หมายเลขบทความ (Article ID): 291073 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณคือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Excel มีฟังก์ชั่นการควบคุมแผ่นกล่องโต้ตอบมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกรายการต่างๆ จากชุดรายการ ตัวอย่างการควบคุม ได้แก่ กล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม ปุ่มหมุน และปุ่มเลื่อนหน้าจอ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมฟอร์มใน Excel ดูที่ ภาพรวมฟอร์ม การควบคุมฟอร์มและการควบคุม ActiveX ในแผ่นงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการต่อไปนี้แสดงการใช้กล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม ปุ่มหมุนและปุ่มเลื่อนหน้าจอ ตัวอย่างนี้ใช้รายการ การเชื่อมโยงเซลล์ และฟังก์ชันดัชนีเดียวกัน

เปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา

หากต้องการใช้การควบคุมฟอร์มใน Excel 2010 คุณต้องเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนาก่อน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775806
 2. คลิก กำหนด Ribbon เอง ในหน้าต่างด้านซ้าย

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775807
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา ใต้ แท็บหลัก ทางขวา แล้วคลิก ตกลง
หากต้องการใช้การควบคุมฟอร์มใน Excel 2007 คุณต้องเปิดใช้แท็บ นักพัฒนา โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือก Excel

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775810
 2. คลิก เป็นที่นิยม เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775812

ตั้งค่ารายการ เชื่อมโยงเซลล์และดัชนี

 1. ในแผ่นงานใหม่ พิมพ์รายการต่อไปนี้ในช่วง H1:H20:
     H1 : โรลเลอร์สเก็ต
     H2 : VCR
     H3 : โต๊ะ
     H4 : เหยือก
     H5 : รถ
     H6 : เครื่องซักผ้า
     H7 : เครื่องปล่อยจรวด
     H8 : จักรยานยนต์
     H9 : โทรศัพท์
     H10: เทียน
     H11: ลูกกวาด
     H12: ลำโพง
     H13: กระโปรงชุด
     H14: ผ้าห่ม
     H15: เครื่องเป่าผม
     H16: กีตาร์
     H17: เครื่องเป่าผม
     H18: ชุดอุปกรณ์
     H19: VCR
     H20: ฮาร์ดดิสก์
  					
 2. ในเซลล์ A1 พิมพ์สูตรดังต่อไปนี้:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

ตัวอย่างกล่องรายการ

 1. หากต้องการเพิ่มกล่องรายการใน Excel 2010 และ Excel 2007 คลิกแท็บ นักพัฒนา แล้วคลิก แทรก ในกลุ่ม ควบคุม จากนั้นคลิก  ฟอร์มกล่องรายการ (ควบคุม) ใต้ การควบคุมฟอร์ม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775814


  หากต้องการเพิ่มกล่องรายการใน Excel 2003 และใน Excel เวอร์ชั่นก่อนหน้า คลิกปุ่ม กล่องรายการ บนแถบเครื่องมือ ฟอร์ม หากแถบเครื่องมือ ฟอร์ม ไม่แสดงขึ้น ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง แล้วคลิก ฟอร์ม
 2. คลิกตำแหน่งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของกล่องรายการปรากฏ จากนั้นลากกล่องรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมล่างขวาของกล่องรายการปรากฏ ในตัวอย่างนี้ สร้างกล่องรายการที่ครอบคลุมเซลล์ B2:E10
 3. ในกลุ่ม ควบคุม คลิก คุณสมบัติ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775816
 4. ในหน้าต่าง การจัดรูปแบบวัตถุ พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้แล้วคลิก ตกลง
  1. เมื่อต้องการระบุช่วงของรายการ พิมพ์ H1:H20 ในกล่อง ช่วงข้อมูลเข้า
  2. เมื่อต้องการใส่ค่าตัวเลขในเซลล์ G1 (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกรายการใดในชุดรายการ) ให้พิมพ์ G1 ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์

   หมายเหตุ สูตร INDEX() ใช้ค่าในเซลล์ G1 เพื่อแสดงรายการที่ถูกต้อง
  3. ใต้ ประเภทการเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก ตัวเดียว ไว้

   หมายเหตุ ตัวเลือก หลายรายการ และ ขยาย เป็นประโยชน์เมื่อคุณใช้ขั้นตอน Microsoft Visual Basic for Applications เพื่อแสดงค่าต่างๆ ของรายการ โปรดสังเกตว่ากล่องกาเครื่องหมาย แรเงาสามมิติ จะเพิ่มลักษณะที่ปรากฏของกล่องรายการเป็นแบบสามมิติ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2775818
 5. กล่องรายการนี้ควรแสดงรายการต่างๆ เมื่อต้องการใช้กล่องรายการ คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อไม่เลือกกล่องรายการ หากคุณคลิกรายการในชุดรายการ เซลล์ G1 จะอัพเดตเป็นตัวเลขที่ระบุตำแหน่งรายการที่ถูกเลือกในชุดรายการ สูตร INDEX ในเซลล์ A1 ใช้ตัวเลขนี้เพื่อแสดงชื่อรายการ

ตัวอย่างกล่องคำสั่งผสม

 1. หากต้องการเพิ่มกล่องคำสั่งผสมใน Excel 2010 และ Excel 2007 คลิกแท็บ นักพัฒนา คลิก แทรก แล้วคลิก กล่องคำสั่งผสม ใต้ การควบคุมฟอร์ม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775820


  เมื่อต้องการเพิ่มกล่องคำสั่งผสมใน Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า คลิกปุ่ม กล่องคำสั่งผสม บนแถบเครื่องมือ ฟอร์ม
 2. คลิกตำแหน่งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของกล่องคำสั่งผสมปรากฏ จากนั้นลากกล่องคำสั่งผสมไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมล่างขวาของกล่องคำสั่งผสมปรากฏ ในตัวอย่างนี้ สร้างกล่องคำสั่งผสมที่ครอบคลุมเซลล์ B2:E2

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775822
 3. คลิกขวาที่กล่องคำสั่งผสม แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775823
 4. พิมพ์ข้อมูลด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง:
  1. เมื่อต้องการระบุช่วงของรายการ พิมพ์ H1:H20 ในกล่อง ช่วงข้อมูลเข้า
  2. เมื่อต้องการใส่ค่าตัวเลขในเซลล์ G1 (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกรายการใดในชุดรายการ) ให้พิมพ์ G1 ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์

   หมายเหตุ สูตร INDEX จะใช้ค่าใน G1 แสดงรายการที่ถูกต้อง
  3. ในกล่อง บรรทัดหล่นลง พิมพ์ 10 รายการนี้จะกำหนดจำนวนรายการที่จะแสดงก่อนที่คุณจะใช้แถบเลื่อนเพื่อดูรายการอื่น

   หมายเหตุ กล่องกาเครื่องหมาย แรเงาสามมิติ นี้จะเลือกหรือไม่ก็ได้ โดยตัวเลือกนี้จะเพิ่มลักษณะที่ปรากฏของกล่องแบบหล่นลงหรือกล่องคำสั่งผสมให้เป็นแบบสามมิติ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2775824
 5. กล่องแบบหล่นลงหรือกล่องคำสั่งผสมควรแสดงรายการของสิ่งต่างๆ เมื่อต้องการใช้กล่องแบบหล่นลงหรือกล่องคำสั่งผสม คลิกที่เซลล์ใดก็ได้เพื่อไม่เลือกวัตถุ เมื่อคุณคลิกรายการในกล่องแบบหล่นลงหรือกล่องคำสั่งผสม เซลล์ G1 จะถูกอัพเดตเป็นตัวเลขที่ระบุตำแหน่งรายการที่เลือกในชุดรายการ สูตร INDEX ในเซลล์ A1 ใช้ตัวเลขนี้เพื่อแสดงชื่อรายการ

ตัวอย่างปุ่มหมุน

 1. หากต้องการเพิ่มปุ่มหมุนใน Excel 2010 และ Excel 2007 คลิกแท็บ นักพัฒนา คลิก แทรก แล้วคลิก ปุ่มหมุน ใต้ การควบคุมฟอร์ม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775825


  หากต้องการเพิ่มตัวหมุนใน Excel 2003 และใน Excel เวอร์ชั่นก่อนหน้า คลิกปุ่ม ตัวหมุน บนแถบเครื่องมือ ฟอร์ม
 2. คลิกตำแหน่งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของปุ่มหมุนปรากฏ จากนั้นลากปุ่มหมุนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมล่างขวาของปุ่มหมุนปรากฏ ในตัวอย่างนี้ สร้างปุ่มหมุนที่ครอบคลุมเซลล์ B2: B3
 3. คลิกขวาที่ปุ่มหมุน แล้วคลิก จัดรูปแบบการควบคุม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775826
 4. พิมพ์ข้อมูลด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง:
  1. ในกล่อง ค่าปัจจุบัน พิมพ์ 1

   ค่านี้จะกำหนดการทำงานเริ่มต้นของปุ่มหมุนเพื่อให้สูตร INDEX ชี้ไปที่รายการแรกในชุดรายการ
  2. ในกล่อง ค่าขั้นต่ำ พิมพ์ 1

   ค่านี้จะจำกัดตำแหน่งบนสุดของปุ่มหมุนไปที่รายการแรกในชุดรายการ
  3. ในกล่อง ค่าสูงสุด พิมพ์ 20

   ค่านี้จะระบุจำนวนรายการสูงสุดในชุดรายการ
  4. ในกล่อง เปลี่ยนค่าครั้งละ พิมพ์ 1

   ค่านี้ใช้ควบคุมระดับการเพิ่มขึ้นของค่าปัจจุบันจากการควบคุมปุ่มหมุน
  5. เมื่อต้องการใส่ค่าตัวเลขในเซลล์ G1 (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกรายการใดในชุดรายการ) ให้พิมพ์ G1 ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2775828
 5. คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อไม่เลือกปุ่มหมุน เมื่อคุณคลิกการควบคุมขึ้นหรือลงในปุ่มหมุน เซลล์ G1 จะถูกอัพเดตเป็นตัวเลขที่ระบุตำแหน่งปัจจุบันของปุ่มหมุน ซึ่งจะบวกหรือลบการเปลี่ยนแปลงของปุ่มหมุนที่มีระดับสูงขึ้น ตัวเลขนี้จะปรับปรุงสูตร INDEX ในเซลล์ A1 เพื่อแสดงรายการก่อนหน้าหรือรายการถัดไป

  ค่าของปุ่มหมุนจะไม่เปลี่ยนแปลง หากค่าปัจจุบันคือ 1 และคุณคลิกที่การควบคุมลง หรือค่าปัจจุบันคือ 20 และคุณคลิกที่การควบคุมขึ้น

ตัวอย่างแถบเลื่อน

 1. หากต้องการเพิ่มแถบเลื่อนใน Excel 2010 และ Excel 2007 คลิกแท็บ นักพัฒนา คลิก แทรก จากนั้นคลิก แถบเลื่อน ใต้ การควบคุมฟอร์ม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775829


  หากต้องการเพิ่มแถบเลื่อนใน Excel 2003 และใน Excel เวอร์ชั่นก่อนหน้า คลิกปุ่ม แถบเลื่อน บนแถบเครื่องมือ ฟอร์ม
 2. คลิกตำแหน่งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของแถบเลื่อนปรากฏ จากนั้นลากแถบเลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมล่างขวาของแถบเลื่อนปรากฏ ในตัวอย่างนี้ สร้างแถบเลื่อนที่ครอบคลุมความสูงของเซลล์ B2:B6 และประมาณหนึ่งในสี่ของความกว้างคอลัมน์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775830
 3. คลิกขวาที่แถบเลื่อน แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2775831
 4. พิมพ์ข้อมูลด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง:
  1. ในกล่อง ค่าปัจจุบัน พิมพ์ 1

   ค่านี้เริ่มต้นแถบเลื่อนเพื่อให้สูตร INDEX ชี้ไปที่หัวข้อแรกในรายการ
  2. ในกล่อง ค่าขั้นต่ำ พิมพ์ 1

   ค่านี้จะจำกัดด้านบนสุดของแถบเลื่อนที่รายการแรกในชุดรายการ
  3. ในกล่อง ค่าสูงสุด พิมพ์ 20 ค่านี้จะระบุจำนวนรายการสูงสุดในชุดรายการ
  4. ในกล่อง เปลี่ยนค่าครั้งละ พิมพ์ 1

   ค่านี้จะควบคุมจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากค่าปัจจุบันของตัวควบคุมแถบเลื่อน
  5. ในกล่อง เปลี่ยนหน้า พิมพ์ 5 ค่านี้จะควบคุมค่าปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น หากคุณคลิกด้านในด้านใดด้านหนึ่งของแถบเลื่อน
  6. เมื่อต้องการใส่ค่าตัวเลขในเซลล์ G1 (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกรายการใดในชุดรายการ) ให้พิมพ์ G1 ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2775835


   หมายเหตุ กล่องกาเครื่องหมาย แรเงาสามมิติ นี้จะเลือกหรือไม่ก็ได้ เพิ่มลักษณะที่ปรากฏของแถบเลื่อนให้เป็นแบบสามมิติ
 5. คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อไม่เลือกแถบเลื่อน เมื่อคุณคลิกตัวควบคุมขึ้นหรือลงบนแถบเลื่อน เซลล์ G1 จะถูกปรับไปที่ค่าตัวเลขที่แสดงค่าปัจจุบันของแถบเลื่อน บวกหรือลบค่าที่ปรับเพิ่มในแต่ละครั้งของแถบเลื่อน ค่านี้ใช้ในสูตร INDEX ในเซลล์ A1 เพื่อแสดงรายการถัดจากหรือก่อนรายการปัจจุบัน คุณยังสามารถลากกล่องเลื่อนเพื่อเปลี่ยนค่าดังกล่าว หรือคลิกแถบเลื่อนที่ด้านใดด้านหนึ่งของกล่องเลื่อนเพื่อเพิ่มขึ้นทีละ 5 (ค่า เปลี่ยนหน้า) แถบเลื่อนจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าค่าปัจจุบันเท่ากับ 1 และคุณคลิกตัวควบคุมลง หรือถ้าค่าปัจจุบันเท่ากับ 20 และคุณคลิกตัวควบคุมขึ้น
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291073 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com