Numer ID artykułu: 290846 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak korzystać z funkcji Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) i Asystent podczas nieobecności.

UwagaTa funkcja jest dostępna tylko w przypadku kont programu Exchange, używanych przez wiele organizacji. Użytkownicy domowi zazwyczaj nie mają konta programu Exchange. Aby włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange, należy przejść do sekcji Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange.

Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) lub Asystent podczas nieobecności

Programy Microsoft Office Outlook 2013 i 2010

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start expanded
 1. Kliknij kartę Plik, a następnie w menu kliknij kartę Informacje.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2884397


 2. Kliknij pozycję Odpowiedzi automatyczne (poza biurem).
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2884398


  UwagaJeśli brakuje tej opcji, oznacza to, że nie jest używane konto programu Exchange. Należy przejść do sekcji Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange.
 3. W oknie dialogowym Odpowiedzi automatyczne zaznacz pole wyboru Wyślij odpowiedzi automatyczne.
 4. Jeśli chcesz określić konkretny zakres dat i godzin, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko w tym zakresie godzin. Skonfiguruj pola Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia.
 5. Na karcie W mojej organizacji wpisz wiadomość, która ma być wysyłana w Twojej organizacji, a na karcie Poza moją organizacją wpisz wiadomość, która ma być wysyłana poza Twoją organizacją.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. W razie wybrania opcji „Wyślij tylko w tym zakresie godzin” w kroku 4 funkcja Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) będzie działać do dnia i godziny ustawionych w polu Godzina zakończenia w kroku 5.
  W przeciwnym razie funkcja Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) będzie działać, aż powtórzysz krok 1 i wybierzesz opcję Nie wysyłaj odpowiedzi automatycznych.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end

Program Microsoft Office Outlook 2007

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2884399
 2. W oknie dialogowym Asystent podczas nieobecności zaznacz pole wyboru Wyślij autoodpowiedzi podczas nieobecności.
 3. Jeśli chcesz określić konkretny zakres dat i godzin, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko w tym zakresie godzin. Skonfiguruj pola Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia.
 4. Na karcie W mojej organizacji wpisz wiadomość, która ma być wysyłana w Twojej organizacji, a na karcie Poza moją organizacją wpisz wiadomość, która ma być wysyłana poza Twoją organizacją.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W razie wybrania opcji „Wyślij tylko w tym zakresie godzin” w kroku 4 funkcja Asystent podczas nieobecności będzie działać do dnia i godziny ustawionych w polu Godzina zakończenia w kroku 5.
  W przeciwnym razie funkcja Asystent podczas nieobecności będzie działać, aż powtórzysz krok 1 i wybierzesz opcję Nie wysyłaj autoodpowiedzi podczas nieobecności.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Program Microsoft Office Outlook 2003

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2884400
 2. W oknie dialogowym Asystent podczas nieobecności kliknij opcję Nie ma mnie w pracy.
 3. W polu Wyślij Autoodpowiedź tylko raz do każdego nadawcy z następującym tekstem wpisz wiadomość, która będzie wysyłana podczas Twojej nieobecności.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Funkcja Asystent podczas nieobecności będzie działać, aż powtórzysz krok 1 i wybierzesz opcję Jestem w pracy.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed


Jak włączyć funkcję Odpowiedzi automatyczne w przypadku konta innego niż konto programu Exchange

Funkcje Odpowiedzi automatyczne (poza biurem) i Asystent podczas nieobecności są niedostępne w przypadku kont innych niż konto programu Exchange, takich jak konta usługi Outlook.com (dawniejsza nazwa: Hotmail) oraz konta POP3 i IMAP.

Można jednak zasymulować działanie funkcji Odpowiedzi automatyczne (poza biurem), stosując szablon wiadomości e-mail programu Outlook w połączeniu z regułami programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:
Outlook 2013: Automatyczne odpowiadanie na wiadomości e-mail bez używania konta programu Exchange Server
Outlook 2010: Wysyłanie powiadomień o nieobecności przy użyciu kont POP3, IMAP i Outlook.com
Outlook 2007 lub Outlook 2003: Wysyłanie powiadomień o nieobecności przy użyciu kont POP3, IMAP i Outlook.com


Więcej informacji

Jak ustalić, czy jest używane konto programu Exchange

Programy Outlook 2013, Outlook 2010 i Outlook 2007

W programie Outlook sprawdź pasek stanu. Jeśli jest używane konto programu Exchange, pasek stanu zawiera tekst „Połączono z programem Microsoft Exchange”.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2884401


Program Outlook 2003

W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail, kliknij pozycję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie sprawdź typ używanego konta.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2884402Jak zarządzać wiadomościami e-mail za pomocą reguł
Outlook 2013 i Outlook 2010: Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł

Outlook 2007: Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł

Outlook 2003: Zarządzanie wiadomościami za pomocą reguł — informacje

Właściwości

Numer ID artykułu: 290846 - Ostatnia weryfikacja: 28 sierpnia 2013 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbcip KB290846

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com