ปรับปรุงความเข้ากันได้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012: 2014 กุมภาพันธ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2917929 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ปรับปรุงความเข้ากันได้จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงความเข้ากันได้กับประสบการณ์ใช้งาน Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงความเข้ากันได้นี้ลงวันเดือน 2014 กุมภาพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา ให้ดู "โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้"ส่วนและ"โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุง Windows
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก การปรับปรุง Windows.
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่างใน Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้ระบบไม่เสถียร
 • ฟังก์ชันหลักของเกม แอพลิเคชัน หรือเฟิร์มแวร์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012 ต่อไปนี้มักจะ:
ฮาร์ดบล็อค
ซึ่งป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 ให้ทำงานบนระบบ

หมายเหตุMicrosoft เปิดใช้งาน Windows เพื่อทำให้สร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เฉพาะถ้าผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน
ซอฟต์บล็อค
นี้จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันหลักของโปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงาน หรืออาจทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของแอพลิเคชัน
บล็อกโปรแกรมควบคุม
อาจบล็อกโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการอัพเกรด ระบบจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้า

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์เวอร์ชั่นลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง
7 zip จนถึง 9.*แอพลิเคชันจัดการกับแฟ้มแบบออนไลน์อย่างเดียว OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ได้อย่างถูกต้อง
ABBYY FineReaderจนถึง 11.*แอพลิเคชันจัดการกับแฟ้มแบบออนไลน์อย่างเดียว OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ได้อย่างถูกต้อง
ตัวแปลง PDF Able2Extractจนถึง 8.*แอพลิเคชันจัดการกับแฟ้มแบบออนไลน์อย่างเดียว OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ได้อย่างถูกต้อง
Adobe Acrobat X 1 Proไม่พร้อมใช้งานแอพลิเคชันจัดการกับแฟ้มแบบออนไลน์อย่างเดียว OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ได้อย่างถูกต้อง
AI ทองไม่พร้อมใช้งานแอพลิเคชันจัดการกับแฟ้มแบบออนไลน์อย่างเดียว OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ได้อย่างถูกต้อง
การออกแบบ Alibre Expressไม่พร้อมใช้งานแอพลิเคชันสามารถถูกถอนการติดตั้ง
ผู้อ่าน Apabiจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการกับแฟ้มแบบออนไลน์อย่างเดียว OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ได้อย่างถูกต้อง
Arcsoft PhotoImpressionจนถึง 6.*โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องในโหมด DPI สูง
ArcSoft PhotoStudioจนถึง 6.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Audacityจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Audalisจนถึง 10.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Audodesk Mayaถึง 2013แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Baidu เพลงจนถึง 8.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่าน Baiduไม่พร้อมใช้งานแอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
BaoFengYingจนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
โปรแกรมเล่นผ่นงานจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Calibreจนถึง 1.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Comic Studio Proจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
ConvertXtoDVDจนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Corel WordPerfect Officeได้ถึง 6 Xแอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Cyberlink MediaEspressoจนถึง 6.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
ตัวแปลง DivXจนถึง 10.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Dolphin Pro ที่ออกใบแจ้งหนี้จนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Formular Elsterจนถึง 13.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
ยาวไคลเอนต์จนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Evernoteจนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
FileMaker Proจนถึง 12.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Firefoxจนถึง 24.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
FlashFXPจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
โรงงานรูปแบบจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่าน Foxitจนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
GeMagic DesignExpress2014โปรแกรมประยุกต์เริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง
Google โครเมียมจนถึง 30.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Hamster เขียนอิสระ Studioจนถึง 1.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
IncrediMailจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
เพียงแค่ PDFจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
คู่ Kingsoft Officeจนถึง 9.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
โปรแกรมเล่นกมถึง 3.6 *แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Libre Officeจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Alloy อ่อนจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
ผู้เชี่ยวชาญ PDF lightningจนถึง 7.*โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องในโหมด DPI สูง
Lotus Symphonyจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
ตัวแทนของ Mail.Ruจนถึง 6.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
แสดงการแสดง MeiTuจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
MP3 ตัดตรงจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Nero SmartStartจนถึง 12.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
NetEase PoPoจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Omnipageจนถึง 18.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
เปิด Officeจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Operaจนถึง 16.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Paint.netจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
PDFCreatorจนถึง 1.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
PhotoImpactได้ถึง 3 Xแอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Photoscapeจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
PPStreamไม่พร้อมใช้งานแอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
PPTVจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
ไปรษณีย์ Qihoo 360จนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Rajce.netจนถึง 1.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Rakuraku Hagakiถึง 2013แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Safariจนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
เสียงปลอม Proจนถึง 10.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
สำนักงานดาวจนถึง 9.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Starcraft 2ไม่พร้อมใช้งานเกมทำงานได้อย่างถูกต้องในโหมด HighDPI
ชุด Steganos Pricacyจนถึง 15.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Steuer-Spar-Erkl?rungถึง 2013แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Tencent QQ ที่ถ่ายทอดสดจนถึง 8.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
เพลง Tencent QQจนถึง 9.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Tencent QQ XunagFendจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
T ออนไลน์จนถึง 6.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
TotalMedia ขั้นสุดท้ายจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
UltraEditจนถึง 20.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
uTorrentจนถึง 3.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
VLC Media Playerจนถึง 2.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Windows Live สิ่งจำเป็นสำหรับจดหมาย2012แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
WinRARจนถึง 5.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Wiso B?rseถึง 2013แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
WISO Steuer Sparbuchถึง 2013แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
Yoku iKuจนถึง 4.*แอพลิเคชันจัดการ OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) ออนไลน์แฟ้มเดียวได้อย่างถูกต้อง
โทรศัพท์มือถือ sony บางรุ่น - โหมดแฟลชผ่าน USBไม่พร้อมใช้งานปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT 8.1, 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับ Windows RT 8.1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Acres.dll6.3.9600.16384310,78422-Aug-201303:16ไม่มีข้อมูล
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล37,18804-ม.ค.-201409:32ไม่มีข้อมูล
Msimain.sdbไม่มีข้อมูล28604-ม.ค.-201409:32ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.164599,72809 2013 พฤศจิกายน06:31ไม่มีข้อมูล
Acwinrt.dll6.3.9600.163848,70422-Aug-201302:15ไม่มีข้อมูล
Acspecfc.dll6.3.9600.164279,72812 2013 oct21:13ไม่มีข้อมูล
Drvmain.sdbไม่มีข้อมูล64,64604-ม.ค.-201409:32ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Acres.dll6.3.9600.16384310,78422-Aug-201304:16x 86
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล3,823,59204-ม.ค.-201409:38ไม่มีข้อมูล
Msimain.sdbไม่มีข้อมูล2,726,59204-ม.ค.-201409:38ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.165042,414,59204-ม.ค.-201414:52x 86
Acwinrt.dll6.3.9600.163848,70422-Aug-201302:47x 86
Acspecfc.dll6.3.9600.16441442,88022 2013 oct02:59x 86
Drvmain.sdbไม่มีข้อมูล123,77804-ม.ค.-201409:38ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล428,58404-ม.ค.-201409:36ไม่มีข้อมูล
Msimain.sdbไม่มีข้อมูล2,757,15204-ม.ค.-201409:36ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.16459303,10409 2013 พฤศจิกายน06:55x 64
Acwinrt.dll6.3.9600.1638410,24022-Aug-201309:54x 64
Acspecfc.dll6.3.9600.1642741,47212 2013 oct22:24x 64
Drvmain.sdbไม่มีข้อมูล124,88604-ม.ค.-201409:36ไม่มีข้อมูล
Acres.dll6.3.9600.16384310,78422-Aug-201304:16x 86
Sysmain.sdbไม่มีข้อมูล3,823,59204-ม.ค.-201409:38ไม่มีข้อมูล
Acgenral.dll6.3.9600.165042,414,59204-ม.ค.-201414:52x 86
Acwinrt.dll6.3.9600.163848,70422-Aug-201302:47x 86
Acspecfc.dll6.3.9600.16441442,88022 2013 oct02:59x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT 8.1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มArm_0005182644545cc6be344cfce4e0611a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_5b71c4c83fda8bd6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_0090f0a859e20ecc456152c4e6206f8c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_8c3330756ae16231.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_2b9be7626b5aaee16507335a6578272f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_c31a82cb804505c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_42e9b574e5a5cda126e7ea74f3109a7b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_4384b1dc1f06fa6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_c1bdd7dd121fe4c9cfb01849a17b4099_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_471b70c7c00a0df3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11af2350da23a97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,312
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11bf27f0da153ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,558
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)16:45
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11cf2c90da06d45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,310
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11df3130d9f869c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,555
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a120f3f10d9cd2a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,867
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)16:45
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_3ff3751c76c50e62e325cba77ddf1358_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_8bd2d4069803d341.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_46de8d87aa7b8a1b5688e6eb4dbd9363_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_91579476960197a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_751fa590a96c8637a439aa849f7411ce_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_b9a9a3d17218a1d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_d3bf8fc5fd92bc23db6764e7261a3278_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_6100d950d8aaeb74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_ffe4f1d8efe4a8cefa870418e5615302_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_911fe3aa5b45ca8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม725
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a1187fdd0da51bd1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,312
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11980270da43528.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,558
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)19:35
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11a80710da34e7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,310
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11b80bb0da267d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,555
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11e81990d9fb3db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,867
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)19:35
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_09b53b6bbad1e272cd1ad4945bad4757_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_69841683dade6fe7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_437c4d8b3aba1d812d23c83389df4ef5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_3b68d2c840f0098a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_46de8d87aa7b8a1b5688e6eb4dbd9363_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_ed762ffa4e5f08d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_5663c57cb12d9b3df53e5b1855a720d1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_d736123db0ec63a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_5e4b1724fb82ac0f1480e3efbba7983f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_c5e9f6420faae179.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_751fa590a96c8637a439aa849f7411ce_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_15c83f552a76130d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม727
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_7c0e93257b72159abf4ea0509dd35ac4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_6074381728280d87.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_d292891b949d937655b0e23d64746f37_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_5add9e32f9d61d94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_d5a05743ef9ad017a60a17c8c8ad0f68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_94541399a7c138b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f46854bb5957545b47482e5bd415e1bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_dac957991e2aafdc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_fd371b60c6028d07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,573
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)21:49
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_fd381baac601a65e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)21:49
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_fd391bf4c600bfb5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,336
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_fd3a1c3ec5ffd90c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,570
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_fd3d1d1cc5fd2511.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,869
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)21:49
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_078bc5b2fa634f02.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,314
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_078cc5fcfa626859.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,141
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)19:33
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_0791c76efa5de70c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม450
วัน (UTC)04-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)19:33
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11a80710da34e7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม3,310
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เป็น...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16504_none_a11b80bb0da267d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,555
วัน (UTC)05-ม.ค.-2014
เวลา (UTC)23:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2917929 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1 RTM
 • Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2917929 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2917929

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com