วิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างซองจดหมายใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู212017.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่195989.
สำหรับรุ่น Microsoft Word 95 ของบทความนี้ ดู141991.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างซองจดหมายใน Microsoft Word ใช้ลักษณะการทำงานนี้ใน Word เพื่อพิมพ์ซองจดหมายหลายครั้ง โดยใช้รายการของชื่อและที่อยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจดหมายเวียน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290408คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับจดหมายเวียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียนใน Word

การเริ่มต้นงาน

เริ่มต้นจดหมายเวียน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังเรียกใช้

Microsoft Word 2002

ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน.

Microsoft Office Word 2003

ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิกจดหมายเวียน.

Microsoft Office Word 2007

ในการส่งเมล์แท็บ คลิกเริ่มการทำงานของจดหมายเวียนแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนของขั้นตอนโดยขั้นตอน.

กระบวนการจดหมายเวียนบานหน้าต่างงานปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 จาก 6: เลือกชนิดของเอกสาร

 1. ในการจดหมายเวียนบานหน้าต่างงาน คลิกเพื่อเลือกซองจดหมายภายใต้เลือกชนิดเอกสาร.
 2. คลิกถัดไป: การเริ่มต้นเอกสาร.

ขั้นตอนที่ 2 จาก 6: เอกสารเริ่มต้นที่เลือก

 1. ภายใต้เลือกเอกสารที่ใช้เริ่มต้นเลือกจากสองอ็อพชันต่อไปนี้:
  • เลือกเค้าโครงเอกสารเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกตัวเลือกซองจดหมายเมื่อต้องการเลือกตัวเลือกซองจดหมาย และการจัดรูปแบบเอกสารซองจดหมาย
  • เลือกเริ่มจากเอกสารที่มีอยู่และจากนั้นเลือกจากรายชื่อแฟ้ม หรือคลิกOPENเมื่อต้องการเรียกดูเอกสารซองจดหมายมีอยู่
 2. คลิกถัดไป: เลือกผู้รับ.

ขั้นตอนที่ 3 จาก 6: เลือกผู้รับ

 1. ภายใต้เลือกผู้รับเลือกจากสามอ็อพชันต่อไปนี้:
  • เลือกใช้รายการมีอยู่แล้ว คลิกเรียกดูถ้าคุณต้องการข้อมูลผู้รับมาจากแฟ้มข้อมูลมีอยู่
  • เลือกเลือกจากที่ติดต่อ Outlookแล้ว คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อถ้าคุณต้องการข้อมูลผู้รับมาจากชื่อในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook
  • เลือกพิมพ์รายการใหม่แล้ว คลิกสร้างพิมพ์ชื่อผู้รับลงในรายการที่อยู่ใหม่กล่องโต้ตอบ
 2. ในการผู้รับจดหมายเวียนกล่องโต้ตอบ ทำการปรับปรุงใด ๆ ในรายการผู้รับ และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. คลิกถัดไป: จัดเรียงซองจดหมายของคุณ.

ขั้นตอนที่ 4 ของ 6: จัดเรียงซองจดหมายของคุณ

 1. วางจุดแทรกของคุณในพื้นที่ที่อยู่จัดส่งสินค้าในเอกสารของซองจดหมาย
 2. ในการจดหมายเวียนงานบานหน้าต่าง คลิกบล็อกที่อยู่.
 3. ในการแทรกบล็อกที่อยู่เลือกตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบของชื่อผู้รับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และประเทศ/ภูมิภาค กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งสำหรับไปรษณีย์ คุณเพิ่มไปรษณีย์จากนั้นในระหว่างขั้นตอนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ไปรษณีย์ของคุณ
 5. ถ้าคุณต้องเลือกเขตข้อมูลอื่นจากรายการที่อยู่ของคุณ คลิกการรายการที่เพิ่มเติมตัวเลือกเพื่อเลือกฟิลด์
 6. คลิกถัดไป: แสดงตัวอย่างซองจดหมายของคุณการดำเนินต่อ

ขั้นตอนที่ 5 ของ 6: แสดงตัวอย่างซองจดหมายของคุณ

 1. แสดงตัวอย่างซองจดหมายที่ โดยคลิกปุ่มลูกศรซ้าย และขวา
 2. ถ้าคุณต้องการที่ทำการเปลี่ยนแปลงของนาทีสุดท้ายในรายการผู้รับ คลิกแก้ไขรายการผู้รับเมื่อต้องการข้ามชื่อ หรือเพิ่มรายการของคุณ
 3. คลิกถัดไป: การผสานสมบูรณ์การดำเนินต่อ

ขั้นตอนที่ 6 จาก 6: ดำเนินการผสานให้เสร็จสมบูรณ์

ภายใต้ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์เลือกจากสองอ็อพชันต่อไปนี้:
 • คลิกการพิมพ์เมื่อต้องการส่งซองจดหมายที่ถูกผสานไปยังเครื่องพิมพ์
 • คลิกแก้ไขจดหมายแต่ละฉบับเมื่อต้องการส่งซองจดหมายที่ถูกผสานไปยังเอกสารใหม่ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข หรือบันทึกก่อนที่จะพิมพ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายเวียน ใน Word 2002 และ Word รุ่นที่ใหม่กว่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294684วิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Word 2002
294683วิธีการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างฟอร์มจดหมาย ใน Word 2002 และ Word รุ่นที่ใหม่กว่า
294694How to use mail merge to create e-mail messages in Word 2002 and in later versions of Word
294695How to use mail merge to create faxes in Word 2002 and in later versions of Word
294697How to use the Outlook Contacts List with mail merge in Word 2002 and in later versions of Word
294686How to use mail merge to create a list sorted by category in Word 2002 and in later versions of Word
294688How to design and set up a mail merge address list in Word 2002 and in later versions of Word
294693How to use mail merge to create a directory in Word 2002 and in later versions of Word

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbaddressbook kbhowto kbmerge kbmt KB294685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com