คำอธิบายของ Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2905616
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสะสม 4 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) การปรับปรุงนี้เป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2013 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงที่สามารถแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสม 4 สำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสภาพแวดล้อม Windows Server 2012 (DBCS) ของชุดอักขระแบบไบต์คู่ คุณจะต้องเปลี่ยนระบบภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โปรดดู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

Rollup4 การปรับปรุงสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับปัญหาด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS13-105.

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2905616-สั้น - x 64
วันที่วางจำหน่าย: 10 ธันวาคม 2013

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง update rollup ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2010 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอของเครือข่ายในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้:

http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl

คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงเพจการแม็ปเพื่อให้เข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างอิมเมจดั้งเดิม (NGen) คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คำขอแต่ละต้องรอหมดเวลาก่อนที่กระบวนการต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือใน Windows Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 2. ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่และจากนั้น คลิกตกลง
ล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่อีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุง ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Outlook Web App ใด ๆ ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
รายละเอียดการกำหนดเองของ outlook Web App
เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้นการกำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จึงถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook เองใน Logon.aspx

การปรับปรุงการตัดสินค้าจากคลังสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ไม่ใช่การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต่าง ๆ:
 • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
 • คุณได้จัดวางการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่มีการใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับใดก็

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP3 ติดตั้ง

สิ่งสำคัญ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ก่อนที่คุณนำไปใช้ยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เพื่อเอาการปรับปรุง Rollup4 สำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2905616

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการอัพเด Rollup4 สำหรับ SP3 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange บนอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) ของชุดรุ่น Windows Server 2012 เมื่อตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode เป็นภาษาเริ่มต้น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในแผงควบคุม เปิดรายการนาฬิกา ภูมิภาค และภาษาแล้ว คลิ กภูมิภาค
 2. คลิกแท็บการดูแล
 3. ในพื้นที่ภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicodeคลิกเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของระบบ
 4. ในรายการตำแหน่งที่ตั้งของระบบปัจจุบันคลิกภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), และจากนั้น คลิกตกลง
หลังจากที่คุณติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสม 4 แปลงกลับภาษานี้การตั้งค่าตามความเหมาะสม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2905616 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2556 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2905616 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2905616

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com