JAK: Wysyłanie dokumentu programu Word jako wiadomości e-mail w programie Word 2002

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 290936 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290936
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wysyłania dokumentu jako wiadomości e-mail bezpośrednio z programu Microsoft Word.

Wysyłanie dokumentu jako wiadomości e-mail bezpośrednio z programu Word

Aby wysłać dokument jako wiadomość e-mail bezpośrednio z programu Word, wykonaj następujące kroki:
 1. Aby wysłać dokument jako treść wiadomości, w menu Plik wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Adresat poczty lub wskaż polecenie Adresat poczty (jako załącznik) , aby wysłać dokument jako załącznik wiadomości.

  UWAGA: Jeśli polecenie Wyślij do nie jest dostępne w menu Plik, należy zainstalować program Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express lub program poczty e-mail innej firmy zgodny z interfejsem MAPI (Messaging Application Programming Interface). Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express, przeczytaj sekcję Instalowanie programu poczty e-mail w tym artykule.
 2. Jeśli pojawi się pole Wybieranie profilu, wybierz Domyślny profil programu Outlook lub inny utworzony prawidłowy profil i kliknij przycisk OK.

  Program Word doda do dokumentu nagłówek wiadomości e-mail.
 3. Wpisz nazwę e-mail adresata w wierszu Do lub wybierz nazwę e-mail z Książki adresowej.
 4. Wpisz temat wiadomości e-mail w wierszu Temat.
 5. Kliknij przycisk Wyślij kopię , jeśli chcesz wysłać dokument jako treść wiadomości e-mail, lub kliknij przycisk Wyślij, jeśli chcesz wysłać dokument jako załącznik.

Instalowanie programu poczty e-mail

Dwa najbardziej popularne programy poczty e-mail firmy Microsoft to Microsoft Outlook oraz Microsoft Outlook Express; oba obsługują polecenie Wyślij do w programie Word. W tej sekcji opisano sposób instalacji programu Microsoft Outlook.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować program Outlook Express, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
270696 OLEXP: Jak uzyskać i zainstalować program Outlook Express

Instalowanie programu Microsoft Outlook

Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko dla programu Word 2002 jako części pakietu Microsoft Office XP.

Aby zainstalować program Microsoft Outlook, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  • W systemie Microsoft Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows 98, Windows Me lub Windows NT 4.0:

   Na karcie Instalowanie/Odinstalowanie kliknij pozycję Microsoft Office XP na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

   lub
  • W systemie Windows 2000 lub Windows XP:

   Na liście Aktualnie zainstalowane składniki kliknij pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 5. W oknie dialogowym Instalator pakietu Microsoft Office XP kliknij przycisk Dodaj lub usuń funkcje , a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij ikonę Microsoft Outlook dla Windows, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera .
 7. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Rozwiązywanie problemów z poleceniem Wyślij pocztę w programie Word

Jeśli podczas wysyłania wiadomości e-mail z programu Word za pomocą programu Microsoft Outlook pojawi się błąd interfejsu MAPI, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291152 WD2002: Komunikat o błędzie: Program Word nie może wysłać poczty z powodu błędu MAPI: „Nieokreślony błąd”
293431 OL2002: An Unspecified MAPI Error Message Occurs When You Send an Attachment from Word
Jeśli program Outlook Express jest zainstalowany jako domyślny program poczty e-mail, ale w programie Word brak jednego lub obu poleceń Wyślij do, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290797 OLEXP: File, Send To, Mail Recipient, or Mail Recipient (as Attachment) Missing
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic pomiędzy programami Outlook i Outlook Express, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express

Właściwości

Numer ID artykułu: 290936 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbinterop wd2000 kbdta kbfaq winword KB290936

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com