Jak wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 298931 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano kroki związane z wyłączaniem obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm, zainstalowanych w celu wykorzystania z programem Internet Explorer. Konieczne może być wyłączenie tych funkcji podczas rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer.

Więcej informacji

Kroki związane z ręcznym wyłączaniem obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Aby ręcznie wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki:
 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Internet Explorer, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. W obszarze Przeglądanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm (wymaga ponownego uruchomienia).
 5. Uruchom ponownie program Internet Explorer.
Wykonanie tych kroków powoduje zmianę danych wartości ciągu „
Enable Browser Extensions
” na „No” (Nie) w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Obiekt typu tool band został wprowadzony z programem Internet Explorer 5 w celu zapewnienia obsługi funkcji paska radia. Ta funkcja może umieścić okno na pasku w formancie Rebar obsługującym paski narzędzi w programie Internet Explorer. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obiektów typu tool band, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/shellcc/platform/Shell/programmersguide/shell_adv/bands.asp
Obiekty typu Pomocnik przeglądarki są składnikami modelu COM (Component Object Model) ładowanymi przez program Internet Explorer podczas uruchamiania tego programu. Te obiekty są uruchamiane w kontekście pamięci przeglądarki i mogą wykonywać dowolne akcje w odniesieniu do dostępnych okien i modułów. Aby uzyskać informacje dla deweloperów dotyczące obiektów typu Pomocnik przeglądarki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ietechcol/dnwebgen/bho.asp

Właściwości

Numer ID artykułu: 298931 - Ostatnia weryfikacja: 5 marca 2007 - Weryfikacja: 5.13
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbacwsurvey kbnomt kbenv kbinfo KB298931

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com