ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการคอมไพล์แอพลิเคชันเพื่อกำหนดเป้าหมาย.NET Framework 4.5.2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2971005 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคอมไพล์ใหม่ Microsoft .NET Framework 4.5.1 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ไลบรารีแบบพกพาของ.NET เพื่อกำหนดเป้าหมาย Microsoft .NET Framework 4.5.2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างการคอมไพล์:
ชนิด '{ชนิด}' ถูกกำหนดไว้ในแอสเซมบลีที่ถูกอ้างอิง คุณต้องเพิ่มการอ้างอิงถึงแอสเซมบลี '{แอสเซมบลี}'.

หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ {แอสเซมบลี} แสดงแฟ้มแท้จริงที่พบใน "\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\ C:\Program:\แฟ้ม (x86)NETFramework\v4.5.2\Facades"ของคุณ

ตัวอย่างเช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้หนึ่ง:
มีกำหนดชนิด 'System.Object' ในแอสเซมบลีที่ถูกอ้างอิง คุณต้องเพิ่มการอ้างอิงถึงแอสเซมบลี ' System.Runtime เวอร์ชั่น 4.0.0.0 วัฒนธรรม = =ปานกลาง PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a'

มีกำหนดชนิด 'System.Attribute' ในแอสเซมบลีที่ถูกอ้างอิง คุณต้องเพิ่มการอ้างอิงถึงแอสเซมบลี ' System.Runtime เวอร์ชั่น 4.0.0.0 วัฒนธรรม = =ปานกลาง PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a'

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพ Microsoft .NET Framework 4.5.2 นักพัฒนารุ่นปรับปรุง ดูข้อมูลการดาวน์โหลด บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2901951.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2971005 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2971005 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2971005

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com