โปรแกรม Excel COM เพิ่มเติมและโปรแกรมทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291392 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Office Excel 2002 และ Microsoft Office 2007 สนับสนุนโปรแกรมทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเพิ่มรูปแบบวัตถุคอมโพเนนต์ (COM) -คงคลัง บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างสองชนิดเหล่านี้ของโปรแกรมเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม COM เพิ่มเติม

เพิ่ม COM-คงคลังแสดงได้ผู้พัฒนา ด้วยวิธีการขยายฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ Office 2000, Office XP, Office 2003 และ Office 2007 สำหรับงานที่กำหนดเอง เพิ่ม COM-คงคลังโดยปกติจะใช้เพื่อทำให้ Excel ในการตอบรับไปยังคลิของปุ่ม CommandBar ฟอร์ม หรือกล่องโต้ตอบ หรือบางอื่น ๆ เหตุการณ์เฉพาะไปที่ Excel เช่นการเปิด หรือปิดสมุดงาน หรือการป้อนข้อมูลบนแผ่นงาน เพิ่มใน COM ฟังก์ชันไม่ถูกโดยตรงเรียกจากสูตรของเซลล์ในแผ่นงาน

มี COM เพิ่มจะมีในขั้นตอนการเซิร์ฟเวอร์ COM (DLL ActiveX มี) ที่ต้องปฏิบัติตามนั้นIDTExensibility2อินเทอร์เฟซ โปรแกรมทั้งหมด COM เพิ่มเติมต้องปฏิบัติตามวิธีที่ 5 ของอินเทอร์เฟซนี้แต่ละ:OnConnection,OnStartupComplete,OnAddinsUpdate,OnBeginShutDownและOnDisconnection.

เมื่อมี COM เพิ่มไว้มีการติดตั้งบนระบบของผู้ใช้ มีสร้างรายการรีจิสทรีสำหรับการเพิ่มไว้ นอกเหนือจากการ COM ปกติมีการลงทะเบียนการลงทะเบียน แบบ COM เพิ่มไว้สำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์ของ Office ที่คุณไม่รัน มีการลงทะเบียน COM เพิ่ม-คงคลังใช้ โดย Excel ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\ 
					
คีย์นี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยสำหรับแต่ละติดตั้ง COM เพิ่มไว้ ชื่อของคีย์ย่อยคือ ProgID สำหรับการ COM เพิ่มไว้ คีย์ย่อยสำหรับการ COM เพิ่มเป็นประกอบด้วยค่าที่อธิบายใน COM เพิ่มไว้ของชื่อที่เรียกง่าย คำอธิบาย และโหลดลักษณะการทำงาน ลักษณะการทำงานของการโหลดอธิบายถึงวิธีการเพิ่มไว้ถูกโหลดใน Excel: โหลดเมื่อเริ่มต้น โหลดเมื่อเริ่มต้นถัดไปเท่านั้น โหลดในอุปสงค์ หรือไม่ได้โหลดไว้

เพิ่ม COM-คงคลังสามารถยังโหลด และผ่านทางอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Excel 2002 ที่ยกเลิกการโหลด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่แถบเครื่องมือแล้ว คลิกการกำหนดเอง.
 2. ในการแถบเครื่องมือกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ ในรายการของประเภท เลือกเครื่องมือ. ค้นหาโปรแกรม COM เพิ่มเติมในรายการของคำสั่งและลากคำสั่งเมนูหรือ CommandBar ของตัวเลือกของคุณ ปิดการแถบเครื่องมือกล่องโต้ตอบ
 3. คลิกการโปรแกรม COM เพิ่มเติมคำสั่งที่คุณเพิ่มการแสดงนี้โปรแกรม COM เพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบแสดงรายการโปรแกรมทั้งหมด COM เพิ่มเติมที่มีการติดตั้งบนระบบของคุณ และมีเลือกโปรแกรม COM เพิ่มเติมที่อยู่ในปัจจุบัน
เพิ่ม COM-คงคลังสามารถยังโหลด และผ่านทางอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Excel 2007 ที่ยกเลิกการโหลด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel.
 2. คลิกเพิ่มเติม.
 3. ภายใต้จัดการคลิกCOM เพิ่มคงคลังแล้ว คลิกไปยัง.

  กระบวนการโปรแกรม COM เพิ่มเติมกล่องโต้ตอบแสดงรายการโปรแกรมทั้งหมด COM เพิ่มเติมที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ มีเลือกโปรแกรม COM เพิ่มเติมที่อยู่ในปัจจุบัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COM เพิ่ม-คงคลัง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238228HOWTO: สร้างใน Office 2000 COM เพิ่มเข้าใน Visual Basic
230689ตัวอย่าง: Comaddin.exe Office 2000 COM เพิ่มในการเขียนใน c ++ Visual
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
โปรแกรมสำนักงานเพิ่มเติม
http://support.microsoft.com/ofd

โปรแกรมดำเนินการอัตโนมัติเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเพิ่ม COM-คงคลัง Excel 2002 และ Excel 2003 สนับสนุน Automation รายเพิ่ม Automation เพิ่ม-คงคลังสร้างโปรแกรมบน COM เพิ่มเติมที่สามารถเรียกฟังก์ชันในการทำงานอัตโนมัติเพิ่ม-คงคลังจากสูตรในแผ่นงาน Excel เพิ่ม COM-คงคลังต้องอยู่ในขั้นตอนการเซิร์ฟเวอร์ COM ที่สนับสนุนการIDTExtensibility2อินเทอร์เฟซ อย่างไรก็ตาม เพิ่ม Automation-คงคลังอาจในกระบวนการ หรือออกกระบวนเซิร์ฟเวอร์ COM และใช้งานของIDTExtensibility2คุณจะไม่ใส่ก็ได้

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ จากการทำงานอัตโนมัติเพิ่มไว้ใน Excel ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกเพิ่มเติม.
 2. ในการเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ คลิกดำเนินการอัตโนมัติ. จากรายการของเซิร์ฟเวอร์ COM ที่ลงทะเบียนแล้ว ให้เลือกทำงานอัตโนมัติของคุณเพิ่มในแล้วคลิกตกลง.
 3. การทำงานอัตโนมัติเพิ่มไว้ปรากฏขึ้นในการคงคลังที่เพิ่มกล่องโต้ตอบ คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ จากการทำงานอัตโนมัติเพิ่มไว้ใน Excel 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel.
 2. คลิกเพิ่มเติม.
 3. ภายใต้จัดการคลิกExcel เพิ่มคงคลังแล้ว คลิกไปยัง.
 4. ในการเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ คลิกดำเนินการอัตโนมัติ. ในรายการของเซิร์ฟเวอร์ COM ที่ลงทะเบียน คลิกทำงานอัตโนมัติของคุณเพิ่มใน แล้วคลิกตกลง.

  การทำงานอัตโนมัติเพิ่มไว้ปรากฏขึ้นในการคงคลังที่เพิ่มกล่องโต้ตอบ คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ
When you make additions to the list in theเพิ่มเติมdialog box or when you select and clear Add-ins in the list, Excel stores your changes in the registry. First, Excel uses the following registry setting to determine whether or not an Automation Add-in in the Add-in list is loaded:
 Excel 2002
Key:      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
String:     OPENx
Sample Value:  /A "ServerName.ClassName"
					
 Excel 2003
Key:      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options
String:     OPENx
Sample Value:  /A "ServerName.ClassName"
					Excel 2007
Key:      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
String:     OPENx
Sample Value:  /A "ServerName.ClassName"
					
กระบวนการ/Aswitch that is used in the string value is new to Excel 2002 / Excel 2003 and is used specifically to load Automation Add-ins. All Automation Add-ins are loaded on demand; there is no setting that can change the load behavior for an Automation Add-in.

When an Automation Add-in that is listed in theเพิ่มเติมdialog box is cleared, a subkey with a name equal to the Add-in's ProgID is created in the following registry key:
Excel 2002:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Add-in Manager
					 Excel 2003:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Add-in Manager
					
This registry setting ensures that Automation Add-ins that you have added to the Add-ins list are retained in the list even when you have chosen not to load them.

For more information about Automation Add-Ins, see the following articles in the Microsoft Knowledge Base:
285337HOWTO: Create a Visual Basic Automation Add-in for Excel Worksheet Functions
For more information, see the following Microsoft Web site:
Office Add-ins
http://support.microsoft.com/ofd

Automation Add-ins That Implement IDTExtensibility2

As previously mentioned, an Automation Add-in may implementIDTExtensibility2, but it is not required in order for Excel to call the functions in the Add-in from a worksheet. If you require that your Automation Add-in obtains a reference to the Excel instance, you can implementIDTExtensibility2and use theโปรแกรมประยุกต์parameter ofOnConnectionto automate Excel.

An Automation Add-in that implementsIDTExtensibility2can be loaded in the Excel user interface through both theCOM Add-Insdialog box and theเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ The following describes the behavior of an Automation Add-in based on whether it is loaded in one or both of these dialog boxes:
 • Loaded only in theคงคลังที่เพิ่มกล่องโต้ตอบ

  The Add-in is loaded on demand. Functions in the Add-in may be called from formulas in a worksheet.
 • Loaded only in theCOM Add-insกล่องโต้ตอบ

  The Add-in is loaded as a COM Add-in and its load behavior is determined from settings in the registry. Functions in the Add-in cannot be called from formulas in a worksheet.
 • Loaded in both theCOM Add-insdialog box and theคงคลังที่เพิ่มกล่องโต้ตอบ

  Two separate instances of the Add-in are loaded. One instance is loaded as a COM Add-in and the other instance is loaded as an Automation Add-in. The COM Add-in instance uses the load behavior indicated in the registry; the Automation Add-in instance loads on demand. The two instances work independently of one another and do not share global variables.
เนื่องจากเพิ่ม Automation-คงคลังที่มีการโหลดในคำขอ Excel อาจพยายามโหลดเพิ่มเข้าในขณะที่อยู่ในโหมดการแก้ไขเซลล์ ดังนั้น เมื่อคุณพัฒนาที่ทำงานอัตโนมัติเพิ่มไว้ที่สนับสนุนIDTExtensibility2คุณควรระวังไม่ให้ทำสิ่งใดที่พยายามเปลี่ยนแปลงของ Excel สถานะใน ขณะเพิ่ม- ในการระบุไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
284876BUG: เรียกไม่ Excel สำเร็จเมื่อทำงานอัตโนมัติเพิ่มในโหลด
(c) Microsoft Corporation 2001 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้ contributions โดย Lori B. Turner, Microsoft Corporation

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291392 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbinfo kbmt KB291392 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291392

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com