Numer ID artykułu: 294317 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób szybkiego zablokowania komputera oraz innych klawiszy skrótu z logo systemu Windows, których można używać.

Więcej informacji

System Windows XP zawiera nowy skrót dla klawiatury Microsoft Natural Keyboard, umożliwiający zablokowanie komputera. Wszystkie inne zgodne klawiatury zawierające klawisz z logo systemu Windows i klawisz Aplikacja również może wykonywać to zadanie.

Aby użyć tego skrótu, naciśnij klawisze logo Windows+L. Poniżej opisano różne dostępne scenariusze blokowania komputera, a także inne metody blokowania komputera:

Funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest włączona

Jeśli komputer zostanie zablokowany przy włączonej funkcji szybkiego przełączania użytkowników, może wystąpić takie samo zachowanie jak przy przełączaniu użytkowników: Komputer powraca do ekranu powitalnego i inni użytkownicy mogą się na nim zalogować.

Funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest wyłączona

Jeśli komputer zostanie zablokowany przy wyłączonej funkcji szybkiego przełączania użytkowników, zostanie wyświetlone okno dialogowe Odblokowywanie komputera, w którym w celu odblokowania komputera konieczne będzie podanie hasła obecnie zalogowanego użytkownika.

Ekran powitalny jest włączony

Gdy ekran powitalny jest włączony, komputer można także zablokować, naciskając klawisze CTRL+ALT+DELETE (w celu otwarcia Menedżera zadań) i klikając pozycję Zablokuj komputer lub klikając pozycję Przełącz użytkownika w menu Zamknij.

UWAGA: Występowanie poleceń Zablokuj komputer lub Przełącz użytkownika w menu Zamknij system zależy od tego, czy została włączona funkcja szybkiego przełączania użytkowników.

Ekran powitalny jest wyłączony

Gdy ekran powitalny jest wyłączony, komputer można zablokować, naciskając klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie klikając pozycję Zablokuj komputer w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows.

We wszystkich powyższych scenariuszach skrót „klawisze z logo systemu Windows i L” umożliwia zablokowanie komputera. Jeśli dla danego konta nie zostało ustawione hasło, każdy może odblokować komputer. Aby ustawić hasło dla konta użytkownika: W Panelu sterowania dwukrotnie kliknij narzędzie Konta użytkowników, wybierz własne konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Utwórz hasło.

Można również użyć następujących skrótów klawiaturowych dla klawiatury Microsoft Natural Keyboard lub jakiejkolwiek innej zgodnej klawiatury zawierającej klawisz z logo systemu Windows i klawisz Aplikacja.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Naciśnij Aby
Klawisz z logo systemu WindowsWyświetlić lub ukryć menu Start
Klawisze z logo systemu Windows i LZablokować komputer
Klawisze z logo systemu Windows i BREAKWyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu
Klawisze z logo systemu Windows i DWyświetlić pulpit
Klawisze z logo systemu Windows i MZminimalizować wszystkie okna
Klawisze z logo systemu Windows, SHIFT i MPrzywrócić zminimalizowane okna
Klawisze z logo systemu Windows i EOtworzyć okno Mój komputer
Klawisze z logo systemu Windows i FWyszukać plik lub folder
Klawisze CTRL, klawisz z logo systemu Windows i FWyszukać komputery
Klawisze z logo systemu Windows i F1Wyświetlić Pomoc systemu Windows
Klawisze z logo systemu Windows i ROtworzyć okno dialogowe Uruchamianie
Klawisze z logo systemu Windows i UOtworzyć Menedżera narzędzi
Klawisz AplikacjaWyświetlić menu skrótów dla wybranego elementu

Właściwości

Numer ID artykułu: 294317 - Ostatnia weryfikacja: 8 marca 2014 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbui KB294317

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com