Når Word startes, vises dine værktøjslinjer eller menulinjer ikke, eller dine personlige indstillinger bevares ikke

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 291484 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA291484
Denne artikel er en opsummering af følgende tidligere tilgængelig artikel: 242368

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Symptomer

Når du starter Microsoft Word, kan du opleve et af følgende symptomer:
 • Værktøjslinjerne vises ikke.
 • Menulinjen vises ikke.
 • Din personlige indstillinger bevares ikke.

Workaround

Du kan gendanne værktøjslinjer, menuer eller personlige indstillinger ved at bruge den af følgende metoder, der passer til situationen.

Deaktiver Fuld skærm

I fuldskærmstilstand vises så meget af dokumentet som muligt på skærmen. I denne tilstand fjerner Word skærmelementer som f.eks. menulinjen, værktøjslinjer og rullepaneler. Slå fuldskærmstilstanden fra for at gendanne værktøjslinjer og menuer.
 • Hvis et dokument er åbent, skal du gøre et af følgende:
  • Tryk på ALT+V for at få vist menuen Vis, og tryk derefter på U for at slå fuldskærmstilstanden fra.
  • Klik på Luk Fuld skærm, hvis værktøjslinjen Fuld skærm vises.
 • Følg disse trin, hvis et dokument ikke er åbnet:
  1. Tryk på CTRL+N for at åbne et nyt dokument.
  2. Tryk på ALT+V for at få vist menuen Vis, og tryk derefter på U for at slå fuldskærmstilstanden fra.
Afslut og genstart Word. Hvis Word starter korrekt, har du løst problemet. Problemet er, at Word blev lukket, da fuldskærmstilstanden var aktiveret, og Word har bevaret denne indstilling.

Yderligere oplysninger om fuldskærmstilstand finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
290947 Menuer og værktøjslinjer forsvinder, og "Gentag værdi:8" vises i statuslinjen. Artiklen er evt. på engelsk.

Aktiver standardværktøjslinjerne

Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis. Bemærk, om der er valgt nogen værktøjslinjer. Hvis ingen af værktøjslinjerne er markerede, skal du vælge dem, du vil have. Det kan du gøre ved at klikke på værktøjslinjens navn. Gentag denne procedure for hver værktøjslinje, du vil have vist. Værktøjslinjerne Standard, Formatering og Opgaverude er valgt som standard.

Bemærk! Hvis du ikke kan se menulinjen, skal du trykke på ALT+V for at få vist menuen Vis og derefter trykke på menuen Værktøjslinje.

Afslut og genstart Word. Hvis Word starter korrekt, har du løst problemet. Problemet er, at standardværktøjslinjerne og menulinjen var slået fra, da Word blev lukket, og Word har bevaret indstillingerne.


Start Word uden at køre makroer

Kontroller, om du starter Word ved at benytte en VBA-makro (Microsoft Visual Basic for Applications). Du kører muligvis en VBA-makro, som starter Word uden at vise nogen menuer eller værktøjslinjer.

Hvis du starter Word ved hjælp af en genvej, skal du kontrollere, om der er et makronavn i den kommandolinje, som genvejen bruger. Det gør du ved at følge disse trin:
 1. Find den genvej, som du bruger til at køre Word.
 2. Højreklik på genvejen, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.
 3. Klik på fanen Genvej.
 4. Se i feltet Destination efter en kommandolinje, der ligner følgende
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE" /mmakronavn
  , hvor /mmakronavn er navnet på en makro.

 5. Hvis du ser et /m makronavn på kommandolinjen, skal du fjerne det og genstarte Word på normal vis.

  Bemærk! Parameteren /m efterfulgt af navnet på makroen starter Word og kører en specifik makro. Parameteren /m forhindrer også, at Word kører AutoExec-makroer.
Hvis Word starter korrekt, har du løst problemet. Problemet er, at der køres en makro, når Word starter, og at makroen ændrer visningen af Word-vinduet.

Yderligere oplysninger om kommandolinjeparametre, der kan bruges til at starte Word, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
210565 WD: Startparametre til Word (kommandolinjeparametre) og deres formål. Artiklen er evt. på engelsk.

Et program (f.eks. et Word-tilføjelsesprogram) har ændret brugergrænsefladen, skjult værktøjslinjer eller ændret dine indstillinger

Trin 1: Start Word med standardindstillingerne

Hvis Word startes ved hjælp af parameteren /a på en kommandolinje, vil Word bruge standardindstillingerne for alle indstillinger og forhindre, at tilføjelsesprogrammer og globale skabeloner bliver indlæst.

Parameteren /a gør det muligt at starte Word uden at indlæse følgende komponenter:
 • Den globale skabelon (Normal.dot)
 • Alle tilføjelsesskabeloner i mappen Start
 • Alle tilføjelsesbiblioteker (.wll-filer)
 • Brugerindstillinger gemt i nøglen Data i Windows-registreringsdatabasen
Bemærk! Når Word startes med parameteren /a, bliver de ændringer, der foretages i Word, og som påvirker disse komponenter, ikke gemt på harddisken, når Word afsluttes, og ændringerne går tabt.

I følgende eksempel forudsættes det, at Word er placeret i følgende mappe:
C:\Programmer\Microsoft Office\Office10
Bemærk! Word kan være installeret i en anden mappe.

Start Word med parameteren /a ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Kør, og klik derefter på Gennemse.
 2. Brug feltet Søg i til at finde Winword.exe, og klik derefter på filen for at markere filen.
 3. Klik på Åbn.

  Bemærk! I dette trin udfyldes feltet Åbn i dialogboksen Kør.
 4. Klik efter Winword.exe i feltet Åbn.

  Bemærk! Stien til filen Winword.exe i dialogboksen Kør er omgivet af anførselstegn. Sørg for at klikke til højre for det afsluttende anførselstegn.
 5. Indtast et mellemrum, og skriv derefter /a.

  Sætningen i feltet Åbn skal ligne følgende:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a
Hvis Word starter korrekt, har du løst problemet. Problemet er, at et tilføjelsesprogram eller en skabelon, skabelonen Normal eller nøglen Data i registreringsdatabasen er påvirket af, hvordan Word-vinduet vises, når det startes.

Trin 2: Omdøb den globale skabelon

Bemærk! Du kan få oplysninger om en automatisk metode til at udføre disse trin i den artikel, der er angivet i afsnittet "Referencer" i denne artikel.

Hvis du vil forhindre, at formatering, Autotekst og makroer, der er gemt i den globale skabelon (Normal.dot), påvirker Word eller de dokumenter, der åbnes i programmet, skal filen Normal.dot omdøbes.

Bemærk! Når du omdøber skabelonen Normal.dot, kan du hurtigt afgøre, om det er skabelonen Normal, der er årsag til det pågældende problem. Når du omdøber skabelonen Normal.dot, nulstilles flere indstillinger til standardindstillingerne, herunder brugerdefinerede formater, brugerdefinerede værktøjslinjer, makroer og autotekstelementer. Af denne grund anbefaler Microsoft, at du omdøber filen Normal.dot.

Bestemte typer konfigurationer kan oprette mere end én Normal.dot-fil. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis flere versioner af Word kører på den samme computer, eller hvis der findes flere arbejdsstationsinstallationer på den samme computer. I disse situationer skal du sørge for at omdøbe alle kopier af Normal.dot. Du kan omdøbe den globale skabelon (Normal.dot) ved at følge disse trin:
 • Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows NT 4.0
  1. Afslut alle forekomster af Word. Hvis du bruger Word som e-mail-editor, skal du sørge for også at afslutte Microsoft Outlook.
  2. Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på Filer eller mapper.
  3. Skriv Normal.dot i feltet Navn.
  4. Vælg din lokale harddisk (eller en anden placering til brugerskabelonen, hvis du kører Word fra en netværksserver) i feltet Søg i.
  5. Klik på Søg nu for at søge efter filen.
  6. Højreklik på hver forekomst af filen Normal.dot, der vises i dialogboksen Søg. Klik på Omdøb i genvejsmenuen. Giv filen et nyt navn, f.eks. OldNormal.dot eller Normal-1.dot, og tryk derefter på ENTER.
  7. Klik på Afslut i menuen Filer for at lukke dialogboksen Søg, og genstart derefter Word på normal vis (uden at bruge parameteren /a).
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows 2000
  1. Afslut alle forekomster af Word. Hvis du bruger Word som e-mail-editor, skal du sørge for også at afslutte Microsoft Outlook.
  2. Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på Filer eller mapper.
  3. Skriv Normal.dot i feltet Søg efter filer eller mapper med navnet.
  4. Vælg din lokale harddisk (eller en anden placering til brugerskabelonen, hvis du kører Word fra en netværksserver) i feltet Søg i.
  5. Klik på Søg nu for at søge efter filen.
  6. Højreklik på hver forekomst af filen Normal.dot, der vises i dialogboksen Søg. Klik på Omdøb i genvejsmenuen. Giv filen et nyt navn, f.eks. OldNormal.dot eller Normal-1.dot, og tryk derefter på ENTER.
  7. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke dialogboksen Søg, og genstart derefter Word på normal vis (uden at bruge parameteren /a).
 • Windows XP
  1. Afslut alle forekomster af Word. Hvis du bruger Word som e-mail-editor, skal du sørge for også at afslutte Microsoft Outlook.
  2. Klik på Start, og klik derefter på Søg.
  3. Klik på Alle filer og mapper.
  4. Klik på Flere avancerede indstillinger, og marker derefter afkrydsningsfeltet Søg i skjulte filer og mapper.
  5. Skriv normal.dot i feltet Hele eller en del af filnavnet.
  6. Vælg din lokale harddisk (eller en anden placering til brugerskabelonen, hvis du kører Word fra en netværksserver) i feltet Søg i.
  7. Klik på Søg for at søge efter filen.
  8. Højreklik på Normal.dot i ruden til højre i dialogboksen Søgeresultater, og klik derefter på Omdøb i den genvejsmenu, der vises. Skriv et nyt filnavn (for eksempel, OldNormal.dot), og tryk derefter på ENTER.
  9. Luk dialogboksen Søgeresultater, og genstart Word, som du plejer (uden at bruge parameteren /a).
Hvis Word starter korrekt, har du løst problemet.

I så fald er problemet en beskadiget Normal.dot-skabelon. Du skal måske ændre nogle indstillinger for at gendanne dine foretrukne indstillinger.

Hvis den Normal.dot-fil, du omdøbte, indeholder tilpasninger, f.eks. formater, makroer eller autotekstelementer, der ikke nemt kan genoprettes, kan du muligvis kopiere de pågældende tilpasninger fra den gamle Normal.dot-fil til den nye Normal.dot-fil ved hjælp af assistenten.

Yderligere oplysninger om brug af assistenten finder du ved at klikke på Microsoft Word Hjælp i menuen Hjælp, skrive assistent i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at se de fundne emner.

Omdøb nøglen Data i Windows-registreringsdatabasen

Bemærk! Du kan få oplysninger om en automatisk metode til at udføre dette trin i den artikel, der er angivet i afsnittet "Referencer" i denne artikel.

Advarsel! Hvis du bruger registreringseditoren forkert, kan der opstå alvorlige problemer, som bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af registreringseditoren, kan løses. Brug af registreringseditoren sker på egen risiko.
Bemærk! Hvis du omdøber nøglen Data, nulstilles flere indstillinger til standardindstillingerne, herunder listen over de senest brugte filer i menuen Filer, og mange af de indstillinger, du tilpasser, når du klikker på Indstillinger i menuen Funktioner. Word gendanner nøglen Data ved hjælp af indbyggede standardindstillinger, næste gang Word startes.

Benyt denne fremgangsmåde for at omdøbe nøglen Data:
 1. Afslut alle Windows-programmer.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find følgende nøgle ved at dobbeltklikke på de relevante mapper i forhold til din version af Word:

  For Microsoft Office Word 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  For Microsoft Word 2002:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  For Microsoft Word 2000:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 4. Klik på Omdøb i menuen Rediger, mens mappen Data er markeret.
 5. Skriv et nyt navn til mappen Data (f.eks. OldData), og tryk derefter på ENTER.
 6. Luk registreringseditoren, og genstart derefter Word på normal vis (uden at bruge parameteren /a).
Hvis Word starter korrekt, har du løst problemet. Problemet er en beskadiget Data-nøgle. Du skal måske ændre nogle indstillinger for at gendanne dine foretrukne indstillinger.


Opret en makro til Vis udskrift

Du kan ændre makroen Vis udskrift i Word, så de indstillinger, du har valgt, vises.

Du kan f.eks. automatisk få vist værktøjslinjen Formatering i Vis udskrift ved at følge disse trin:
 1. Peg på Makro i menuen Funktioner, og klik derefter på Makroer.
 2. Lav markeringen om til Word-kommandoer i feltet Makroer i.
 3. Vælg FilerVisUdskrift på listen Makronavn.
 4. Lav markeringen om til Normal.dot (global skabelon) i feltet Makroer i.
 5. Klik på Opret.
 6. Opret følgende makro:
  Sub FilePrintPreview()
  '
  ' FilePrintPreview Macro
  ' Displays full pages as they will be printed.
  '
    ActiveDocument.PrintPreview
    CommandBars("Formatting").Visible = True
  End Sub
  					
 7. Klik på Luk og vend tilbage til Microsoft Word i menuen Filer.

Yderligere Information

Yderligere oplysninger om, hvordan du tilpasser og opretter værktøjslinjer samt værktøjslinjeknapper, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
291292 SÅDAN arbejder du med værktøjslinjer og værktøjslinjeknapper: Tilføj, Opret, Rediger, Slet, Gendan og Mere i Word 2002

Referencer


Yderligere oplysninger om, hvordan du automatiserer fejlfindingen af problemer i Word ved at fjerne visse nøglekomponenter, der kan være beskadiget eller i konflikt med Microsoft Word, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
289506 Sådan installeres og bruges skabelonen Support.dot i Microsoft Word 2002. Artiklen er evt. på engelsk.

Egenskaber

Artikel-id: 291484 - Seneste redigering: 22. januar 2007 - Redigering: 5.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard
 • Microsoft Word 2000 Standard
Nøgleord: 
kbsettings kbtoolbar kbmenu kbmacro kbprb KB291484

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com