Fejezetek, függelékek és oldalak számozása fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmazó Word-dokumentumokban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 290953 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk részletesen ismerteti, hogy miként hozhatók létre különböző számozási rendszerek olyan dokumentumokban, amelyek fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmaznak.

A Microsoft Word nem támogatja több címsorszámozási rendszer használatát egyetlen dokumentumon vagy fődokumentumon belül. Fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmazó dokumentumok esetén a címsorokban nem használható ugyanaz a szintű címsorstílus.

1. példa: Fejezetcímsorok és függelékcímsorok

Fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmazó dokumentumok szerkesztésekor különböző szintű címsorstílusok használatával különféle számozási formátumokat alkalmazhat az egyes szakaszokra. Tegyük fel például, hogy meg szeretné határozni a következőhöz hasonló fejezet- és függelékcímsorok számozását:
Első fejezet: Az első fejezet címe

Második fejezet: A második fejezet címe

Függelék A: Az első függelék címe

Függelék B: A második függelék címe
Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Formátum menü Felsorolás és számozás parancsára, majd a Többszintű fülre.

  Megjegyzés: A Microsoft Office Word 2007 alkalmazásban kattintson a Kezdőlap lap Többszintű lista gombjára.
 2. Jelöljön ki egy stílust, például a következőt: 1. fejezet (az utolsóként megjelenő stílus). Kattintson a Testreszabás gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson az Új többszintű lista definiálása parancsra.
 3. A Szint listában válassza a 7 értéket.
 4. Írja be a Számformátum mezőbe a Függelék szót, majd nyomja le a szóközbillentyűt a „Függelék” szó után.
 5. A Számozás listában válassza az A, B, C, ... elemet.

  Megjegyzés: A Számformátum mezőben a Függelék A kifejezésben az „A” betű kiemelve jelenik meg.
 6. A Számformátum mezőben írjon be egy szóközt a „Függelék A” kifejezés után.
 7. Kattintson az Egyebek gombra.
 8. A Stílushoz rendelés legördülő listában válassza a Címsor 7 elemet, majd kattintson az OK gombra.
Ezt követően a Címsor 1 stílust alkalmazhatja minden olyan bekezdésre, amely fejezetstílus, és a Címsor 7 stílust alkalmazhatja minden olyan bekezdéshez, amely függelékcím.

Megjegyzés: A címsorstílusokhoz előre definiált bekezdés- és karakterformázási tulajdonságok tartoznak. Előfordulhat, hogy a kívánt megjelenés érdekében módosítania kell ezeket a stílusokat a Formátum menü Stílusok és formázás parancsával.

2. példa: Fejezetek és függelékek oldalszámainak beszúrása

A fenti címsorstílusokkal használható „1-1, A-1” típusú oldalszámok beszúrásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Győződjön meg arról, hogy a dokumentum tartalmaz valamilyen töréspontot. Általában Oldaltörés típusú töréspontra van szükség. A töréspont elválasztja egymástól a fő dokumentumterületet és a függelékeket tartalmazó részt. Ha nincs töréspont a két dokumentumterület között, vigye a kurzort a függelék feletti üres területre, majd hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Beszúrás menü Töréspont parancsára.
  2. A Töréspont beszúrása párbeszédpanel Szakasztörés csoportjában jelölje be az Új oldal választógombot, majd kattintson az OK gombra.
  Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Beszúrás lap Oldaltörés gombjára.
 2. Formázza az oldalszámokat úgy, hogy azok tartalmazzák a fejezetek számozását is. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Helyezze a beszúrási pontot az első fejezetcímet tartalmazó oldalra.
  2. Kattintson a Beszúrás menü Oldalszámok parancsára.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Beszúrás lap Oldalszám gombjára.
  3. Adja meg az oldalszám kívánt elhelyezkedését az Oldalak számozása párbeszédpanel beállításai segítségével. Kattintson a Formátum gombra.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Formázás, oldalszámozás parancsra.
  4. Jelölje be a Fejezetszámokkal együtt jelölőnégyzetet.
  5. A Fejezet kezdő stílusa listában válassza a Címsor 1 elemet, majd kattintson az OK gombra.
  6. Kattintson az OK gombra az Oldalszámozás párbeszédpanelen.
 3. Ha az oldalszámokat úgy szeretné formázni, hogy azokban a függelékek számozása is szerepeljen, hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Helyezze a beszúrási pontot az első függelékcímet tartalmazó oldalra.
  2. Kattintson a Beszúrás menü Oldalszámok parancsára.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Beszúrás lap Oldalszám gombjára.
  3. Adja meg az oldalszám kívánt elhelyezkedését az Oldalak számozása párbeszédpanel beállításai segítségével. Kattintson a Formátum gombra.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Formázás, oldalszámozás parancsra.
  4. Jelölje be a Fejezetszámokkal együtt jelölőnégyzetet.
  5. A Fejezet kezdő stílusa listában válassza a Címsor 7 elemet.
  6. A Számozás módja csoportban jelölje be a Kezdő sorszám választógombot, majd válassza az 1 értéket, hogy minden fejezet vagy szakasz az 1-es számmal kezdődjön.
  7. Kattintson kétszer az OK gombra a dokumentumhoz való visszatéréshez.

3. példa: Testreszabott tartalomjegyzék létrehozása

Testreszabott, a fejezeteket és a függelékeket is tartalmazó, illetve a megadott oldalszámozási stílust alkalmazó tartalomjegyzék létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Helyezze a beszúrási pontot a tartalomjegyzék kívánt helyére.
 2. Mutasson a Beszúrás menü Hivatkozás pontjára, majd kattintson a Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsra.

  Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Hivatkozás lap Tartalom gombjára, majd a Tartalomjegyzék beszúrása parancsra.
 3. Kattintson a Tartalomjegyzék fülre.
 4. Kattintson a Beállítások gombra.
 5. A TJ szint mezők közül a Címsor 7 stílusnévtől jobbra lévő mezőbe írja be az 1 értéket.

  Ezzel a Word a Címsor 7 stílust 1. szintű bejegyzésként kezeli a tartalomjegyzékben.
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson az OK gombra a Tárgymutató és tartalomjegyzék párbeszédpanelen.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 290953 - Utolsó ellenőrzés: 2008. február 21. - Verziószám: 2.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster kbnumbering kbfaq kbexpertisebeginner KB290953
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com