วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 296861 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง Windows หลายปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงที่สำคัญ แพทช์การรักษาความปลอดภัย หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน) ที่ใช้ Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) หรือ Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003) มีการรีสตาร์ทเดียวเท่า นั้น บทความนี้สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Windows ที่ใช้การ Hotfix.exe หรือ Update.exe เพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับ Windows (มี หรือไม่ มีเซอร์วิสแพ็ค)

หมายเหตุ:ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ Hotfix.exe หรือ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง ตัวอย่างเช่น Internet Explorer การปรับปรุงสำหรับ Windows NT 4.0, Windows 2000 และ Windows XP ใช้ติดตั้งโดยใช้ INF แทน Update.exe อยู่ ด้วยเหตุ คุณไม่สามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งการปรับปรุง Microsoft Internet Explorer หลาย ๆ มีเพียงหนึ่งการรีสตาร์ทบน Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP เนื่องจาก Internet Explorer การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อทำการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Windows 2000:
Microsoft Windows 2000 การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนและรายการแนะนำการปรับใช้
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750542.aspx
Windows XP:
รายการแนะนำสำหรับการติดตั้ง และใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457071.aspx
windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition
คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง และใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่น Edition 64-บิต 2003
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc700814.aspx
windows Server 2003 Service Pack 1
ติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 และใช้โปรแกรมปรับปรุง
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/0e02a953-aca7-4dad-b3e2-c94ea72bbc3d1033.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Windows แบบ (ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงที่สำคัญ แพทช์การรักษาความปลอดภัย หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน) คือ แฟ้มปฏิบัติการ (.exe) ที่ประกอบด้วยมากกว่า หนึ่งระบบแฟ้มที่คุณสามารถประยุกต์ใช้กับ Windows เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ ฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft กระจายโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ระบุอย่าง การปรับปรุงที่สำคัญและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยมีการปรับปรุงที่ Microsoft แนะนำสำหรับลูกค้าทั้งหมด คุณสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย จากการเว็บ ไซต์ Windows Update เว็บไซต์ Microsoft Update ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือจาก Microsoft เว็บไซต์อื่น

การปรับปรุง windows XP x 64 Edition และการปรับปรุงของ Windows Server 2003 หรือการปรับปรุง Windows XP และ Windows 2000 ที่ถูกสร้างขึ้นหลังจาก 2002 ธันวาคม

หมายเหตุ:การตรวจสอบเมื่อมีสร้างการปรับปรุง ดูวันปรับเปลี่ยนในโปรแกรมติดตั้ง Update.exe หรือ Hotfix.exe ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับปรุง เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ระหว่างการติดตั้งแต่ละ ใช้/zสลับไป

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรม Update.exe

ตารางต่อไปนี้จะระบุตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง (หรือสวิทช์) ที่สนับสนุนโปรแกรม Update.exe:
Switch Description
------ ----------- 
/f Forces other programs to close at shutdown. /n Does not back up files for removing hotfixes. /z Does not restart the computer after the installation is
		 completed. /q Uses quiet mode; no user interaction is required. /m Uses unattended Setup mode (Windows 2000). /u Uses unattended Setup mode (Windows XP). /l Lists installed hotfixes. 
ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้คือ แฟ้มชุดงานที่ติดตั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลาย และช่วยให้แน่ใจว่า แฟ้มที่ถูกต้องจะถูกแทนหลังจากที่คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นใหม่
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
หมายเหตุ:ฟังก์ชัน QChain.exe จะรวมอยู่ใน Windows XP x 64 รุ่น Windows Server 2003, Windows XP และทั้งหมดปรับ Windows 2000 ปรุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Update.exe และที่ได้ถูกนำออกใช้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2001 อย่างไรก็ตาม ปัญหามีอยู่ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 2002 ธันวาคมซึ่งอาจใช้ไบนารีที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณในบางสถานการณ์ ใน 2003 มีนาคม Microsoft นำออกใช้ QChain.exe เพื่อแก้ไขปัญหานี้รุ่นที่ปรับปรุงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหานี้ หรือ เพื่อขอรับ Qchain.exe ที่ปรับปรุงเครื่องมือ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
815062แฟ้มที่ถูกต้องไม่ได้ติดตั้งเมื่อคุณโยงโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก

โปรแกรมปรับปรุงของ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุง Windows XP และ Windows 2000 ที่ถูกสร้างขึ้นก่อน 2002 ธันวาคมทั้งหมด

หมายเหตุ:การตรวจสอบเมื่อมีสร้างการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบวันปรับเปลี่ยนในโปรแกรมติดตั้ง Update.exe หรือ Hotfix.exe ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

Microsoft ได้นำออกใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ชื่อ QChain.exe ด้วย QChain.exe ผู้ดูแลระบบสามารถโยงโปรแกรมปรับปรุงร่วมกัน เมื่อคุณโยงโปรแกรมปรับปรุง คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหลายโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ระหว่างแต่ละการติดตั้ง ไม่ มีเครื่องมือนี้ วิธีการได้รับการสนับสนุนเฉพาะคือการ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้งการปรับปรุงแต่ละ The QChain.exe tool has the following benefits:
 • It increases uptime for servers because computers are not being restarted between each update installation.
 • It permits faster installations of multiple updates on a single computer.
 • It works on both Windows 2000 and Windows NT 4.0.
หมายเหตุ:QChain.exe functionality is included in all Windows XP and Windows 2000 updates that were released since May 18, 2001, but an issue exists in updates released before December 2002 that may result in the wrong binary being placed on your computer in some circumstances. In March 2003, Microsoft released an updated version of QChain.exe to resolve this issue.For more information about this issue or to obtain the updated Qchain.exe tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815062The correct file is not installed when you chain multiple hotfixes

Chaining update installations without QChain.exe is not safe

When you install updates, if a file is locked or in use, it cannot be replaced. As a result, the file is placed in the Pending File Rename queue and is replaced after the computer restarts. The problem occurs in the following scenario:
 • You install updates A and B without restarting the computer between installations.
 • Both packages contain file X. Package A's file X is version 3; package B's file X is version 2. The version of file X on the computer is version 1.
 • When package A is installed, it places its version of file X in the Pending File Rename queue.
 • When package B is installed, it places its version of file X in the Pending File Rename queue.
 • When the computer is restarted, because package B was installed last, its version of file X is installed (in the Pending File Rename queue, the last file is the one that is used). As a result, version 2 is installed instead of version 3 as you expected.

If previously chained updates are installed without restarting

Although this scenario is rare, it is good practice to verify that your computer has all the fixes that you believe are installed. To verify this, use the Qfecheck.exe tool.For more information about Qfecheck.exe, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
282784Qfecheck.exe จะตรวจสอบการติดตั้ง hotfix ของ Windows 2000 และ Windows XP
QChain.exe cleans the Pending File Rename Operations key in the registry to make sure that only the latest version of a file is installed after the computer is restarted.

To install multiple updates with only one restart

 1. Run the update installer with the-zswitch to instruct the installer not to restart after the installation. เพิ่ม-mswitch (for Quiet mode) if you do not want prompts or messages to appear during the installation.

  The update installer is one of the following programs:
  • The self-extracting package program file (for example, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (if you have extracted all the files from the package).
 2. After you install all the hotfixes, run QChain.exe.
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
You can also create a batch file to do this. The following sample batch file demonstrates this method:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=some path
%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

วิธีการขอรับ QChain.exe

ฟังก์ชัน QChain.exe ถูกรวมในการปรับปรุง Windows XP และ Windows 2000 ทั้งหมดที่นำออกใช้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2001 แต่ปัญหามีอยู่ในการปรับปรุงที่ได้ถูกนำออกใช้ก่อนที่จะ 2002 ธันวาคมซึ่งอาจส่งผลให้ไบนารีที่ไม่ถูกต้องที่ถูกวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในบางสถานการณ์ ใน 2003 มีนาคม Microsoft นำออกใช้ QChain.exe เพื่อแก้ไขปัญหานี้รุ่นที่ปรับปรุงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหานี้ หรือ เพื่อขอรับเครื่องมือ Qchain.exe ปรับปรุงแล้ว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
815062แฟ้มที่ถูกต้องไม่ได้ติดตั้งเมื่อคุณโยงโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก

ไวยากรณ์คำสั่ง QChain.exe

qchain [logfilename]
[ที่ไม่จำเป็นlogfilename] พารามิเตอร์สร้างแฟ้มที่มีตัวก่อน และหลัง จาก snapshot ของคีย์การดำเนินการเปลี่ยนชื่อของแฟ้มรออยู่

ตัวอย่าง QChain.exe ผลลัพธ์

----รายละเอียดเก่าในรีจิสทรีที่------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
รุ่น: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
รุ่น: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
รุ่น: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
รุ่น: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
รุ่น: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
รุ่น: 5.0.2183.1

----รายละเอียดใหม่ในการรีจิสทรี------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
รุ่น: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
รุ่น: 5.0.2183.1

ข้อจำกัดของ QChain.exe

แม้ว่า QChain ทำงานกับการปรับปรุง Windows NT 4.0 และ Windows 2000 ที่มากที่สุด QChain.exe อาจไม่ทำงานกับโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วยแฟ้มไบนารีที่ระบุไว้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
ไบนารีแฟ้ม (ไบนารี) ที่ระบุไว้ในคีย์รีจิสทรีนี้มีการโหลดในหน่วยความจำเมื่อเริ่มต้น เมื่อเรียกโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงนี้GetFileVersionInfoฟังก์ชันบนไบนารีจากรายการนี้ โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงที่อ้างอิงถึงไบนารีที่โหลดแล้วแทนการไบนารีที่มีอยู่จริงในตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย

เนื่องจากไบนารีที่ระบุไว้ในนั้น
KnownDLLs
รีจิสทรีคีย์การโหลดงในหน่วยความจำเมื่อเริ่มต้น โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงต้องแทนเป้าหมายไบนารีไบนารีถาวรก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ ดังนั้น โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงไม่สร้างการดำเนินการรอแฟ้มเปลี่ยนชื่อการแทนไบนารีที่เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แทน การปรับปรุงย้ายไบนารีปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราว ใส่ไบนารีถาวรซึ่งไบนารีปัจจุบันถูก แล้ว สร้างการดำเนินการรอแฟ้มเปลี่ยนชื่อการลบไบนารีปัจจุบันเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่

QChain มีผลกับเปลี่ยนเฉพาะรอแฟ้มชื่อการดำเนินงานที่ดำเนินการแทนไบนารี จะไม่ทำสิ่งใดกับการดำเนินรอแฟ้มเปลี่ยนชื่องานที่ดำเนินการลบ

การปรับปรุงของ Windows NT 4.0 ทั้งหมดและการปรับปรุง Windows 2000 ทั้งหมดที่ติดตั้ง SP2 ใช้GetFileVersionInfoเมื่อต้องการระบุรุ่นของแฟ้ม ถ้าคุณติดตั้งสอง หรือมากกว่าโปรแกรมปรับปรุงของ Windows NT 4.0 หรือติดตั้ง SP2 ก่อนการปรับปรุงของ Windows 2000 และโปรแกรมปรับปรุงประกอบด้วยการซ้อนKnownDLLsไม่ใช้ QChain การโยงติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านั้นทำให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน versioned หลังสุด

การต่อไปนี้สถานการณ์สมมติแสดงสาเหตุ QChain อาจไม่ได้ย้ายไบนารีที่ถูกต้องบนระบบ:
 • คุณได้ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง A และ B และคุณไม่ต้องรีสตาร์ทระหว่างการติดตั้ง
 • แพคเกจทั้งสองประกอบด้วย Kernel32.dll แฟ้มที่อยู่ในนั้นKnownDLLsรายการ แพคเกจ A รวม Kernel32.dll รุ่น 3 แพคเกจ B รวม Kernel32.dll รุ่น 2 และคอมพิวเตอร์มี Kernel32.dll รุ่น 1 ที่มีการติดตั้ง
 • ติดตั้งเมื่อแพคเกจ A อยู่GetFileVersionInfoรายงานว่า คอมพิวเตอร์มี Kernel32.dll รุ่น 1 เนื่องจากแพคเกจ A ประกอบด้วยรุ่น 3 โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงระบุถึงความต้องการแทนแฟ้ม
  • โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงย้าย Kernel32.dll รุ่น 1 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราว และสร้างการดำเนินการรอแฟ้มเปลี่ยนชื่องานการลบแฟ้ม Kernel32.dll จากสถานที่เก็บชั่วคราวในครั้งถัดไปที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่
  • แพคเกจของ A Kernel32.dll รุ่น 3 จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์
 • ติดเมื่อแพคเกจ B ตั้งGetFileVersionInfoยัง รายงานว่า Kernel32.dll รุ่น 1 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากGetFileVersionInfoอ่านข้อมูลรุ่นจาก Kernel32.dll ที่โหลดในหน่วยความจำ แพคเกจ B มีรุ่น 2 และโปรแกรมแก้ไขด่วนระบุถึงความต้องการแทนแฟ้มดังนั้น
  • โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงย้าย Kernel32.dll ที่อยู่ในขณะนี้บนคอมพิวเตอร์ (แพคเกจของ A Kernel32.dll รุ่น 3) ไปยังตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราว และสร้างการดำเนินการรอแฟ้มเปลี่ยนชื่อการลบ (เวอร์ชัน 3) Kernel32.dll จากตำแหน่งที่ตั้งถัดไปชั่วคราวเวลาการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์
  • แพคเกจของ B Kernel32.dll เวอร์ชัน 2 จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์
 • ไพ่ QChain แต่ไม่มีการเปลี่ยนไม่รอแฟ้มชื่อการดำเนินการสำหรับการแทนแฟ้มและ QChain จึงไม่ทำสิ่งใด ๆ
 • เนื่องจากแพคเกจ B ที่มีการติดตั้งล่าสุด Kernel32.dll แพคเกจ B เวอร์ชัน 2 ที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น มันโหลดลงในหน่วยความจำเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ การดำเนินการรอแฟ้มเปลี่ยนชื่องานลบ Kernel32.dll เดิมรุ่น 1 และแพคเกจของ A Kernel32.dll รุ่น 3 As a result, the computer now has Kernel32.dll version 2 instead of version 3.
There is a post-SP2 Windows 2000 fix whereGetFileVersionInfois no longer used on theKnownDLLsthat are loaded in memory. Instead, the update installer maps the file that is actually present in the target location, and then callsGetFileVersionInfoon the mapped file. Therefore, you can use QChain.exe to chain post-SP2 Windows 2000 updates together. When you do so, the latest version of a file is installed, regardless of the order the updates are installed.

If you replay the previous scenario, and use post-SP2 Windows 2000 updates, the hotfix in package B maps package A's Kernel32.dll and recognizes version 3. Version 3 is later than package B's own Kernel32.dll version 2. Therefore, package B does not replace the Kernel32.dll that is on the system, and package A's Kernel32.dll version 3 is the version that the computer correctly uses after the computer restarts.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 296861 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB296861 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296861

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com