"Lync" kambario sistem? ?rengin? negalite prisijungti automati?kai kada vartotojas i? naujo ?renginio

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2920614 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Manyti, kad Microsoft Lync kambarys sistema (LRS), yra naudojami organizacijoje. Vartotojas organizacijoje kartoja "Lync" kambario sistem?. Tokiu atveju, LRS u?rakintas ir vartotojas bus paragintas ?vesti slapta?od? LRS konsol?je. Ta?iau sistemos negalima jos atrakinti naudojant vartotojo slapta?od? arba administratoriaus slapta?od?io. LRS prietaiso naudojim?, administratorius turi atkurti prietaiso nustatymus ir ?veskite slapta?od?.

Prie?astis

Taip atsitinka, nes LRS programin?s ?rangos produkto raktas yra automati?kai prat?siamas vykdant re?imu. Ta?iau svarbiausia yra i?lieka sistemos sustiprintas ra?yti filtras. Taigi,CryptUnprotectDataAPI nepavyko. Tada, LRS kodas ignoruoja nepakankamumas klaidos atkoduojant ir sukuria tu??ias reik?mes localLRS vartotojo slapta?od? ir "Lync" 2013 slapta?od?. Tod?l abu slapta?od?ius prarandami ir LRS prietaisu negalite prisijungti automati?kai.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite ?? naujinim?:
2920616 "Lync" kambario sistem? naujinio apra?as: 2014 m. sausio

Pastaba.Atnaujinti slapta?od? neleid?ia prarasti bet negali susigr??inti prarastus slapta?od?. Tod?l jei ?i problema atsiranda, administratorius turi restoreLRS nustatymus ir tada ?diegti naujinim?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2920614 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 18 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Lync Room System
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2920614 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2920614

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com