Artikli ID: 291288 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

Kokkuvõte

Microsoft Excel aktsepteerib mitmeid valikulisi lüliteid, mille abil programmi käivitumist juhtida. Selles artiklis loetletakse lülitid ja kirjeldatakse neist igaüht.

Lisateave

Lülitid

Järgmises tabelis on lülitid, mille abil kontrollida Exceli käivitumist. Lülitid ei ole tõstutundlikud: /O on sama mis /o. Mõnel juhul saate kasutada rohkem kui ühte lülitit korraga. Kui kasutate korraga mitut lülitit, peate eraldama need tühikutega, näiteks: /o /s
  Lüliti      Funktsioon
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  sunnib Excelit käivituma, kuvamata 
          avakuva ja luues uue töövihiku
          (Book1.xls).

          Näide: /e või /embedded

  /m        sunnib Excelit looma uue töövihiku, mis
          sisaldab ühte makrolehte.

          Näide: /m

  /o        sunnib Excelit end ümber registreerima. Täpsemalt 
          kirjutatakse registris ümber järgmine võti:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          MÄRKUS. Kui see võti sisaldab sobimatuid väärtusi,
          ei parandata neid selle lüliti abil. See 
          lüliti ainult asendab puuduvad väärtused.

          Näide: /o

  /p <folder>   sunnib Excelit kasutama teed, mille aktiivsena määratlete
          vaiketee asemel. 

          Näide: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  sunnib Excelit avama määratud faili
          kirjutuskaitstud re?iimis.

          Näide: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  sunnib Excelit vahele jätma kõiki faile kaustas Application Data\Microsoft\Xlstart,
          vaikekausta XLStart, mis asub kataloogis, kuhu on installitud Excel või Office 
          ja alternatiivse käivitusfaili asukoha, mis on määratud dialoogiboksi Exceli suvandid vahekaardil Üldine. 
          See sunnib ka Excelit 
          jätma vahele tööriistariba faili (Excel.xlb või 
          <username>.xlb). Näete teksti ?Turvare?iim? 
          Exceli tiitelribal. Kasutage seda lülitit, kui soovite 
          Exceli turvare?iimis käivitada.

          Näide: /s või /safemode
				 Lüliti      Funktsioon ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  sunnib Excelit käivituma, kuvamata avakuva ja luues uue töövihiku (Book1.xls).

          Näide: /e või /embedded

  /m        sunnib Excelit looma uue töövihiku, mis sisaldab ühte makrolehte.

          Näide: /m

  /o        sunnib Excelit end ümber registreerima. Täpsemalt kirjutatakse registris ümber järgmine võti:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          MÄRKUS. Kui see võti sisaldab sobimatuid väärtusi, ei parandata neid selle lüliti abil. See lüliti ainult asendab puuduvad väärtused.

          Näide: /o

  /p <kaust>   sunnib Excelit kasutama vaiketee asemel teed, mille aktiivsena määratlete. 

          Näide: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  sunnib Excelit avama määratud faili kirjutuskaitstud re?iimis.

          Näide: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  sunnib Excelit vahele jätma kõiki faile kaustas Application Data\Microsoft\Xlstart, vaikekausta XLStart, mis asub kataloogis, kuhu on installitud Excel või Office ja alternatiivse käivitusfaili asukoha, mis on määratud dialoogiboksi Exceli suvandid vahekaardil Üldine. See sunnib Excelit jätma vahele ka tööriistariba faili (Excel.xlb või <kasutajanimi>.xlb). Exceli tiitelribal kuvatakse tekst ?Turvare?iim?. Kasutage seda lülitit, kui soovite Exceli turvare?iimis käivitada.

          Näide: /s või /safemode Lüliti      Funktsioon ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  sunnib Excelit käivituma, kuvamata avakuva ja luues uue töövihiku (Book1.xls).

          Näide: /e või /embedded

  /m        sunnib Excelit looma uue töövihiku, mis sisaldab ühte makrolehte.

          Näide: /m

  /o        sunnib Excelit end ümber registreerima. Täpsemalt kirjutatakse registris ümber järgmine võti:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          MÄRKUS. Kui see võti sisaldab sobimatuid väärtusi, ei parandata neid selle lüliti abil. See lüliti ainult asendab puuduvad väärtused.

          Näide: /o

  /p <kaust>   sunnib Excelit kasutama vaiketee asemel teed, mille aktiivsena määratlete. 

          Näide: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  sunnib Excelit avama määratud faili kirjutuskaitstud re?iimis.

          Näide: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  sunnib Excelit vahele jätma kõiki faile kaustas Application Data\Microsoft\Xlstart, vaikekausta XLStart, mis asub kataloogis, kuhu on installitud Excel või Office ja alternatiivse käivitusfaili asukoha, mis on määratud dialoogiboksi Exceli suvandid vahekaardil Üldine. See sunnib Excelit jätma vahele ka tööriistariba faili (Excel.xlb või <kasutajanimi>.xlb). Exceli tiitelribal kuvatakse tekst ?Turvare?iim?. Kasutage seda lülitit, kui soovite Exceli turvare?iimis käivitada.

          Näide: /s või /safemode Lüliti      Funktsioon ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  sunnib Excelit käivituma, kuvamata avakuva ja luues uue töövihiku (Book1.xls).

          Näide: /e või /embedded

  /m        sunnib Excelit looma uue töövihiku, mis sisaldab ühte makrolehte.

          Näide: /m

  /o        sunnib Excelit end ümber registreerima. Täpsemalt kirjutatakse registris ümber järgmine võti:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          MÄRKUS. Kui see võti sisaldab sobimatuid väärtusi, ei parandata neid selle lüliti abil. See lüliti ainult asendab puuduvad väärtused.

          Näide: /o

  /p <kaust>   sunnib Excelit kasutama vaiketee asemel teed, mille aktiivsena määratlete. 

          Näide: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  sunnib Excelit avama määratud faili kirjutuskaitstud re?iimis.

          Näide: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  sunnib Excelit vahele jätma kõiki faile kaustas Application Data\Microsoft\Xlstart, vaikekausta XLStart, mis asub kataloogis, kuhu on installitud Excel või Office ja alternatiivse käivitusfaili asukoha, mis on määratud dialoogiboksi Exceli suvandid vahekaardil Üldine. See sunnib Excelit jätma vahele ka tööriistariba faili (Excel.xlb või <kasutajanimi>.xlb). Exceli tiitelribal kuvatakse tekst ?Turvare?iim?. Kasutage seda lülitit, kui soovite Exceli turvare?iimis käivitada.

          Näide: /s või /safemode Lüliti      Funktsioon ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  sunnib Excelit käivituma, kuvamata avakuva ja luues uue töövihiku (Book1.xls).

          Näide: /e või /embedded

  /m        sunnib Excelit looma uue töövihiku, mis sisaldab ühte makrolehte.

          Näide: /m

  /o        sunnib Excelit end ümber registreerima. Täpsemalt kirjutatakse registris ümber järgmine võti:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          MÄRKUS. Kui see võti sisaldab väärtusi, mis ei kehti Excel 2003-s: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld, ei parandata neid selle lüliti abil. See lüliti ainult asendab puuduvad väärtused.

          Näide: /o

  /p <kaust>   sunnib Excelit kasutama vaiketee asemel teed, mille aktiivsena määratlete. 

          Näide: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  sunnib Excelit avama määratud faili kirjutuskaitstud re?iimis.

          Näide: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  sunnib Excelit vahele jätma kõiki faile kaustas Application Data\Microsoft\Xlstart, vaikekausta XLStart, mis asub kataloogis, kuhu on installitud Excel või Office ja alternatiivse käivitusfaili asukoha, mis on määratud dialoogiboksi Exceli suvandid vahekaardil Üldine. See sunnib Excelit jätma vahele ka tööriistariba faili (Excel.xlb või <kasutajanimi>.xlb). Exceli tiitelribal kuvatakse tekst ?Turvare?iim?. Kasutage seda lülitit, kui soovite Exceli turvare?iimis käivitada.

          Näide: /s või /safemode
   /t        sunnib Excelit kasutama määratud faili
          vaiketöövihiku mallina. 

 /regserver    sunnib Excelit end registreerima ja siis väljuma. Kasutage seda 
          lülitit, kui soovite, et Excel kirjutaks üle kõik oma 
          registrivõtmed ja looks uued seosed Exceli failidega nagu 
          töövihikud, diagrammid jt. (Kehtib ainult Excel 2010-le eelnevates versioonides)

          Näide: /regserver


  /unregserver   sunnib Excelit end registrist eemaldama ja siis väljuma. (Kehtib ainult Excel 2010-le eelnevates versioonides)

          Näide: /unregserver
				

Lülitite kasutamine Exceli käivitamisel

Lüliti lisamine Microsoft Exceli otseteele

Lüliti lisamiseks Microsoft Exceli otseteele tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake nuppu Start, klõpsake Ava ja siis topeltklõpsake kausta Programmid.
 2. Paremklõpsake Microsoft Exceli otseteed, klõpsake suvandit Atribuudid ja seejärel klõpsake vahekaarti Otsetee.
 3. Tippige väljale Sihtkoht soovitud lülitid käsu järele, mis käivitab faili Excel.exe. Näiteks kui soovite, et Excel käivituks uut töövihikut loomata ja fail Excel.exe on installitud vaikeasukohta, tippige järgmine tekst väljale Sihtkoht:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Klõpsake OK.

  Märkus Kui suvandid dialoogiboksi Atribuudid vahekaardil Otsetee pole saadaval, on teie otseteed Windows Installeri otseteed. Otseteede muutmise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  290379 Vahekaart Office?i otsetee pole saadaval (võib olla inglise keeles)

Exceli ühekordne lülitiga käivitamine käsurida kasutades

Kui soovite aeg-ajalt Excelit lülitiga käivitada, võite lisada lüliti käsureale. Selleks tehke järgmist.
 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Käivita.
 2. Tippige väljale Ava faili Excel.exe tee ja lisage lüliti, mida soovite kasutada, käsurea lõppu. Näiteks kui soovite jätta vahele kõik käivituskaustade failid ja fail Excel.exe on installitud vaikeasukohta, tippige järgmine käsk:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Klõpsake OK.
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel ?FAST PUBLISH? (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.

Atribuudid

Artikli ID: 291288 - Viimati läbi vaadatud: 26. veebruar 2013 - Redaktsioon: 1.0
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Märksõnad: 
kbinfo KB291288

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com