JAK: Używanie kontaktów programu Outlook w korespondencji seryjnej w programie Word 2002

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 294697 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL294697
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule wyjaśniono, jak zrealizować korespondencję seryjną w programie Word 2002, korzystając z listy kontaktów programu Microsoft Outlook.

Sprawdzanie, czy są wyświetlane kontakty

Aby utworzyć korespondencję seryjną na podstawie listy kontaktów programu Outlook, trzeba zaznaczyć pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail w oknie dialogowym Właściwości Kontakty programu Outlook.

Jeżeli w programie Outlook nie są wyświetlane żadne pliki kontaktów, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder kontaktów, które nie są wyświetlane i kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Książka adresowa programu Outlook zaznacz pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

Korespondencja seryjna na podstawie listy kontaktów programu Outlook

Aby przygotować korespondencję seryjną w programie Word 2002 na podstawie listy kontaktów programu Outlook, należy wykonać następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator korespondencji seryjnej.
 2. W okienku zadań Korespondencja seryjna kliknij polecenie Listy w obszarze Wybierz typ dokumentu. Kliknij przycisk Dalej: Dokument początkowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Jeśli chcesz, aby treścią listu był aktualnie otwarty dokument, wybierz opcję Użyj bieżącego dokumentu w obszarze Wybierz dokument początkowy. Przejdź do kroku 5.
  • Jeżeli treść bieżącego listu ma być oparta na istniejącym szablonie, wybierz opcję Rozpocznij od szablonu w obszarze Wybierz dokument początkowy, a następnie kliknij przycisk Wybierz szablon.
  • Jeśli treścią listu ma być istniejący dokument, w obszarze Wybierz dokument początkowy wybierz opcję Rozpocznij od istniejącego dokumentu. Kliknij przycisk Otwórz i wybierz plik, który będzie użyty jako dokument główny.
 4. Kliknij przycisk Dalej: Wybierz adresatów.
 5. W obszarze Wybierz adresatów wybierz opcję Wybierz z kontaktów programu Outlook. W obszarze Wybierz z kontaktów programu Outlook wybierz opcję Wybierz folder Kontakty.
 6. W oknie dialogowym Wybieranie folderu listy kontaktów wybierz listę kontaktów, którą chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Wprowadź zmiany w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij opcję Dalej: Napisz list. Wpisz treść listu, jeśli jeszcze nie jest przygotowana. Kliknij miejsce, gdzie zostanie umieszczone pierwsze pole. W okienku zadań Korespondencja seryjna w obszarze Napisz list kliknij wstawiane pole lub kliknij opcję Więcej elementów, aby wyświetlić okno dialogowe Wstaw pole korespondencji i wstaw wybrane pole. Po napisaniu listu i wstawieniu pól korespondencji kliknij opcję Dalej: Przejrzyj list.
 9. Kliknij przycisk Strzałka w lewo lub w Strzałka w prawo, aby obejrzeć, jak będzie wyglądał gotowy dokument dla każdego odbiorcy. W razie potrzeby wprowadź zmiany. Po zakończeniu kliknij opcję Dalej: Ukończ scalanie.
 10. Kliknij przycisk Drukuj.

Materiały referencyjne

For additional informationabout mail merge, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
294684 WD2002: Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia etykiet wysyłkowych
294691 WD2002: Podstawy korespondencji seryjnej — Wyjaśnienie procesu
290408 WD2002: Frequently Asked Questions About Mail Merge
294693 WD2002: How to Use Mail Merge to Create a Directory
294685 WD2002: How to Use Mail Merge to Create Envelopes
294694 WD2002: How to Use Mail Merge to Create E-mail Messages
PL294695 WD2002: Jak używać korespondencji seryjnej do tworzenia faksów
294683 HOW TO: Use Mail Merge to Create Form Letters in Word 2002

Właściwości

Numer ID artykułu: 294697 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbmerge kbdta KB294697

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com