Jak tworzyć wiadomości e-mail przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 294694 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule przedstawiono sposób tworzenia listów seryjnych za pomocą funkcji korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word 2002 lub nowszym. Tej funkcji można użyć w przypadku wysyłania tej samej wiadomości e-mail do wielu adresatów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korespondencji seryjnej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290408 Często zadawane pytania na temat korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym

Uwaga W przypadku scalania strony sieci Web w wiadomości e-mail w programie Microsoft Word 2002 przy użyciu formatu poczty HTML hiperłącza w tej wiadomości nie będą działać. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287004 Hiperłącza w scalonej wiadomości e-mail w formacie HTML nie działają

Więcej informacji

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia seryjnej wiadomości e-mail.

Wprowadzenie

Rozpocznij korespondencję seryjną. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących procedur, w zależności od używanej wersji programu Word.

Microsoft Word 2002

W menu Narzędzia kliknij polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij pozycję Kreator korespondencji seryjnej.

Microsoft Office Word 2003

W menu Narzędzia kliknij polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij pozycję Korespondencja seryjna.

Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Word 2010

Na karcie Korespondencja kliknij pozycję Rozpocznij koresp. ser., a następnie kliknij pozycję Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku.

Pojawi się okienko zadań Korespondencja seryjna.

Krok 1 z 6. Wybieranie typu dokumentu

 1. W obszarze Wybierz typ dokumentu kliknij pozycję Wiadomości e-mail.
 2. Kliknij łącze Następny: Dokument początkowy.

Krok 2 z 6. Wybieranie dokumentu początkowego

 1. W obszarze Wybierz dokument początkowy można wybrać spośród trzech opcji: Użyj bieżącego dokumentu, Rozpocznij od szablonu oraz Rozpocznij od istniejącego dokumentu. Kliknięcie opcji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o tej opcji w okienku zadań.
 2. Kliknij łącze Następny: Wybierz adresatów, aby kontynuować.

Krok 3 z 6. Wybieranie adresatów

 1. Jeśli została wybrana opcja Użyj istniejącej listy, kliknij łącze Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać odpowiedni plik. Kliknij łącze Edytuj listę adresatów, aby zmodyfikować utworzoną listę adresów.
 2. Jeśli została wybrana opcja Wybierz z kontaktów programu Outlook, kliknij łącze Wybierz folder Kontakty. Jeśli program Outlook nie jest otwarty, zostanie wyświetlony monit o wybranie profilu programu Outlook.
 3. Wybranie opcji Wpisz nową listę umożliwia utworzenie nowej listy adresów.
 4. Kliknij łącze Następny: Napisz wiadomość e-mail, aby kontynuować.

Krok 4 z 6. Pisanie wiadomości e-mail

W tym kroku należy wstawić pola korespondencji seryjnej. Można użyć kombinacji elementów:
 • Blok adresu. Ten element umożliwia wstawienie pól, w których można wstawić blok tekstu, na przykład imię i nazwisko oraz adres.
 • Wiersz pozdrowienia. Ten element umożliwia wybranie formatu wiersza pozdrowienia.
 • Elektroniczna opłata pocztowa. Tego elementu należy użyć, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie elektronicznej opłaty pocztowej zgodne z programem Word.
 • Więcej elementów. Ten element umożliwia wprowadzenie innych pól na liście adresatów.
Kliknij łącze Następny: Przejrzyj wiadomości e-mail, aby kontynuować.

Krok 5 z 6. Przeglądanie wiadomości e-mail

Podgląd można wyświetlić dla jednej wiadomości lub dla wszystkich wiadomości w korespondencji seryjnej. Można również kliknąć łącze Edytuj listę adresatów, aby usunąć lub dodać adresatów na liście.

Po przejrzeniu wiadomości kliknij łącze Następny: Ukończ scalanie, aby kontynuować.

Krok 6 z 6. Kończenie scalania

 1. Kliknij pozycję Poczta e-mail.
 2. Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe Scalanie do poczty e-mail, wybierz pole, którego chcesz użyć w wierszu Do, wpisz temat w wierszu Temat, a następnie wybierz odpowiedni format wiadomości.
 3. Kliknij przycisk OK, aby wysłać wiadomości.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294684 Jak tworzyć etykiety wysyłkowe przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym
294697 Jak tworzyć korespondencję seryjną przy użyciu listy Kontakty programu Outlook w programie Microsoft Word 2002 lub nowszym
294686 Jak utworzyć listę posortowaną według kategorii przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym
294683 Jak tworzyć listy seryjne przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym
294695 Jak tworzyć faksy przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym
294688 Jak zaprojektować i skonfigurować listę adresów korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym
294685 Jak tworzyć koperty przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym
294693 Jak utworzyć katalog przy użyciu korespondencji seryjnej w programie Word 2002 lub nowszym

Właściwości

Numer ID artykułu: 294694 - Ostatnia weryfikacja: 18 września 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbmerge KB294694

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com