วิธีการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานทดลองของ Visio

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาตให้ใช้สิทธิถาวรของ Microsoft Office Visio

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิถาวรที่ไม่มีการหมดอายุ สิทธิ์การใช้งานทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Visio ได้

เมื่อคุณเริ่ม Visio ครั้งแรกหลังจากติดตั้งตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft จะทำ มีสองตัวเลือกการเปิดใช้งานจะแสดง หรือคุณสามารถเลือกที่จะใช้งานในภายหลัง:
 • เปิดใช้งาน โดยใช้อินเทอร์เน็ต
 • เปิดใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์
ถ้าคุณเลือกตัวเลือกเปิดใช้งาน โดยใช้อินเทอร์เน็ต ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์อนุญาตของ Microsoft ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องที่ไม่มีการใช้ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเปิดใช้งานทันที

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการเปิดใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานเรียก และพิมพ์หมายเลขการยืนยันที่ได้รับจากบริษัทตัวแทนการบริการลูกค้า

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หลังจากที่คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะต้องมีใบอนุญาตให้ใช้ Visio ที่ไม่หมดอายุด้วย

คุณสามารถเรียกใช้ Visio ได้ถึง 10 ครั้ง โดยไม่มีการเปิดใช้งานนั้น ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ รันในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน คุณไม่สามารถบันทึกการปรับเปลี่ยนของเอกสาร หรือสร้างเอกสารใหม่ และฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมอาจลดลง

ไม่มีแฟ้ม Visio หรือรูปวาดที่มีอยู่จะไม่ถูกทำลาย และคุณสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย Visio ออกจากโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน โดยทำตามคำแนะนำที่กล่าวถึงไว้ในหน้าจอที่ปรากฏ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "ออกจากโหมดลดฟังก์ชันการทำ Reduced" ของบทความนี้

เปิดใช้งาน โดยใช้อินเทอร์เน็ต

เปิดใช้งาน Visio โดยใช้อินเทอร์เน็ตมีสองวิธีการเปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยใช้อินเทอร์เน็ต Start Visio และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานเรียกใช้ usingthe อินเทอร์เน็ตโดยการคลิก แล้ว คลิ กถัดไป
 2. อ่านนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Officeหน้า และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. ในหน้าข้อมูลลูกค้า พิมพ์ personalinformation ของคุณ ข้อมูลเดียวที่คุณจะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์มีตัวเลือกประเทศ/ภูมิภาค เลือกประเทศที่เหมาะสมจากรายการ anyother ชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 4. บนหน้าข้อเสนอพิเศษ คุณมีทางเลือกสามทาง forobtaining ข้อมูลและข้อเสนอจาก Microsoft ไม่มีสิ่งเหล่านี้ตัวเลือก isselected โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการได้รับการ fromMicrosoft ข้อมูลหรือข้อเสนอ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ พิมพ์ที่อยู่อีเมล และ thenclickส่ง

  เมื่อคุณคลิกส่งของคุณจะส่งข้อมูลไปยัง Microsoft อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเซิร์ฟเวอร์เมื่อข้อมูลของคุณผ่านการตรวจสอบ หน้าเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์ปรากฏขึ้น และคุณสามารถใช้ เรียกโปรแกรม Office โดยไม่ต้อง havingto ใช้ Office ในอนาคต
 5. คลิกเสร็จสิ้น

เปิดใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือคุณเลือกที่ไม่เปิดใช้งาน Visio โดยใช้อินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งาน Visio เมื่อต้องการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยวิธีนี้ Start Visio และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน เลือกตัวเลือกbyusing การเปิดใช้งานทางโทรศัพท์และจากนั้น คลิกถัดไป
 2. อ่านนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Officeหน้า และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. ในรายการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณเลือก acountry/ภูมิภาค เท่านั้น เรียกหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนบรรทัดที่ 2 ตัวแทนบริการ Thecustomer จะขอให้คุณสำหรับ ID การติดตั้ง และจะทำให้คุณ aconfirmation ID กลับมา พิมพ์รหัสยืนยันในการ boxesprovided

  หมายเหตุ: ควรจดรหัสการยืนยันที่ได้รับจากบริษัทตัวแทนการบริการ thecustomer คุณอาจไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวถ้าคุณจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ และติดตั้ง Visio ในอนาคตได้ ถ้ารหัส theconfirmation ไม่ทำงานในขณะนั้น โทร agentagain การบริการลูกค้า และขอรหัสการยืนยันใหม่
 4. คลิก ถัดไป
 5. บนเพจที่เปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์คลิกเสร็จสิ้น

ข้ามการเปิดใช้งาน

ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานสำเนาของ Visio ของคุณ คุณสามารถคลิเรียกใช้ในภายหลังในหน้าใด ๆ ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ตัวช่วยสร้างเตือนคุณว่า คุณมีจำนวนครั้งที่จะเรียกใช้ก่อนที่คุณจะต้องเปิดใช้งานโปรแกรมที่ระบุ คลิกจบการทำงานเมื่อต้องการปิดตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: ตัวถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานของคุณในภายหลัง การเรียกใช้นับ decrements แต่ละครั้งที่คุณเริ่มโปรแกรม Visio ถ้าตัวนับเท่ากับศูนย์ โปรแกรม Visio จะเริ่มต้นทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

ออกจากโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน Visio ของคุณ และโปรแกรม Visio เริ่มการทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน คุณต้องเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานของคุณเพื่อออกจากโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน เนื่องจากตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานปรากฏขึ้น ทุกครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของโปรแกรม Visio (ที่ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน), คุณมีโอกาสในการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานของคุณทุกครั้งที่คุณเริ่มโปรแกรม ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานของคุณเมื่อคุณเริ่ม Visio จะต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนเมนูวิธีใช้ภายใน Visio การเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 ตุลาคม 2556 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbprivacy kbhowto kbinfo kbmt KB297247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com