ID článku: 292106 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

PRIZNAKY

Keď v programe Microsoft Office Word nastavíte určitý jazyk ako predvolený vstupný jazyk a potom reštartujete program Word, vykonané zmeny sa neuložia.

PRICINA

K tomuto správaniu môže dochádzať, ak sú v počítači nakonfigurované viaceré vstupné jazyky.

Ak sú nakonfigurované viaceré vstupné jazyky, jazyk používaný pri spustení programu Word vychádza z predvoleného vstupného jazyka vybraného v dialógovom okne Text Services (Textové služby).

RIEŠENIE

Ak chcete takéto správanie obísť, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Odstránenie všetkých ďalších rozložení klávesnice

K tomuto správaniu nedochádza, ak je v počítači nakonfigurované iba jedno rozloženie klávesnice. Ak chcete odstrániť všetky ďalšie rozloženia klávesnice, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. V ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Keyboard (Klávesnica).
 3. V dialógovom okne Keyboard Properties (Klávesnica – vlastnosti) kliknite na kartu Input Locales (Miestne nastavenie pre vstup) a potom kliknite na položku Change (Zmeniť).
 4. Vyberte požadovaný jazyk v zozname Select one of the installed input languages to use when you start your computer (Vyberte jeden z nainštalovaných vstupných jazykov, ktorý sa bude používať pri spustení počítača).
 5. V zozname Installed Services (Nainštalované služby) kliknite na položku Keyboard (Klávesnica) vstupného jazyka, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Remove (Odstrániť).
 6. Zopakujte krok 5 pre všetky jazyky okrem jazyka, ktorý ste vybrali v kroku 4, a potom kliknite na dve tlačidlá OK.

Postup 2: Inštalácia predvoleného vstupného jazyka

Ak chcete zadať predvolený vstupný jazyk, ktorý sa bude používať pri spustení programu Word, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. V okne Control Panel (Ovládací panel) dvakrát kliknite na položku Keyboard (Klávesnica).
 3. V dialógovom okne Keyboard Properties (Klávesnica – vlastnosti) kliknite na kartu Input Locales (Miestne nastavenie pre vstup) a potom kliknite na položku Change (Zmeniť).
 4. Na karte Settings (Nastavenie) kliknite na položku Add (Pridať).
 5. V dialógovom okne Add Input language (Pridanie vstupného jazyka) vyberte požadovaný jazyk v zozname Input Language (Vstupný jazyk) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyberte požadovaný jazyk v zozname Select one of the installed input languages to use when you start your computer (Vyberte jeden z nainštalovaných vstupných jazykov, ktorý sa bude používať pri spustení počítača) a potom kliknite na dve tlačidlá OK.

DALSIE INFORMACIE

Ikona Text Services (Textové služby) sa v ovládacom paneli zobrazuje, ak bola počas inštalácie balíka Microsoft Office XP nainštalovaná funkcia rozpoznávania reči. Ak táto funkcia nie je nainštalovaná, vstupné jazyky možno vybrať v dialógovom okne Keyboard Properties (Klávesnica – vlastnosti) (v ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Keyboard (Klávesnica)).
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Vlastnosti

ID článku: 292106 - Posledná kontrola: 30. septembra 2011 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbsettings kbsetup kbprb KB292106

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com