คำอธิบายของ Windows PowerShell ใน 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ System Center 2012 R2 กำหนดค่าตัวจัดการการเปลี่ยนแปลง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2932274 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายปัญหา Windows PowerShell ที่คงที่ในการสะสม Update 1 (CU1) สำหรับ Microsoft System Center 2012 R2 จัดการการตั้งค่า การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของ CU1 ได้อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2938441 คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 1 สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก R2 System Center 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

 • วัตถุที่ถูกส่งผ่านเป็นการ -InputObject (หรือเทียบเท่า) พารามิเตอร์ cmdlet กลายเป็น "null" ในภายหลัง
 • Cmdlet ของที่เตือนโดยไม่เกิดความล้มเหลว หรือที่อยู่เบื้องหลังล้มเหลวเมื่อมีการเข้าชมเงื่อนไขข้อผิดพลาดไม่หยุดขั้นตอนการขายตามที่คาดไว้
 • Cmdlet ของที่ดำเนินการบนวัตถุของไซต์โดยไม่แจ้งเตือนล้มเหลวเมื่อไม่มีวัตถุไซต์ ปัญหานี้นำไปสคริปต์และการป้อนสถานะไม่เป็นที่รู้จักโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่า ปัญหานี้ไม่มีผลกระทบต่อรับ- cmdlet ของ จะไม่ล้มเหลวถ้าไม่มีวัตถุที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาพบ
 • เพิ่ม-CMDeploymentType - DeepLinkInstaller เพิ่มชนิดของการปรับใช้
 • เริ่มต้น-CMSoftwareUpdateDeployment ไม่ได้ตั้งค่าถูกต้องปรับใช้ตัวเลือกเวลา -DisableOperationsManagerAlert หรือ -GenerateOperationsManagerAlert มีใช้พารามิเตอร์
 • ที่ บันทึก CMSoftwareUpdate cmdlet ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  บันทึก-CMSoftwareUpdate: คีย์ที่ระบุไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
  อักขระบรรทัด: 1:1
  + บันทึก-CMSoftwareUpdate - DeploymentPackageName "Contoso แพคเกจ" - SoftwareupdateNa ...
  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo: NotSpecified: (:) [การบันทึกการ CMSoftwareUpdate], KeyNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException,Microsoft.ConfigurationManagement.Cmdlet
  s.Sum.Commands.SaveSoftwareUpdateCommand


  โปรดทราบว่า cmdlet ถาวรที่ทำงานใน Windows PowerShell 32 บิตเท่านั้น

 • CMProgram ใหม่ ไม่ยอมรับ -PackageID เป็นพารามิเตอร์ป้อนเข้า
 • เอา-CMUser - InputObject พารามิเตอร์ไม่ยอมรับผลลัพธ์ของวัตถุจาก รับ CMUser.
 • CMDeviceCollectionVariable ใหม่ จำเป็นต้องมีผู้ใช้กำลังมีอ่านสิทธิ์ไปยังคอลเลกชัน "ทุกระบบ"
 • CMSoftwareMeteringRule ใหม่ และ ชุด CMSoftwareMeteringRule จำเป็นต้องเข้าถึงแฟ้ม metered เพื่อให้คุณสามารถสร้างกฎการวัด
 • ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบต้องเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ที่ระบุอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนจะสร้างไดรฟ์ PowerShell ผู้ให้บริการ SMS
 • ตัวเลือกกระจายเนื้อหาถูกปิดใช้งานในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ CMOperatingSystemInstaller ใหม่ หรือ CMOperatingSystemImage ใหม่.
 • ชุด- cmdlet ของที่เปลี่ยนแปลงบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ต้องใช้ทั้งสองอย่าง -SiteCode และ -SiteSystemServerName แทนที่เป็นเพียงแค่ -SiteSystemServerName ตามที่คาดไว้
 • CMMigrationJob ใหม่ ไม่ มีข้อความ "แบบสอบถามไม่ถูกต้อง" ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  อยู่นอกกระบวนข้อยกเว้น:
  ใหม่-CMMigrationJob: วัตถุข้อผิดพลาด ConfigMgr:
  อินสแตนซ์ของ __ExtendedStatus
  {
  การดำเนินงาน = "ExecQuery"
  ParameterInfo = "เลือก * ที่ DependencyType = 1 "
  ProviderName = "WinMgmt"
  };
  รหัสข้อผิดพลาด:
  InvalidQuery
  อักขระบรรทัด: 1:1

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 • ที่ -การสร้าง สลับตัว cmdlet ของส่วนใหญ่จะแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามที่มีการเรียกใช้งานเดี๋ยวนี้

  หมายเหตุ ถ้าการ cmdlet ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ -การสร้างสวิตช์ปกติจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม WMI จริงที่กำลังรันโดยเทียบกับการให้บริการ SMS ไว้ ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการแก้ไขปัญหา และควรจะมีเมื่อสิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อคุณยื่นรายการผลป้อนกลับของการเชื่อมต่อ

 • เมื่อคุณมี piping เอาพุตของ cmdlet การจัดการการตั้งค่าไว้ในการเลือกวัตถุ (เลือก), ฝาครอบถูกต้องจะไม่จำเป็นต้องใช้อาร์กิวเมนต์เลือก
 • ไม่สนับสนุนอักขระตัวแทนในแบบสอบถาม
 • รายการต่อไปนี้แสดงถึง cmdlet ของที่มีการแก้ไขเป้าหมาย เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับรหัสกรอบ Windows PowerShell ต้นแบบที่ใช้ cmdlet ของเหล่านี้ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนอกจากนี้อีกครั้งทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สคริปต์และการทำงานอัตโนมัติของคุณยังคงทำงานตามที่คาดไว้
  • CMBoundaryToGroup เพิ่ม
  • CMDeploymentType เพิ่ม
  • CMStateMigrationPoint เพิ่ม
  • รับ CMApplicationCatalogWebServicePoint
  • รับ CMApplicationCatalogWebsitePoint
  • รับ CMEndpointProtectionPoint
  • รับ CMEnrollmentPoint
  • รับ CMEnrollmentProxyPoint
  • รับ CMFallbackStatusPoint
  • รับ CMOutOfBandServicePoint
  • รับ CMReportingServicePoint
  • รับ CMSiteStatusMessage
  • รับ CMSoftwareDistributionComponent
  • รับ CMSoftwareUpdatePoint
  • รับ CMStateMigrationPoint
  • รับ CMSystemHealthValidatorComponent
  • นำเข้า-CMComputerInformation
  • CMActiveDirectoryForest ใหม่
  • CMDeviceCollectionVariable ใหม่
  • CMMigrationJob ใหม่
  • CMOperatingSystemInstaller ใหม่
  • CMProgram ใหม่
  • CMSoftwareMeteringRule ใหม่
  • เอา CMBoundaryFromGroup
  • เอา CMDeploymentType
  • เอา CMUser
  • คืนค่า CMApplicationRevisionHistory
  • บันทึก CMSoftwareUpdate
  • ชุด CMADForest
  • ชุด CMBootImage
  • ชุด CMDeploymentType
  • ชุด CMDiscoveryMethod
  • ชุด CMExchangeServer
  • ชุด CMGlobalCondition
  • ชุด CMHierarchySetting
  • ชุด CMManagementPoint
  • ชุด CMMigrationExclusionList
  • ชุด CMPackageDepoyment
  • ชุด CMSiteMaintenanceTask
  • ชุด CMSoftwareDistributionComponent
  • ชุด CMSoftwareMeteringRule
  • ชุด CMTaskSequenceDeployment
  • เริ่มต้น-CMContentDistribution
  • เริ่มต้น-CMDistributionPointUpgrade
  • เริ่มต้น-CMSoftwareUpdateDeployment
  • อัพเด CMDistributionPoint

ในบางกรณีจำกัด cmdlet ของจะมีพารามิเตอร์ถูกเอาออก หรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็นสคริปต์ที่มีอยู่หรือทำงานอัตโนมัติ ถ้าการ cmdlet ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการผูกพารามิเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พารามิเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ไม่เปลี่ยนชื่อ หรือเอาออก

ปัญหาที่ทราบ

อาการต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้หลังจากที่ติดตั้ง 1 การปรับปรุงสะสม วิธีแก้ไขปัญหาอื่นจะแสดงรายการอยู่ ปัญหาเหล่านี้อาจถูกแก้ไขได้ในรุ่นในอนาคตของโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
 • ติดตั้ง CMClient จะไม่กำหนดเป้าหมายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคอลเลกชันเมื่อการ -CollectionID มีใช้พารามิเตอร์

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรียกชุดของอุปกรณ์ โดยใช้ รับ-CMDevice - CollectionIDและผ่านแต่ละอินสแตนซ์เข้าสู่การติดตั้ง -CMDevice-อุปกรณ์. ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  MyCollection - CollectionName-CMDevice รับ | foreach {ติดตั้ง CMClient-_$อุปกรณ์ - IncludeDomainController $false - AlwaysInstallClient $false - ForceReinstall $false - SiteCode PSS }

 • เริ่มต้น-CMDistributionPointUpgrade ทำงานกับไซต์รอง

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำงาน โดยใช้ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

 • บันทึก CMSoftwareUpdatecmdlet ไม่ทำงานในสภาพแวดล้อม Windows PowerShell 64-บิต

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รุ่น 32 บิตของ Windows PowerShell หรือ ISE

 • CMVirtualEnvironmentGroup ใหม่ ไม่แสดงผลลัพธ์ในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำงาน โดยใช้ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

 • ชุด CMSite-ข้อคิดเห็น พารามิเตอร์ทำให้ cmdlet ของล้มเหลว

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำงาน โดยใช้ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

 • เอา CMDeploymentType จะล้มเหลวเมื่อคุณพยายามลบชนิดของการปรับใช้ที่มีอยู่

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ รับ CMDeploymentType เมื่อต้องการตรวจสอบชนิดการปรับใช้มีอยู่ก่อนที่คุณพยายามเอาออก

 • CMSecondarySite ใหม่ สร้างจุดแจกจ่ายที่ไม่สามารถกำหนดค่าโดยใช้ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบเมื่อคุณใช้ใบรับรองด้วยตนเอง

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้แทน CMSecondarySite ใหม่ cmdlet:
  • ตั้งค่าคอนฟิกไซต์รอง โดยใช้ใบรับรองที่ออกใบรับรอง
  • ใช้ ชุด CMDistributionPoint การกำหนดค่าจุดแจกจ่ายหลังจากที่มีการติดตั้งไซต์รอง
  • เอาจุดแจกจ่ายของไซต์รองออก และเพิ่มขึ้นใหม่หลังจากที่มีการติดตั้งไซต์รอง
 • Cmdlet ของบางอย่างอาจหยุดการทำงานหลังจากที่คุณใช้ใน CMTaskSequence ใหม่ cmdlet นี้

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ รีสตาร์ท Windows PowerShell
 • เริ่มต้น-CMApplicationDeploymentล้มเหลวเมื่อใช้กับโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่เก็บได้เนื่องจากถูกคาดหวังว่า เนื้อหาที่มีอยู่บนจุดแจกจ่าย

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำงาน โดยใช้ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2932274 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2932274 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2932274

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com