ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน System Center 2012 R2 การดำเนินงานจัดการ Update Rollup 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2904678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft System Center 2012 R2 การดำเนินการตัวจัดการ นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับ Update Rollup 1 สำหรับการจัดการการดำเนินงานของ System Center 2012 R2


การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตัวจัดการการดำเนินงาน

ปัญหาที่ 1

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานเก็บไว้p_DataPurging ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวประมวลผลแบบสอบถามเรียกใช้ทรัพยากรภายในไม่เพียงพอ และไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม

ปัญหาที่ 2

คำสั่งแทรกจำนวนมากของคลังสินค้าข้อมูลใช้ค่าการหมดเวลา 30 วินาทีเริ่มต้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการหมดเวลาของแบบสอบถาม

ปัญหาที่ 3

ข้อผิดพลาด 26319 จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บทบาทผู้ปฏิบัติงาน ปัญหานี้ทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน

การตัดสินค้าจากคลัง 4

คอมโพเนนต์ของไดอะแกรมการเผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในสถานะของคอมโพเนนต์

การตัดสินค้าจากคลัง 5

การเปลี่ยนชื่อกลุ่มทำงานได้อย่างถูกต้องในคอนโซล อย่างไรก็ตาม ชื่อเดิมของกลุ่มปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะแทนจอภาพ หรือมุมมองตามกลุ่มการกำหนดขอบเขต

การตัดสินค้าจากคลัง 6

ไม่สนับสนุนการซิงโครไนส์ SCOM ใน Team Foundation Server รุ่นภาษาท้องถิ่น

การตัดสินค้าจากคลัง 7

การชะงักงันของกระบวนการ SDK ทำให้กลไกจัดการการแลกเปลี่ยนสหสัมพันธ์ล้มเหลว

การตัดสินค้าจากคลัง 8

กลุ่มสำรอง "โปรแกรมช่วยแนะนำของ Microsoft System Center ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์" จะปรากฏในการค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกลุ่มเท่านั้น

การตัดสินค้าจากคลัง 9

หลายการเชื่อมต่อโปรแกรมช่วยแนะนำถูกค้นพบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเมื่อคอมพิวเตอร์โฮสต์แบบคลัสเตอร์


การตัดสินค้าจากคลัง 10

มีข้อยกเว้นของแดชบอร์ดเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขที่ใช้สำหรับการสอบถามมีอักขระที่ไม่ถูกต้องหรือคำสำคัญ

ตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ (จัดการชุดปรับปรุง)

ปัญหาที่ 1

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Solaris ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของตัวจัดการการดำเนินงาน ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Solaris ที่มีการรันการตรวจสอบทรัพยากรมากออกจากตัวแสดงรายละเอียดแฟ้ม และตรวจสอบทรัพยากร ตรวจสอบทรัพยากรอาจรวมถึงระบบแฟ้ม ดิสก์ทางกายภาพ และอะแดปเตอร์เครือข่าย

หมายเหตุ แฟ้มบันทึกของตัวจัดการการดำเนินงานจะอยู่ที่ /var/opt/microsoft/scx/log/scx.log

errno = 24 (แนะมีไฟล์เปิดมาก)

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้วงเงินเริ่มต้นบน Solaris ต่ำเกินไปที่จะปันส่วนจำนวนตัวแสดงรายละเอียดแฟ้มเพียงพอ หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงสะสม บริษัทตัวแทนการปรับปรุงแทนจำกัดผู้ใช้เริ่มต้น โดยใช้ขีดจำกัดผู้ใช้สำหรับกระบวนการของบริษัทตัวแทนของ 1024

ปัญหาที่ 2

ถ้ารายการคอนเทนเนอร์ Linux (cgroup) ในเส้นทางของ /etc/mtab ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux ตรวจสอบเริ่มต้น ด้วยสายอักขระ "cgroup" คำเตือนที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของตัวแทน

หมายเหตุ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ดิสก์ทางกายภาพบางอย่างก็ตามที่คาดไว้

คำเตือน [scx.core.common.pal.system.disk.diskdepend:418:29352:139684846989056] ไม่พบคีย์ 'cgroup' ในการแมป proc_disk_stats ชื่ออุปกรณ์ถูก 'cgroup'

ปัญหาที่ 3

ตั้งค่าคอนฟิกดิสก์ทางกายภาพที่ไม่สามารถตรวจสอบความล้มเหลวในการตรวจสอบดิสก์ทางกายภาพ หรือทำให้เกิดความล้มเหลวในการตรวจสอบระบบบนคอมพิวเตอร์ UNIX และ Linux เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น อินสแตนซ์ดิสก์แบบลอจิคัลจะไม่พบ โดยตัวจัดการการดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ ใช้บน UNIX หรือ ใช้ Linux ถูกตรวจสอบ

การตัดสินค้าจากคลัง 4

Solaris โซนการตรวจสอบที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้การปันส่วนของ CPU แบบไดนามิกที่ มีกลุ่มทรัพยากรแบบไดนามิก อาจบันทึกข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกของตัวแทน ตาม Cpu จะถูกเอาออกจากโซน anddo ไม่ระบุ Cpu อยู่ในระบบได้ ในบางกรณี ตัวแทนในโซน Solaris ที่มีการปันส่วนของ CPU แบบไดนามิกอาจวางในระหว่างการตรวจสอบตามปกติ

หมายเหตุ ปัญหานี้นำไปใช้กับโซนใด ๆ Solaris ตรวจสอบที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้กลุ่มทรัพยากรแบบไดนามิกและตั้งค่าคอนฟิกเป็น "โดยเฉพาะของ cpu" ที่เกี่ยวข้องกับ Cpu ช่วงของ

การตัดสินค้าจากคลัง 5

ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Solaris 9 เมื่อสคริปต์ /opt/microsoft/scx/bin/tools/setup.sh ตั้งค่า pathcorrectly ในไลบรารี เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ไม่สามารถเรียกใช้เครื่องมือ omicli

ld.so.1: omicli: ร้ายแรง: libssl.so.0.9.7: เปิดล้มเหลว: ไม่มีแฟ้มหรือไดเรกทอรี

การตัดสินค้าจากคลัง 6

ถ้าบริษัทตัวแทนการเรียกอาร์กิวเมนต์กระบวนการจากของ subroutine ที่ getargs บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AIX รับการตรวจสอบอาจมีรายงานอย่างไม่ถูกต้องเป็นแบบออฟไลน์ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของตัวแทน:

โทรศัพท์ getargs() ส่งกลับข้อผิดพลาด

การตัดสินค้าจากคลัง 7

บริษัทตัวแทนการใช้ AIX กับคอมพิวเตอร์พิจารณาแคชของแฟ้มทั้งหมดที่เป็น หน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน และถือว่าแค minperm เป็นหน่วยความจำที่ใช้ หลังจากที่มีการติดตั้ง ยกเลิกการปรับปรุงนี้มีคำนวณหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AIX เป็น: เพิ่มหน่วยความจำ + (แค – minperm)

การตัดสินค้าจากคลัง 8

ตัวแทน Universal Linux ไม่ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Linux ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.0.0 เวอร์ชั่น OpenSSL ถ้า libssl.so.1.0.0 แฟ้มไลบรารีมีอยู่ ล็อกข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

/opt/microsoft/scx/bin/tools/.scxsslconfig: ข้อผิดพลาดขณะโหลดไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน: libssl.so.1.0.0: ไม่สามารถเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันของวัตถุ: แฟ้มหรือไดเรกทอรีดังกล่าวไม่มี

คำแนะนำในการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงาน

ปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงในบทบาททั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบ 2012 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2 (ยกเว้นในบทบาท theGateway), โปรแกรมปรับปรุงไม่ปรากฏในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'
 • หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง หมายเลขรุ่นของคอนโซลจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงบนเว็บคอนโซล คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Internet Explorer:

  ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ใน ' / OperationsManager' แอพลิเคชัน
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิด และเริ่ม Internet explorer ใหม่แล้ว
หมายเหตุการติดตั้ง
 • แพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update ในภาษาต่อไปนี้:
  • จีนประยุกต์ (ภาษาจีนประยุกต์)
  • ญี่ปุ่น (JPN)
  • ภาษาฝรั่งเศส (FRA)
  • ภาษาเยอรมัน (DEU)
  • รัสเซีย (RUS)
  • อิตาลี (ITA)
  • สเปน (ESN)
  • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล) (PTB)
  • จีนดั้งเดิม (ภาษาจีนดั้งเดิม)
  • เกาหลี (KOR)
  • เช็ก (CSY)
  • ดัตช์ (NLD)
  • โปแลนด์ (POL)
  • ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) (PTG)
  • สวีเดน (SWE)
  • ตุรกี (TUR)
  • ฮังการี (HUN)
  • ภาษาอังกฤษ (นู)
  • ฮ่องกงจีน (HK)
 • บางคอมโพเนนต์หลายภาษา และโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์เหล่านี้จะไม่ถูกปรับเปลี่ยน
 • คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงในฐานะผู้ดูแล
 • ถ้าคุณไม่ต้องการการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงคอนโซล ปิดคอนโซลก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงสำหรับบทบาทคอนโซล
 • เมื่อต้องการเริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของ Microsoft Silverlight ล้างแคชของเบราว์เซอร์ที่ใน Silverlight และเริ่มการทำงานของ Silverlight
 • อย่าติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงทันทีหลังจากที่คุณติดตั้ง System Center 2012 R2 ของเซิร์ฟเวอร์ มิฉะนั้น รัฐบริการสุขภาพอาจไม่สามารถเริ่มต้น
 • ถ้าเปิดใช้งานการควบคุมบัญชีผู้ใช้ เรียกใช้.msp ปรับปรุงแฟ้มจากพร้อมท์คำสั่ง
 • คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในการดำเนินงานและคลังสินค้าข้อมูลจะใช้การอัพเดตกับฐานข้อมูลเหล่านี้
 • การเปิดใช้งานเว็บคอนโซลแก้ไข เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>

  หมายเหตุ เพิ่มบรรทัดใต้ส่วน<system.web>ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  </system.web>
  911722 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงเว็บเพจ ASP.NET ที่มี ViewState ที่เปิดใช้งานหลังจากที่คุณอัพเกรดจาก ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0
 • แก้ปัญหา 2 (ข้อมูลคลังสินค้าจำนวนมากแทรกปัญหาการหมดเวลาคำสั่ง) เพิ่มคีย์รีจิสทรีที่คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าการหมดเวลา (เป็นวินาที) สำหรับข้อมูลคลังสินค้าจำนวนมากแทรกคำสั่ง เหล่านี้คือคำสั่งที่ใส่ข้อมูลใหม่ลงในข้อมูลคลังสินค้า ชื่อคีย์จะเป็นดังนี้:
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Data Warehouse\


  ค่าชื่อเป็นดังนี้:
  วินาทีการหมดเวลาของคำสั่ง Insert จำนวนมาก

  ค่าเป็นค่า dword ตัวอย่างเช่น ควรตั้งชื่อค่าเป็น40สำหรับหมดเวลา 40 วินาที
ใบสั่งการติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน

เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงในลำดับต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงในโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือเซิร์ฟเวอร์
  • เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์
  • คอมพิวเตอร์บทบาทของเซิร์ฟเวอร์คอนโซลเว็บ
  • คอมพิวเตอร์บทบาทของคอนโซลการดำเนินงาน
 2. ใช้สคริปต์ SQL (ดูรายละเอียดการติดตั้ง)
 3. นำเข้าชุดจัดการด้วยตนเอง
หมายเหตุ
 • ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะการเชื่อมต่อ MG/Tiering ปรับปรุงระดับที่ด้านบนของคุณลักษณะการเชื่อมต่อ MG/Tiering ก่อน
 • Update Rollup 1 แฟ้มมีรุ่นของ 10226.1011
ข้อมูลการติดตั้ง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม และขยายแฟ้มที่มีอยู่ในแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ Microsoft Update ให้สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง Microsoft Update จัดเตรียมโปรแกรมปรับปรุงที่เหมาะสมตามคอมโพเนนต์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรือคุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจจาก http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2904678
 2. ใช้แฟ้ม MSP เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

  หมายเหตุ แฟ้ม MSP จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง ใช้แฟ้ม MSP ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บคอนโซลและบทบาทของคอนโซลติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จัดการ ใช้แฟ้ม MSP บนเซิร์ฟเวอร์จัดการ ใช้หนึ่งไฟล์ MSP บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละบทบาทเฉพาะที่เก็บเซิร์ฟเวอร์
 3. ดำเนินการ OperationsManagerDB ฐานข้อมูล scriptagainst SQL แบบต่อไปนี้:
  • update_rollup_mom_db.sql

  หมายเหตุ สคริปต์เหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

  %SystemDrive%\Program Files\System Manager\Server R2\Operations 2012 ศูนย์ \SQL สคริปต์สำหรับการอัพเด Rollups\
 4. นำเข้าชุดจัดการต่อไปนี้:
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb pack จัดการนี้มีการขึ้นต่อกันดังต่อไปนี้:
   • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb ที่ควรติดตั้งจากสื่อ rtm, R2 2012 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้า แพคความจัดการจากดิสก์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ แพคการจัดการรวมอยู่ในการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ในเส้นทางต่อไปนี้:

ศูนย์ Files\System %SystemDrive%\Program 2012 R2\Operations Manager\Server\Management ชุดรวมสำหรับระบบ

ถอนการติดตั้งข้อมูล

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง รันคำสั่งต่อไปนี้:

msiexec / ถอนการติดตั้ง PatchCodeGuid /package RTMProductCodeGuid


หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึด RTMProductCodeGuid แสดงถึง Guid ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์RTMProductCodeGuid
เซิร์ฟเวอร์{C92727BE-BD12-4140-96A6276BA4F60AC1 }
คอนโซล (AMD64){041C3416-87CE-4B02-918E-6FDC95F241D3 }
คอนโซล (x86){175B7A24-E94B-46E5-A0FD-06B78AC82D17 }
WebConsole (AMD64){B9853D74-E2A7-446C-851D-5B5374671D0B }
เกตเวย์{1D02271D-B7F5-48E8-9050-7F28D2B254BB }
SCX-ACS (AMD64){46B40E96-9631-11E2-8D42-2CE76188709B }
SCX-ACS (x86){46B40E96-9631-11E2-8D42-2CE76188709B }


นอกจากนี้ ตัวยึด แสดงถึง PatchCodeGuid หนึ่งใน Guid ดังต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
มีโปรแกรมแก้ไขรหัส GUID คอมโพเนนต์สถาปัตยกรรมภาษา
{84BD5AE6-25E2-4B87-9C07-9FB9A95BFB5A }เซิร์ฟเวอร์AMD64สั้น
{4EB352A9-2917-4428-834B-8DECB2935F8F }เกตเวย์AMD64สั้น
{62086E39-4C38-4D1B-8DC7-E548D691EC18 }WebConsoleAMD64สั้น
{E66ED8C8-8381-44BF-B1B6-E615B075C986 }คอนโซลAMD64สั้น
{AD99AC5B-13D3-4105-B56F-F63BA28E36F3 }คอนโซลx 86สั้น
{6396DD2B-F151-4ED3-B19F-1D28FD7E6D88 }คอนโซลAMD64CN
{A094FBE0-53EE-4191-A8EE-2F73AAABF9E6 }WebConsoleAMD64CN
{2770CE72-C358-44FE-9153-4C86CC169509 }WebConsoleAMD64CS
{C68CEBD0-B858-4481-8AB2-300F597D0ADC }คอนโซลAMD64CS
{7C032E8E-0194-4F13-9922-19FEC6EF02AC }คอนโซลAMD64DE
{9A7440FA-720B-47FD-A90E-9629162FE900 }WebConsoleAMD64DE
{283C728F-2946-47F3-B974-CE431B03D7CA }คอนโซลAMD64ES
{B03BEEDA-D083-4444-9A02-C148C9F4BE88 }WebConsoleAMD64ES
{4D300C90-9FE4-4346-A4FA-E8FA6D10D4AD }คอนโซลAMD64FR
{ADCB4EB1-0014-4A81-8E11-FFC08D7B0FD1 }WebConsoleAMD64FR
{A77C42B5-6199-459C-B2A7-5122FC1CF04B }คอนโซลAMD64HU
{E8A06971-855F-46D1-B1FC-730E74D06C61 }WebConsoleAMD64HU
{C6D47631-9183-49FA-B6C1-22232F98561E }คอนโซลAMD64ดังกล่าว
{CFA31EAC-A394-4B2B-96C0-26D43F787DBA }WebConsoleAMD64ดังกล่าว
{2C419B8B-ABA5-4CCF-BC11-B3C1B71DC30B }คอนโซลAMD64JA
{53194AAE-092B-4100-9243-D552160C1ED3 }WebConsoleAMD64JA
{DE44F965-EB66-4B7E-9331-92A3C953FC6E }คอนโซลAMD64KO
{19297B2B-5E53-42C4-AF52-B315E0853E02 }WebConsoleAMD64KO
{F4C19D0B-9815-4636-80D7-9DBC1DC2F8BC }คอนโซลAMD64NL
{0D1291E6-E30C-4BC3-82C1-B21F54E182A1 }WebConsoleAMD64NL
{3E195419-3B7E-4EA9-AC9C-0FA35243C788 }คอนโซลAMD64PL
{646461C7-F5F6-4B80-93A8-4D391E226EF9 }WebConsoleAMD64PL
{6A8F6806-3E84-4A5B-880F-3C41E13D0ADB }คอนโซลAMD64BR พ.
{5116F3F6-D529-4181-B69B-0859E42CCFEA }WebConsoleAMD64BR พ.
{00DC1AE9-CAB7-4334-9EA6-DE7929CD35AC }คอนโซลAMD64พ.พ.
{3417A9F0-ECDE-4B9B-B443-92573A052361 }WebConsoleAMD64พ.พ.
{71171DF4-D5CB-43EB-8D81-894F259913E9 }คอนโซลAMD64
{95D88749-F37A-40CD-A6BA-BC4976BEB6F3 }WebConsoleAMD64
{39076D9B-EF26-485F-9728-EBA12FD578AD }คอนโซลAMD64หอ
{BD6CD607-8401-4EE3-9268-A29228EA3A37 }WebConsoleAMD64หอ
{CF9292F5-5125-4A7A-A122-3CF97DA08554 }คอนโซลAMD64TR
{5FE6DB6C-0E88-46C9-9420-7229F56FF0BD }WebConsoleAMD64TR
{932B5CAD-95CC-484E-B0BC-1E3F5994A732 }คอนโซลAMD64TW
{694A3B3D-1545-44E1-B716-1A8BCE62CDF6 }WebConsoleAMD64TW
{28E8DD05-AD62-4938-9992-C86D22724912 }คอนโซลAMD64ZH-ZK
{EDACE704-8858-490B-8229-F67B099F61B6 }WebConsoleAMD64ZH-ZK
{A790470E-3FF8-488C-839B-D01F5C46544C }คอนโซลx 86CN
{AD5234DC-62FC-495F-AD70-F870FB7D888D }คอนโซลx 86CS
{D4D5EE73-4679-4817-866C-A3E9759A4DF4 }คอนโซลx 86DE
{3E8D238C-1E9F-4FF3-A5F3-642DAE68BC5A }คอนโซลx 86ES
{08F1859B-5337-40A3-84F6-70531AD64991 }คอนโซลx 86FR
{ED29E2FF-1433-44D6-BBD7-6E7920FC4D37 }คอนโซลx 86HU
{8835A90C-2119-42E8-90EA-0BE565BE6DE0 }คอนโซลx 86ดังกล่าว
{B1EC476D-C5F5-4086-AAA4-070189582B25 }คอนโซลx 86JA
{1D7865D8-99B5-4D84-8071-BE573176A875 }คอนโซลx 86KO
{CA10D411-302D-4B35-B177-EDA06AAC5E76 }คอนโซลx 86NL
{D89C72CF-4C13-4EEF-A4A5-3C6366485E33 }คอนโซลx 86PL
{135BF2EC-6101-49B0-BC6E-AB97B1C14F88 }คอนโซลx 86BR พ.
{B3DECB61-C1DD-4F0E-A9DE-E52038D27B75 }คอนโซลx 86พ.พ.
{7CC02289-326C-4D29-834A-A25F80510A54 }คอนโซลx 86
{194C0B21-4665-4DF5-A6A0-38ABFC7F1073 }คอนโซลx 86หอ
{3FB7D328-ACE7-44AB-881E-D81D2FFB13A4 }คอนโซลx 86TR
{25BA7E59-07B0-4B0E-A1EA-CD3CCC1BDC81 }คอนโซลx 86TW
{DD5D9B80-7041-40E0-B1D4-9D960406E291 }คอนโซลx 86ZH-ZK

วิธีการติดตั้งสำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ (จัดการชุดปรับปรุง)

เมื่อต้องการติดตั้งชุดปรับปรุงที่ตรวจสอบและตัวแทนสำหรับระบบปฏิบัติการ UNIX และ Linux ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Update Rollup 1 ให้กับสภาพแวดล้อมของคุณจัดการการดำเนินงานของ System Center 2012 R2
 2. ดาวน์โหลดและการ pack การจัดการการปรับปรุงสำหรับ R2 System Center 2012 จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ตรวจสอบชุดสำหรับ UNIX และระบบปฏิบัติการ Linux system Center
 3. ติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง pack จัดการเพื่อขยายแฟ้ม pack จัดการ
 4. นำเข้าแพคการจัดการของไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ และการ pack จัดการ Microsoft.Unix.Library ปรับปรุงแล้ว
 5. นำเข้าชุดจัดการการปรับปรุงสำหรับแต่ละเวอร์ชัน Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ
 6. อัพเกรดแต่ละตัวแทนเป็นรุ่นล่าสุด โดยใช้ cmdlet Windows PowerShellอัพเดต SCXAgentหรือ UNIX/Linux ของบริษัทตัวแทนการปรับรุ่นตัวช่วยสร้างในบานหน้าต่างจัดการของคอนโซลการดำเนินงาน

ข้อมูลแฟ้ม

ตัวจัดการการดำเนินงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงตัวจัดการการดำเนินงานขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.dll52,920 ไบต์7.1.10188.0
HealthServiceMessages.dll 1,360,568 ไบต์7.1.10188.0
Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb352,256 ไบต์ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll236,248 ไบต์7.1.10226.1009
Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll395,992 ไบต์7.1.10226.1009
update_rollup_mom_db.sql58,422 ไบต์ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb266,240 ไบต์ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb143,360 ไบต์ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll1,782,488 ไบต์7.1.10226.1009
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll1,137,368 ไบต์7.1.10226.1009
Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb126,976 ไบต์ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll (Silverlight)1,782,488 ไบต์7.1.10226.1009

ตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ (จัดการชุดปรับปรุง)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุง Xplatขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.AIX.5.3.mpb15696 KB7.5.1019.0
Microsoft.AIX.6.1.mpb15717 KB7.5.1019.0
Microsoft.AIX.7.mpb14704 KB7.5.1019.0
Microsoft.AIX.Library.mp31 KB7.5.1019.0
Microsoft.HPUX.11iv2.mpb19847 KB7.5.1019.0
Microsoft.HPUX.11iv3.mpb 19788 KB7.5.1019.0
Microsoft.HPUX.Library.mp31 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.Library.mp31 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp15 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb7843 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb7782 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb7343 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.Universal.Library.mp15 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mpกิโลไบต์ 837.5.1019.0
Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb14049 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb12567 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SLES.10.mpb7150 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SLES.11.mpb4681 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SLES.9.mpb3782 KB7.5.1019.0
Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp15 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.10.mpb26851 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.11.mpb26531 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.9.mpb13739 KB7.5.1019.0
Microsoft.Solaris.Library.mp22 KB7.5.1019.0
Microsoft.Unix.Library.mpกิโลไบต์ 837.5.1019.0
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2904678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
Keywords: 
kbqfe kbfix kbmt KB2904678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2904678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com