Stop 0xD1 klaidos Windows pagrindu kompiuteryje su keliais procesoriais

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2905412 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Daugiaprocesor?je Windows kompiuter? sugenda per 2-3 dienas. Be to, klaida Stop 0xD1 generuojamas avarijos kompiuterio.

Prie?astis

?i problema kyla d?l race condition ir yra TCP/IP vairuotojas daugiaprocesor?je aplinkoje. Jei pasikartojan?ius TCP segment? gauna ?vairi? perdirb?j?, jie gali b?ti eili?kum? neteisingai, ir tai sukelia katastrofos.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? naudojant Windows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2, ?diegti kar?t?j? patais? 2896146 Windows 8.1. Taikyti kar?toji pataisa 2896146 for Windows 8.1, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Kar?tosios pataisos 2896146
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? naudojant Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 1 pakeitim? paketo, Windows Server 2008 R2 pakeitim? paketu ir Windows Server 2008 2 pakeitim? paketas, ?diegti kar?t?j? patais?, apra?yt? ?iame straipsnyje.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft Support. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows RT 8.1
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paketas 1
 • Windows Server 2008 2 pakeitim? paketas

Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paketas, skirtas Windows Server 2008.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.

Windows Server 2008 failo informacija ir pastabos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Windows Vista patais? ir Windows Server 2008 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik "Windows Vista" yra ?ra?ytas kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows Vista" puslapis. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je. Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.0.600 2. 23XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • 1 Pakeitim? paketas yra integruotas ? leidimo versijos Windows Server 2008. Tod?l RTM gairi? failai skirti tik ? Windows Vista. RTM gairi? failai yra per 6.0.0000.xxxxx versijos numeris.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskiraiskyriuje "papildom? fail? informacija forWindows Server 2008". MAMA failus ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2327731,23219-Lapkritis-201301:47x86
TCPIP.sys6.0.6002.23277915,39219-Lapkritis-201303:28x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2327740,44819-Lapkritis-201302:22x64
TCPIP.sys6.0.6002.232771,417,66419-Lapkritis-201304:05x64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2327780,89619-Lapkritis-201301:31IA-64
TCPIP.sys6.0.6002.232772,977,21619-Lapkritis-201302:56IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 failo informacija ir pastabos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
NetIO.sys6.1.7601.22502240,57605-Lapkritis-201309:59x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22502187,84005-Lapkritis-201309:59x86
TCPIP.sys6.1.7601.225021,309,63205-Lapkritis-201309:59x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
NetIO.sys6.1.7601.22502376,76805-Lapkritis-201310:52x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22502288,19205-Lapkritis-201310:52x64
TCPIP.sys6.1.7601.225021,897,40805-Lapkritis-201310:52x64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
NetIO.sys6.1.7601.22502711,10405-Lapkritis-201309:51IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22502482,75205-Lapkritis-201309:51IA-64
TCPIP.sys6.1.7601.225023,806,65605-Lapkritis-201309:51IA-64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 8 ir Windows Server 2012 informacija ir pastabos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Windows 8 ir Windows Server 2012 kar?tosios pataisos yra ?trauktos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? puslapyje pateikiama tik ?Windows 8?. Nor?dami gauti kar?t?j? patais? paket?, kuris taikomas vienai arba abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, pateikt? puslapio dalyje ?Windows 8?. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.2.920 0,16 xxx?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?RTMVDR
  6.2.920 0.20 xxx?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?RTMLDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? ? "papildoma failo informacija, skirta Windows 8 ir Windows Server 2012" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 8? versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384271,08826-Jul-201203:30x86
TCPIP.sys6.2.9200.208811,815,38420-Lapkritis-201300:54x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384411,88826-Jul-201204:43x64
TCPIP.sys6.2.9200.208812,228,56820-Lapkritis-201303:19x64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 fail? informacinius prane?imus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Windows 8.1 kar?t?sias pataisas ir Windows Server 2012 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.3.960 0,16 xxxWindows RT8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2RTMVDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8,1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.3.9600.16384286,04822-Aug-201305:20x86
TCPIP.sys6.3.9600.164771,883,99227-Lapkritis-201313:45x86
ARP.exe6.3.9600.1638422,52822-Aug-201302:52x86
Finger.exe6.3.9600.1647713,31227-Lapkritis-201309:20x86
Hostname.exe6.3.9600.1638412,28822-Aug-201302:52x86
Mrinfo.exe6.3.9600.1638414,84822-Aug-201302:50x86
Netiohlp.dll6.3.9600.16477167,93627-Lapkritis-201308:56x86
Netstat.exe6.3.9600.1638432,76822-Aug-201302:46x86
Route.exe6.3.9600.1638419,96822-Aug-201302:47x86
Tcpsvcs.exe6.3.9600.1638410,75222-Aug-201302:54x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows 8,1 ir Windows Server 2012 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.3.9600.16384428,89622-Aug-201312:34x64
TCPIP.sys6.3.9600.164772,543,96027-Lapkritis-201315:32x64
ARP.exe6.3.9600.1638425,08822-Aug-201310:01x64
Finger.exe6.3.9600.1647715,36027-Lapkritis-201309:47x64
Hostname.exe6.3.9600.1638413,31222-Aug-201310:02x64
Mrinfo.exe6.3.9600.1638415,36022-Aug-201309:59x64
Netiohlp.dll6.3.9600.16477203,26427-Lapkritis-201309:10x64
Netstat.exe6.3.9600.1638438,40022-Aug-201309:52x64
Route.exe6.3.9600.1638423,04022-Aug-201309:53x64
Tcpsvcs.exe6.3.9600.1638411,26422-Aug-201310:03x64
ARP.exe6.3.9600.1638422,52822-Aug-201302:52x86
Finger.exe6.3.9600.1647713,31227-Lapkritis-201309:20x86
Hostname.exe6.3.9600.1638412,28822-Aug-201302:52x86
Mrinfo.exe6.3.9600.1638414,84822-Aug-201302:50x86
Netiohlp.dll6.3.9600.16477167,93627-Lapkritis-201308:56x86
Netstat.exe6.3.9600.1638432,76822-Aug-201302:46x86
Route.exe6.3.9600.1638419,96822-Aug-201302:47x86
Tcpsvcs.exe6.3.9600.1638410,75222-Aug-201302:54x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows RT 8.1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.3.9600.16384278,88822-Aug-201303:52Negalioja
TCPIP.sys6.3.9600.164771,753,44027-Lapkritis-201311:06Negalioja
ARP.exe6.3.9600.1638421,50422-Aug-201302:18Negalioja
Finger.exe6.3.9600.1647713,31227-Lapkritis-201308:30Negalioja
Hostname.exe6.3.9600.1638412,28822-Aug-201302:18Negalioja
Mrinfo.exe6.3.9600.1638413,82422-Aug-201302:16Negalioja
Netiohlp.dll6.3.9600.16477146,43227-Lapkritis-201308:12Negalioja
Netstat.exe6.3.9600.1638429,69622-Aug-201302:13Negalioja
Route.exe6.3.9600.1638418,43222-Aug-201302:14Negalioja
Tcpsvcs.exe6.3.9600.1638410,75222-Aug-201302:19Negalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma failo informacija forWindows Server 2008

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasPackage_1_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,295
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,280
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,295
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_4_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,280
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,133
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,429
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,137
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,436
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_3a0deb703388f249f743e78dde36510d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_ec38d42232ce3be5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis717
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_52f71b9019b0608b4bbd95e60d1d7363_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_bc03d804b2044725.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-l...istry-pagalba-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_8848881c1be372af.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,845
Data (UTC)19-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)03:44
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_b54964677cdcb919.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,400
Data (UTC)19-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)03:45
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_89ddfd6239068588d4447865b8187ff4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_59cd9b708d63c28e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis706
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_f5e2ea9c85a32c41a54247c137ed61b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_a5cd4ed059cbf5a6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis721
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-l...istry-pagalba-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_e467239fd440e3e5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis5,122
Data (UTC)19-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)04:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_1167ffeb353a2a4f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,422
Data (UTC)19-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)04:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,311
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,296
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,311
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_4_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,296
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,149
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis? 1,437
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,153
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,444
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasIa64_4129bc0cd0fc4ba5b23cdad8502e9d97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_4a8e836986816137.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,066
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-l...istry-pagalba-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_884a2c121be17bab.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis5,118
Data (UTC)19-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)03:13
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23277_none_b54b085d7cdac215.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,411
Data (UTC)19-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)03:13
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,358
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,358
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,535
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,432
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,539
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1.440
Data (UTC)20-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)05:50
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_4ad02fb6ee855de3b9d5dbe72fc3455e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_8d3194aa27a82b6f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,054
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:41
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_59352a362ca70e0f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,540
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)10:37
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_b5b7cfb2ddbfc7a6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,834
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)10:39
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_09c3e484569105662a1670df5c6d8628_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_4a9144cf3d60b326.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,414
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:41
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_4a615b29d486fdc9212197706aadefec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_802913a708d3b1a5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,060
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:41
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_6057cc4252587d03953782eb042a34b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_20979b53b7e22e15.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis712
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:41
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_b553c5b9e5047f45.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,542
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)11:15
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_11d66b36961d38dc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,838
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)11:16
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_bfa8700c19654140.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,166
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)10:08
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasIa64_ec0118a9b34634c0ba28129b456207d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_057e983336abc62b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,411
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:41
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_5936ce2c2ca5170b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,541
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)10:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_b5b973a8ddbdd0a2.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,836
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)10:24
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_bfa8700c19654140.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,166
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)10:08
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 8 ir Windows Server 2012

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasPackage_1_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,837
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,837
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,837
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,023
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_37484e765abcfebebdefe42f12999306_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20882_none_4f03006dfb6582b0.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20882_none_b050c20250ec676f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,883
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_e5cfd00086a7b6826f2a691049a8b626_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20882_none_d2afbdd22f0677a4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis706
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20882_none_0c6f5d860949d8a5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,887
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_1_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,847
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_2_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,847
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_3_for_kb2905412 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,847
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Failo vardasPackage_for_kb2905412_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,035
Data (UTC)21-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)00:23
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildoma failo informacija, skirta Windows RT 8.1, Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8,1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis18,037
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_20cf510d720b5df56897ccba198b58a6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_d266d7b0618934b1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_210b7deaecb58e125419dfab22d0bd60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_5a8c74afcf63554d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_256314cc700959b5790ed9d8644e27d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_30953060ecfa11cb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_3141b3db7e1c0f872d0f6a84feee4a70_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_2663fd57d2eddeeb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_3da6f90758a66525805b9784e4a43dec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_3737ace98c3368e4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_4e95a8a894e049def082127842579d38_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_2b64cf8b830e43e3.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_81834c150ac326200e582ad72ec5b211_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_313e8af49bc62601.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_a2680073d754e27bac5e019aea945f37_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_6ed0ff4fe4d9a248.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_b4e8527d780d8abf2dec882677fe36f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_ec40c54c7f466aa4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_b895a8c1c5cceac093b1306982fba454_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_6c627aa6a945f719.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_ccf4398dc5831ec3dcb046438884f52d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_7190a68003deac00.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_d340c3597f75368ef0a9feda866316c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_dd4bfe1ba3513a9a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis701
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_daf96e1c996adf7ad9dcbe3c536009a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_d300287548c0d299.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_ec1b7fa4399fe9a26f8e81b5c1845d3a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_ccee49329ff0d4c3.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_47cba98981f5036f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,883
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_c7748ae16a6ce52c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis8,253
Data (UTC)29-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)01:01
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows 8,1 ir Windows Server 2012 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_00ca19a9cd0a46c84d83e8e1605704dd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_223fceadb40e019d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_19c6d74c12319e6b1227d5aaff7480c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_1f353af6a7fea5cb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_20cf510d720b5df56897ccba198b58a6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_2e85733419e6a5e7.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_210b7deaecb58e125419dfab22d0bd60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_b6ab103387c0c683.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_256314cc700959b5790ed9d8644e27d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_8cb3cbe4a5578301.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_370bced6270a4e5b36eea9be0b648034_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_b7ab6a415fa59929.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_3da6f90758a66525805b9784e4a43dec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_9356486d4490da1a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_4e95a8a894e049def082127842579d38_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_87836b0f3b6bb519.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_6e7000138f50556b3117600350883a7b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_78634bc729fc6f36.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis706
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_7ad4e6ac515202c63802aba906a31075_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_bfb62e7c9298a566.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_81834c150ac326200e582ad72ec5b211_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_8d5d267854239737.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_8f1b490dfd6a6ed3567c41f064ef5f16_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_7d576f692951b60a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis705
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_91f9a682e014bd965fe185dc5bc5998f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_ffff9d63bad8630d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_9a9a25233385bee136dc98630d8fc7ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_8dda0cd58a0446cc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_a06de5ba37abbeb2b1ac463be6ddc7f5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_79696f770596923c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_a06ea6915ee3322bbf106e514d6e386f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_a010ef738f3a4e90.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_a2680073d754e27bac5e019aea945f37_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_caef9ad39d37137e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_b4e8527d780d8abf2dec882677fe36f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_485f60d037a3dbda.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_b895a8c1c5cceac093b1306982fba454_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_c881162a61a3684f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_bcc838667b057b38666c99e43733f9a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_065a263d227f951d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_ccf4398dc5831ec3dcb046438884f52d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_cdaf4203bc3c1d36.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_d340c3597f75368ef0a9feda866316c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_396a999f5baeabd0.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis703
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_d6ef246eefcd81369bf443155319c061_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_7f2cf3a618319b88.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_daf96e1c996adf7ad9dcbe3c536009a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_2f1ec3f9011e43cf.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_ea5de5c39d3cfb56df57baa1ca09f358_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_553f862d6003728d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_ebe19e729f5a8f8dfa36b060dabfc64c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_569ad70d8edc6ca4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis713
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_ec1b7fa4399fe9a26f8e81b5c1845d3a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_290ce4b6584e45f9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis711
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_a3ea450d3a5274a5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,887
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_2393266522ca5662.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis8,257
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis60,753
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_c7748ae16a6ce52c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis8,253
Data (UTC)28-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)23:34
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai Windows RT 8.1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasArm_04cb62b68ac6c0aa514adf261e315a91_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_c77248ea71aea37f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_298e2a931f88a0caabb3fdb11fbb4375_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_2df9d523ed2d13d2.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_3fe98383efb67d2a0b7860491b10d2e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_e3fe2b270f84e1bb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis701
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_4a112e51d8cbaea90c85d0b500a4abd7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_49b87a420f246f9d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_616f2e2367929d48627b7f66468d8c18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_9273ae1bbc29dacc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_68f289ff08116654287303e25fa94783_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_afefd39cf5de1537.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_83ca28946d7969ff5a3180a8ea5b6a4a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_23cb042556ead879.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_87a15e3d69ea852e8fcbf5129193b1d5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_4fe65999b602784e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_895a8183f443b9a0610c923d75102025_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_75a0e47ffca35e1a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_9c9fbb1bb53e2f3a377a167a828154f1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_47beb68984e42ce9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_a17776df9317eb271a8bb5f01419037e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_cad0a9eccc63f9c6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_bcba622cfa9633e6c7a0f62ec4fbe024_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_b1c893d0cf3ee008.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_c05b7bccbee1bf9f20d5c75d9d73ae24_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_04342d6f5f941728.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis709
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_e5473fdbefc27b9e03fb4925aacbdc6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_19b20a81e6995f73.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_47ce1be181f22235.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis3,883
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasArm_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16477_none_c776fd396a6a03f2.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis8,253
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis18,037
Data (UTC)02-Dec-2013
Laiko (UTC)19:21
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Su?inokite, kaip ? terminologija kad "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2905412 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows RT 8.1
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2905412 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2905412

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com