID:351300 จุดบกพร่อง
294970การแก้ไข: ชื่อการแจกจ่ายบริษัทตัวแทนการล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ด้วย Compensating คำสั่งสำหรับการจัดคิวการปรับปรุงสมาชิก
ID:351305 จุดบกพร่อง
286249การแก้ไข: 8624 ภายใน SQL Server Error ใบแจ้งยอดการปรับปรุงที่ซับซ้อนส่งกลับ
ID:351307 จุดบกพร่อง
299366การแก้ไข: เรียกกระบวนงานที่เก็บไว้ระยะไกลภายในท้องถิ่นกระบวนงานที่เก็บไว้ในขณะที่กำลังส่งต่อข้อความพารามิเตอร์ให้ AV
ID:351327 จุดบกพร่อง
294415การแก้ไข: ทรัพยากรทำไม่ Failover ทันทีถ้าเกิดข้อผิดพลาด โดย DLL ของทรัพยากร
ID:351328 จุดบกพร่อง
295032การแก้ไข: ล้มเหลวขั้นงานถ้าแรกแทรกของชุดงาน Encounters ข้อผิดพลาดของข่าวสารเกี่ยวกับ 3604
ID:351337 จุดบกพร่อง
295325การแก้ไข: การจำลองแบบในตุรกีเปรียบเทียบไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ข้อผิดพลาด 21112: ' -PollingInterval ' ไม่มีพารามิเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับบริษัทตัวแทนผู้อ่านแฟ้มบันทึก"
ID:351342 จุดบกพร่อง
281238การแก้ไข: xp_findnextmsg ไม่กลับเป็นค่าสำหรับ @ msg_id พารามิเตอร์ในผลผลิต
ID:351343 จุดบกพร่อง
281239การแก้ไข: xp_findnextmsg กลับแถวหลายเมื่อมีระบุพารามิเตอร์ไม่มี
ID:351363 จุดบกพร่อง
282229การแก้ไข: กระบวนงานที่ SP_OA Leak หน่วยความจำ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ID:351373 จุดบกพร่อง
284228INF: ค่าใหม่ติดตามสถานะการปรับการจำลองแบบกระบวนงานที่เก็บไว้
ID:351375 จุดบกพร่อง
282279การแก้ไข: การดำเนินของ sp_OACreate ใน COM ออปเจ็กต์โดยไม่มีชนิดข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์ปิด
ID:351376 จุดบกพร่อง
286565การแก้ไข: SQL Server ดำเนินการสิ้นสุดลงพยายามตั้งค่าใหม่จาก sp_OA ตามชุด
จุดบกพร่อง ID:351394, 352221
288122การแก้ไข: การตรวจสอบการล็อกใช้ CPU มากเกินไป
ID:351407 จุดบกพร่อง
288189การแก้ไข: งาน FTP DTS อาจล้มเหลวในการดาวน์โหลดแฟ้มหลังจากมีปัญหาเครือข่าย
ID:351431 จุดบกพร่อง
299361การแก้ไข: ประทับเวลาของคอลัมน์ตัดเมื่อ Replicating ด้วย Sybase โดยใช้ตัวให้บริการ OLEDB Merant
ID:351441 จุดบกพร่อง
283825การแก้ไข: DBREINDEX DBCC ไม่เก็บ Fillfactor ต้นฉบับ
จุดบกพร่อง ID:351450, 352729
293328FIX: Update Query Does Not Execute Correctly
Bug ID:351471
292455FIX: OSQL Does Not Display Column Names for Query
Bug ID:351474
289149FIX: A Query That Uses Hash Match Teams May Fail with 8630 Error Message
Bug ID:351486
299865FIX: DMO BulkCopy fails to copy data when column names contain the space character
Bug ID:351502
286253FIX: Multiple SQL Agent Jobs Launched At The Same Time May Fail With Primary Key Error Message
Bug ID:351513
286788FIX: Server Side Cursor May Return Incorrect Results
Bug ID:351566
282982FIX: Suboptimal Performance Using a Cursor to Update a Heap Involved in an Indexed View
Bug ID:351620
291780FIX: DTS Transfer Objects May Fail if Dependent Objects Are Not in Alphabetical Order
Bug ID:351634, 351180
290917FIX: Incorrect Identity Values After Failed Unique Index Creation
Bug ID:351653
290643FIX: Microsoft Search Service Cannot be Stopped During Large Population
Bug ID:351658
299544FIX: Correlated Subquery Containing UNION ALL May Cause Access Violation
Bug ID:351669
294459FIX: Can't Use Four-Part Name to Query Oracle Table if Name Contains Lowercase Characters
Bug ID:351682
290058FIX: SQL Mail Procedures May Intermittently Fail with Error 0x8004010f
Bug ID:351686
286774การแก้ไข: โปรแกรมติดตั้งคลัสเตอร์ของ SQL Server 2000 ไม่ มี "จุดรายการสำหรับ DllCNVREM.dll ไม่พบ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ID:351698 จุดบกพร่อง
293758การแก้ไข: จัดการ โดย SQL Server ด้วยแบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยัง DB2 ไม่เปลี่ยนแปลง Nullability
ID:351714 จุดบกพร่อง
285952การแก้ไข: NO_TRUNCATE อาจสามารถเพิ่มไปยังคำชี้แจงของแฟ้มบันทึกการสำรองข้อมูลเมื่อคุณดำเนินการสำรองข้อมูลบันทึกจาก SEM
ID:351729 จุดบกพร่อง
291376การแก้ไข: ไม่สามารถใช้ SQL แบบไดนามิกที่งบดุลภายใน OPENQUERY
ID:351736 จุดบกพร่อง
295053การแก้ไข: OPENXML อาจ Leak Worktables ในหน่วยความจำ
ID:351754 จุดบกพร่อง
289880การแก้ไข: SQL Server Assertion ล้มเหลวขึ้นถ้ามีการกู้คืนแบบจำลองของ TempDB ไม่ปกติ
ID:351761 จุดบกพร่อง
285870การแก้ไข: การปรับปรุง ด้วยตัวเองรวมอาจ Update หมายเลขที่ไม่ถูกต้องของแถว
ID:351773 จุดบกพร่อง
292755การแก้ไข: แบบสอบถามข้อความเต็มอาจส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ"
ID:351791 จุดบกพร่อง
290921การแก้ไข: บน และล่างฟังก์ชันคืนความยาวของข้อมูลเมตากับว่าใช้ DBCS
ID:351797 จุดบกพร่อง
289739การแก้ไข: แบบสอบถามที่วางจำหน่ายกับผู้ให้บริการ Optika อาจคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
ID:351829 จุดบกพร่อง
275145การแก้ไข: การแจ้งเตือนเงื่อนไขของประสิทธิภาพการทำงานของ sql server เดียวเท่านั้นถูกจัดเป็นใช้งานอยู่
จุดบกพร่อง ID:351866, 351704
295034การแก้ไข: บริการการค้นหา Microsoft อาจทำให้การใช้งาน CPU 100% ถ้าการเข้าสู่ BUILTIN\Administrators จะถูกเอาออก
ID:351892 จุดบกพร่อง
286737การแก้ไข: FetchBufferSize มากกว่าจำนวนที่แน่นอนไม่เพื่อที่โอนย้ายแถวทั้งหมด และไม่ส่งกลับข้อผิดพลาด
ID:351894 จุดบกพร่อง
280720การแก้ไข: xp_sendmail แฟ้ม CSV UNICODE Generates รูปแบบ
ID:351901 จุดบกพร่อง
289475การแก้ไข: SQLAgent อย่างไม่ถูกต้องใช้ TLSAlloc สำหรับการทำให้งาน Transact SQL TLS ทั้งหมด Slots ไปได้หมดลงแล้ว
ID:351918 จุดบกพร่อง
295037การแก้ไข: สหภาพผสานคือไม่ได้ใช้กับหมายเลขขนาดใหญ่ของสหภาพลง
ID:351920 จุดบกพร่อง
290085การแก้ไข: กระบวนงานที่เก็บไว้ที่เพิ่มเติม "xp_logevent" สร้างเป็นการละเมิดการเข้าถึงเมื่อรับ Too ใหญ่ในพารามิเตอร์
ID:351927 จุดบกพร่อง
294338การแก้ไข: xp_enumgroups สร้างเป็นการละเมิดการเข้าถึงเมื่อมีการส่งผ่านพารามิเตอร์ที่ขนาดใหญ่
ID:351939 จุดบกพร่อง
286749การแก้ไข: การสร้างตาราง การแทรกแถว และการสร้างดัชนีภายในทรานแซคชัน แล้วตาม ด้วยการเพิ่มของข้อจำกัดอาจทำข้อผิดพลาดของความสอดคล้อง
ID:351941 จุดบกพร่อง
293292การแก้ไข: CHECKDB DBCC อาจผลิตการละเมิดการเข้าถึงเมื่อฐานข้อมูลที่ถูกใช้
ID:351948 จุดบกพร่อง
290644การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงสาเหตุ DTSRun.exe บนคอมพิวเตอร์ที่เป็น SMP
ID:351952 จุดบกพร่อง
290739การแก้ไข: วนผ่านข้อความจดหมาย SQL ใช้ขยายใช้กระบวนงานที่ยาวใน SQL Server 2000
ID:351953 จุดบกพร่อง
290210การแก้ไข: การเอาออกของข้อความเต็มดัชนีอาจไม่ถูกต้องลบแถวจาก sysdepends ตารางระบบ
ID:351984 จุดบกพร่อง
299448การแก้ไข: แบบสอบถามย่อยว่า ตารางอ้างอิงกับสถิติและกลับไม่ว่างผลเซ็ตอาจทำให้ AV
ID:351990 จุดบกพร่อง
291851การแก้ไข: เวียนจำลองแบบที่เก็บไว้กระบวนงานที่อาจจะ Scripted อย่างไม่ถูกต้องเมื่อข้อความอยู่ในที่แห่งที่สอง
ID:352016 จุดบกพร่อง
299937FIX: Changes to Indexed View Article of a Transactional Publication Are Not Saved
Bug ID:352024
298402INF: Understanding How to Set the SQL Server I/O Affinity Option
Bug ID:352036
289691FIX: Sysprocesses Is Incorrectly Showing Rollback Status Even Though the Transaction Is Not Rolling Back
Bug ID:352038
303224FIX: Use of the Copy Database Wizard to Copy a Database Disables Full-Text Indexing on the Source Database
Bug ID:352051
299787FIX: Skewed Replication Statistics in Output File When Running Agent Continuously
Bug ID:352074
290077FIX: DTS Scheduled Job Does Not Complete After First Run
Bug ID:352077
291540FIX: Instead of Triggers that Use Work Tables Cause a Memory Leak
Bug ID:352081
300272FIX: Transfer of a View that Contains a UDF by Using DTS Export Data Fails with Error 208
Bug ID:352082
300194FIX: Error 644 Using Two Indexes on a Column with Uppercase Preference Sort Order
Bug ID:352091
288426FIX: Alerts Triggered Incorrectly When Security Auditing is Enabled
Bug ID:352092
295045การแก้ไข: SELECT ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องของการส่งคืนที่แตกต่างในการเปรียบเทียบ SQL_Latin1_General_Pref_Cp1_CI_AS
ID:352098 จุดบกพร่อง
290918การแก้ไข: ลักษณะการทำไม่ถูกต้องงานของเช่น [-] เมื่อใช้การทำดัชนี
ID:352099 จุดบกพร่อง
294929การแก้ไข: การติดตั้ง MSDE ประกอบด้วยไอคอนที่ไม่ถูกต้องสำหรับตัวจัดการบริการ
ID:352114 จุดบกพร่อง
299889การแก้ไข: ประชากรทั้งหมดอาจไม่สมบูรณ์ถ้าบริการการค้นหา Microsoft มีหยุด และเริ่มต้นใหม่
ID:352142 จุดบกพร่อง
289472การแก้ไข: ข้อยกเว้น SQLAgent ขึ้นเมื่อระบบการเก็บรักษา 613, 2661 หรือ 4709 งาน
ID:352148 จุดบกพร่อง
290413การแก้ไข: sp_cursor ไลบรารีฐานข้อมูลล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด 16933 ถ้ามีการส่งผ่านไป ด้วยพารามิเตอร์ Tablename Bracketed ตัวบ่งชี้
Bug ID:352211
290645FIX: SQL Server Active Directory Registration Always Reports Success
Bug ID:352213
300180FIX: sp_MSexpandnotbelongs May Be Called at Publisher Due to Invalid Evaluation of Join Filter
Bug ID:352217
292761FIX: xp_startmail Error Message Does Not Indicate Problem
Bug ID:352230
302421FIX: Query Issued Against Two Instances of the Same Table May Cause an Access Violation
Bug ID:352255
292737FIX: Drag and Drop Object Type Node to the Editor in Query Analyzer Returns Error Message
Bug ID:352264
291274FIX: Correlated Subquery on Partitioned Views with Text Operations May Cause Access Violation
Bug ID:352271
291273FIX: SQLMail Incorrectly Uses Default Mail Profile
Bug ID:352297
293166FIX: Parallel Modification Operation May Spin Trying to Release Locks
Bug ID:352303
294999FIX: SQL Server Fails to Start with \f Option on Computers with Many CPUs
Bug ID:352312
290814FIX: xp_readmail Leaks Memory if Message Contains Attachment
Bug ID:352320
293430FIX: SEM New SQL Server Registration Using Long Server Name Fails with Access Violation
Bug ID:352326
298803FIX: Coalesce with Subquery May Generate an Access Violation
Bug ID:352345
291566FIX: Parallel Plan for Index Creation of Non-Clustered Index May Result in Use of Pages That are not Allocated
Bug ID:352358
300056FIX: Merge Metadata Cleanup May Cause Subscriber Transaction Log to Grow Quickly
Bug ID:352372
292753FIX: Some Object Browser Folders Cannot Be Scripted
Bug ID:352404
291235FIX: Query Analyzer Hangs After You Drag && Drop Files Into the Query Editor and You Close One of the Newly Created Windows
Bug ID:352492
296685FIX: Cannot Execute SELECT COUNT(*) Against DB2 on Mainframe Using Four-Part Name
Bug ID:352500, 351440
288330FIX: FTP Task in DTS Deletes File from the Destination Folder After the Package Completes Execution
Bug ID:352501
294902FIX : Rollback to Savepoint Causes Assertion and Errors
Bug ID:352555
295022FIX: Sqlmaint.exe Is Not Available with MSDE 2000
Bug ID:352575, 352695
293232FIX: Undetected Deadlock Occurs When Lock Owner Is Waiting on CXPACKET
Bug ID:352606
299602FIX: Extended Stored Procedure xp_sendmail Does Not Handle DBCS Correctly
Bug ID:352608
295459FIX: sp_helptext Fails with Invalid Length Parameter Error
Bug ID:352640
286286FIX: LOCK_TIMEOUT Causes Transaction to Roll Back and @@error Does Not Capture Error 1222
Bug ID:352700
294874FIX: Combination of Multiple EXIST, OR, and Subquery Clauses May Give a Sub-Optimal Plan
Bug ID:352705
294787FIX: Update Plan with User Defined Function May Fail to Find a Plan
Bug ID:352735
293632FIX: EventSubClass Column Incorrect for Deadlock Chain Events
Bug ID:352765, 353201
298951FIX: Snapshot Agent for Merge Publication May Fail with 107 Error
Bug ID:352793
293484FIX: Incorrect Record is Deleted or Updated When a Clustered Index is in Descending Order
Bug ID:352799
295644FIX: Transaction Log Restores May Fail with 3456 Error
Bug ID:352807
295046FIX: OLE Automation Fails When Calling ADODB.Connection Methods
Bug ID:352826
299285FIX: Query with Complex Correlated Subquery May Cause Unexpected Results in Aggregate Functions
Bug ID:352830
295055FIX: sp_OAMethod Does Not Convert Numeric Datatype Correctly
Bug ID:352839
294872การแก้ไข: การปรับปรุงในตารางแบบมี INT และคอลัมน์ BIT อาจเป็นศูนย์ออก INT คอลัมน์
ID:352847 จุดบกพร่อง
302409การแก้ไข: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ SQL Server 2000 เมื่อชื่อผู้ให้บริการออกใบรับรองคือเหมือนกันเป็นชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ 2000 ของ Windows
ID:352867 จุดบกพร่อง
295023การแก้ไข: "SET ROWCOUNT" อาจสาเหตุข้อมูลเป็น Unreadable
ID:352935 จุดบกพร่อง
295113FIX: การเข้าถึงสาเหตุที่แพคเก็ต TDS เสียหายใน SQL Server
ID:352963 จุดบกพร่อง
299903FIX: sp_scriptpublicationcustomprocs Generates Replication Stored Procedures
Bug ID:353011, 353081
294828FIX: Passing a Large Command Line String to Query Analyzer Results in Assertion Failed
Bug ID:353031
294839FIX: No Error Message Generated by Query Analyzer When You Try to Open a Database with a Name Greater Than 128 Characters
Bug ID:353107
295006FIX : OSQL Utility Returns Incorrect Error Message
Bug ID:353170
294412FIX: SQLAgent T-SQL Job Does Not Respect SET NOCOUNT ON When Sending Output to File
Bug ID:353206, 352955
294860FIX: Modification Queries May Take Too Long to Compile if Halloween Protection is Required for Multiple Tables
Bug ID:353275
295193FIX: Merge Module Sqlsvr.msm Fails Validation with ICE03
Bug ID:353324
295627FIX: Xp_readmail May Cause System to Stop Responding in Windows 95 or Windows 98
Bug ID:353326
272737การแก้ไข: SQL Server Profiler สร้างข้อผิดพลาดเมื่อการอ่านแฟ้มการติดตามที่เกิน 1023 SPIDs
Bug ID:353344
299620FIX: Cannot Use a Profile Name Longer Than 32 Characters with SQL Mail
Bug ID:353394
296098FIX: xp_sendmail Fails with the @attach_results Parameter on SQL Server 2000 Personal Edition
Bug ID:353405
299351FIX: MSDE Installation Fails on Systems That Have SQL Server 2000 Service Pack 1 Installed
Bug ID:353492
300145FIX: Merge Replication Conflict Viewer Resolves Data Conflicts Incorrectly
Bug ID:353641
296465FIX: Mssearch.exe Memory Leak Occurs when Results are not Completely Processed
Bug ID:354039, 353802
299717FIX: Query Method Used to Access Data May Allow Rights that the Login Might Not Normally Have
Bug ID:354604
301060FIX: Import of Text File Results in Error "Column Delimiter not found"
Bug ID:46409
290646FIX: SQLColAttribute Returns Incorrect Table Attributes When Table Name Contains a Period

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290212 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB290212 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290212

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com