Begrensninger for grafikkfiltre for import i Word 2003 og Word 2002

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 290362 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 210396 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver begrensningene for grafikkfiltre for import i Microsoft Word. Denne informasjonen er også tilgjengelig i Hjelp for Microsoft Word. (På Hjelp-menyen kan du klikke Hjelp for Microsoft Word. I svarveiviseren eller Office-hjelperen skriver du inn grafikkfiltyper, og deretter klikker du Søk.)

Mer informasjon

Du kan sette inn mange populære grafikkfilformater i et dokument, enten direkte eller ved hjelp av egne grafikkfiltre.

Grafikkfiltyper som er innebygd i Word

Du trenger ikke å installere et eget grafikkfilter for å sette inn følgende grafikkfilformater:
 • Utvidet metafil (EMF)

  Det innebygde grafikkfilteret for utvidet metafil støtter EMF-formatet (utvidet metafil-format).
 • Graphics Interchange Format (GIF)

  Det innebygde GIF-filteret støtter filformatversjon GIF87a (også med sammenfletting) og GIF89a (også med sammenfletting og gjennomsiktighet).

  Når du lagrer et animert GIF-bilde som HTML, beholdes animasjonen. Det er visse redigeringsfunksjoner som ikke kan brukes på et animert GIF-bilde, for eksempel beskjæring, gruppering eller endring av fyll, kantlinjer eller skygger. Gjør slike endringer i et eget redigeringsprogram for GIF-animasjoner, og sett inn bildet på nytt.

  GIF-filteret har følgende begrensning:
  • Hvis du har en GIF-fil med flere bilder, er det bare det første bildet som importeres
 • Joint Photographic Experts Group (JPG og JPEG)

  Det innebygde JPEG-grafikkfilteret støtter versjon 6.0 av JFIF (JPEG File Interchange Format). Filteret støtter JPEG med cyan, magenta, gul og svart (CMYK).

  JPEG-filteret har følgende begrensning:
  • Filteret støtter ikke JTIF-filer (JPEG Tagged Interchange Format)
 • Portable Network Graphics (PNG)

  Det innebygde PNG-filteret støtter filer som samsvarer med Portable Network Graphics Tenth Specification, versjon 1.0.
 • Microsoft Windows-punktgrafikk (BMP, RLE og DIB)

  Det innebygde Windows-punktgrafikkfilteret støtter Windows- og OS/2-punktgrafikk, RLE-punktgrafikk (RLE) og enhetsuavhengig punktgrafikk (DIB).
 • Windows-metafilgrafikk (WMF)

  Det innebygde filteret for Windows-metafilgrafikk støtter Windows-metafilformatet.
 • Tagged Image File Format (TIFF)

  Det innebygde TIFF-grafikkfilteret støtter alle bildetyper og komprimeringer som samsvarer med TIFF Specification Revision 5.0 og 6.0, Part1: Baseline TIFF. Disse typene omfatter monokrome bilder, gråtonebilder, bilder med palettfarger og bilder med RGB-farger. Filteret kan håndtere én enkelt 8-biters alfakanal som er lagret i et RGB-fargebilde.

  TIFF-filteret støtter også følgende:
  • Flere alfakanaler (lagret som underfiler) eller alfakanaler som ikke har 8 biter per piksel
  • Gjennomsiktighet
  • TIFF-filtypen for CMYK-bilder
  TIFF-filteret har følgende begrensning:
  • Hvis du har en TIFF-fil med flere bilder (underfiler), er det bare det første bildet som importeres
 • Encapsulated PostScript (EPS)

  Når du importerer en EPS-grafikkfil, skjer følgende: Det opprettes automatisk en forhåndsvisning når du viser bildet i dialogboksen Sett inn bilde eller når du viser bildet i dokumentet. Visningsbildet gjengis fra PostScript-data i EPS-filen. Derfor bruker ikke dette visningsbildet forhåndsvisningsgrafikk (Windows-metafile eller TIFF) som tidligere kan være lagt til EPS-filen.

  Denne håndteringen kan være forskjellig fra tidligere versjoner av Office, avhengig av filterversjonene som er installert. EPS-grafikk skrives fremdeles ut på riktig måte med en PostScript-skriver. Hvis du imidlertid skriver EPS-grafikk til en ikke-PostScript-skriver, skrives visningsbildet ut som det vises på skjermen. EPS-grafikk er laget for å skrives ut med en PostScript-skriver.

Filtyper som krever et eget grafikkfilter

Du må installere et grafikkfiler for å kunne sette inn grafikkfilformatene nedenfor. Hvis du ikke installerte det nødvendige filteret da du installerte Microsoft Word på datamaskinen, kan du kjøre installasjonsprogrammet på nytt og legge til grafikkfilteret.
 • Computer Graphics Metafile

  Computer Graphics Metafile-grafikkfilteret (Cgmimp32.flt) støtter versjon 1 av CGM 1992. Filteret håndterer alle tre koder, tolker og støtter alle elementer og håndterer alle gyldige CGM-grafikkfiler på riktig måte.

  Computer Graphics Metafile-grafikkfilteret har full støtte for de store bransjeprofilene hos ATA (Air Transport Association) og CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Filteret er godkjent som ATA- og CALS-kompatibelt etter tester av det amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST).

  Hvis du installerer filteret under programinstallasjonen, installeres følgende filer:
  • Cgmimp32.flt
  • Cgmimp32.fnt
  • Cgmimp32.cfg
  • Cgmimp32.hlp
  Dette filteret har følgende begrensning:
  • Det støtter ikke CGM 1992 versjon 2, 3 og 4.
 • CorelDRAW-grafikkfilter

  CorelDRAW-grafikkfilteret (Cdrimp32.flt) støtter CDR, CDT, CMX og PAT-filer fra CorelDRAW 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 og 9.0.

  Dette filteret har følgende begrensninger:
  • Object- og PostScript-teksturfyll erstattes med heldekkende, grått fyll.
  • Gradert fyll deles inn i ensfargede striper.
  Filteret har ikke støtte for følgende:
  • CorelDRAW-innstillinger, for eksempel sidestørrelse og -retning, enheter, rutenett og støttelinjer
  • Linser og effektklipp (powerclips)
  • Sider, lag og grupper
  • OLE-objekter
  • Rotert punktgrafikk
  • Vektorfyll
  • Avsnittstekst over flere områder
 • Encapsulated PostScript-filter (EPS)

  Når du importerer en EPS-grafikkfil, skjer følgende: Det opprettes automatisk en forhåndsvisning når du viser bildet i dialogboksen Sett inn bilde eller når du viser bildet i dokumentet. Visningsbildet gjengis fra PostScript-data i EPS-filen. Derfor bruker ikke dette visningsbildet forhåndsvisningsgrafikk (Windows-metafile eller TIFF) som tidligere kan være lagt til EPS-filen.

  Denne håndteringen kan være forskjellig fra tidligere versjoner av Office, avhengig av filterversjonene som er installert. EPS-grafikk skrives fremdeles ut på riktig måte med en PostScript-skriver. Hvis du imidlertid skriver EPS-grafikk til en ikke-PostScript-skriver, skrives visningsbildet ut som det vises på skjermen. EPS-grafikk er laget for å skrives ut med en PostScript-skriver.
 • Hanako-grafikkfilter (JSH, JAH og JBH)

  Hanako-grafikkfilteret brukes for den japanske språkversjonen av Microsoft Office XP.

  Hanako-grafikkfilteret (Jshimp.flt, Jahimp.flt og Jbhimp.flt) støtter og konverterer filtypene JSH, JAH og JBH fra Hanako 2.0 og 3.0 til Microsoft Windows-metafilformatet.

  Filteret har følgende begrensninger:
  • Bildedata slettes når filene åpnes.
  • Det kan ta lang tid før filer med store mengder data kan konverteres, eventuelt kan de ikke konverteres i det hele tatt. Hvis dette skjer, kan du prøve å slette unødvendige data eller objekter eller lagre filen på nytt som flere filer, og deretter prøve å åpne filene på nytt.
  • Kompleks tekstformatering eller bildeinnstillinger som ikke kan gjengis i Windows-metafilformatet, slettes eller forenkles når filen åpnes. Dette kan påvirke justeringen av tekst eller bilder.
 • Macintosh PICT-fil (PCT)

  Macintosh PICT-grafikkfilteret (Pictim32.flt) brukes til å importere PICT-grafikk fra Macintosh. Gi Macintosh PICT-filene nytt navn med filtypen PCT når du kopierer dem til en datamaskin med Microsoft Windows, slik at Microsoft Office for Windows kan kjenne igjen filene som PICT-grafikk. Hvis du for eksempel har en grafikkfil med navnet Bjørn på Macintosh-maskinen, bør du gi filen navnet Bjørn.pct før du setter den inn i en fil for Windows.
 • Filtre for import og eksport av WordPerfect-grafikk

  Importfilteret for WordPerfect-grafikk (Wpgimp32.flt) støtter WordPerfect Graphics versjon 1.0, 1.0e og 2.0, som tilsvarer WordPerfect versjon 6.x og tidligere. For WPG-bilder som er opprettet i DrawPerfect, skal størrelsen på bilderammen tilsvare størrelsen på skjermen.

  Dette filteret har følgende begrensninger:
  • PostScript-informasjon går tapt i Encapsulated PostScript-bilder som er innebygd i WordPerfect Graphics-filer.
  • Det er mulig at WordPerfect Graphics-filer med store, innebygde punktgrafikkbilder ikke vises riktig på datamaskiner med skjermdrivere i Mach-serien fra ATI. Hvis du tror du har dette problemet, kan du prøve å kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Windows og bytte skjermdriver til 8514/a-driverne som følger med Windows.

Installere et nytt grafikkfilter

Hvis du vil installere et grafikkfilter som ikke ble installert med installasjonsprogrammet, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. Avslutt alle Microsoft Office-programmer.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.

  Obs!  I Microsoft Windows XP klikker du Start og deretter Kontrollpanel.
 3. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.
 4. Gjør ett av følgende:
  • I Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows NT 4.0:

   I kategorien Installer/avinstaller klikker du for å velge Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), og deretter klikker du Legg til / fjern.

   - eller -
  • I Microsoft Windows 2000 eller Windows XP:

   Når Endre eller fjerne programmer er valgt, klikker du for å velge Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), og deretter klikker du Endre.
 5. Merk av for Legg til eller fjern funksjoner, og klikk deretter Neste.
 6. I listen Funksjoner som skal installeres klikker du for å utvide Microsoft Office.
 7. Klikk for å utvide Delte funksjoner for Office.
 8. Klikk for å utvide Konverteringsprogrammer og filtre.
 9. Klikk for å utvide Konverteringsprogrammer og filtre.
 10. Klikk ikonet for grafikkfilteret du vil installere, og klikk deretter for å velge Kjør alle fra Min datamaskin på hurtigmenyen som vises.
 11. Klikk Oppdater.

Egenskaper

Artikkel-ID: 290362 - Forrige gjennomgang: 16. juni 2006 - Gjennomgang: 4.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Nøkkelord: 
kbinfo kbfilters KB290362

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com