Straipsnio ID: 292106 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai ?Microsoft Office Word? nustatote kalb? kaip numatyt?j? ?vesties kalb?, o tada i? naujo paleid?iate ?Word?, pakeitimai nei?laikomi.

PRIE?ASTIS

Taip gali atsitikti, kai kompiuteryje sukonfig?ruota daugiau nei viena ?vesties kalba.

Kai sukonfig?ruota daugiau nei viena ?vesties kalba, kuri kalba bus naudojama paleid?iant ?Word?, priklauso nuo numatytosios ?vesties kalbos parinkties dialogo lange Teksto paslaugos.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?i? problem? i?spr?skite vienu i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das: vis? papildom? klaviat?ros i?d?stym? pa?alinimas

Taip neatsitinka, jei yra tik vienas klaviat?ros i?d?stymas. Nor?dami pa?alinti visus papildomus klaviat?ros i?d?stymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Klaviat?ra.
 3. Dialogo lange Klaviat?ros ypatyb?s spustel?kite skirtuk? ?vesties lokal?s, tada spustel?kite Keisti.
 4. S?ra?e Pasirinkti vien? i? ?diegt? ?vesties kalb?, kuri bus naudojama paleid?iant kompiuter? pasirinkite norim? kalb?.
 5. S?ra?e ?diegtos paslaugos spustel?kite norimos pa?alinti ?vesties kalbos parinkt? Klaviat?ra, o tada ? Pa?alinti.
 6. 5 veiksm? pakartokite vis? kalb?, i?skyrus pasirinktos 4 veiksmu, at?vilgiu ir du kartus spustel?kite Gerai.

2 b?das: numatytosios ?vesties kalbos ?diegimas

Nor?dami nurodyti numatyt?j? ?vesties kalb?, kuri bus naudojama paleid?iant ?Word?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Srityje Valdymo skydas dukart spustel?kite Klaviat?ra.
 3. Dialogo lange Klaviat?ros ypatyb?s spustel?kite skirtuk? ?vesties lokal?s, tada spustel?kite Keisti.
 4. Skirtuke Parametrai spustel?kite ?traukti.
 5. Dialogo lango ?traukti ?vesties kalb? s?ra?e ?vesties kalba pasirinkite norim? kalb? ir spustel?kite Gerai.
 6. S?ra?e Pasirinkti vien? i? ?diegt? ?vesties kalb?, kuri bus naudojama paleid?iant kompiuter? pasirinkite norim? kalb? ir du kartus spustel?kite Gerai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Valdymo skyde rodoma piktograma Teksto paslaugos, jei vykdant ?Microsoft Office XP? s?rank? buvo ?diegta kalb?jimo atpa?inimo funkcija. Jei kalb?jimo atpa?inimo funkcija ne?diegta, ?vesties kalbos pasirenkamos dialogo lange Klaviat?ros ypatyb?s (valdymo skyde dukart spustel?jant Klaviat?ra).
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 292106 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbsettings kbsetup kbprb KB292106

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com