W przypadku występowania problemów z połączeniem internetowym można spróbować zresetować protokół TCP/IP. W tym artykule opisano dwie metody resetowania stosu TCP/IP. Aby automatycznie zresetować protokół TCP/IP, przejdź do sekcji „Automatyczne rozwiązywanie problemu”. Aby ręcznie zresetować protokół TCP/IP, przejdź do sekcji „Samodzielne rozwiązywanie problemu”.


Automatyczne rozwiązywanie problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub link Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 20140
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50199
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Uwagi
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby ręcznie zresetować protokół TCP/IP, wykonaj następujące czynności:

UwagaAby wykonać te czynności, należy zalogować się na komputerze jako administrator.

Windows 8 i Windows 8.1
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Na ekranie Start wpisz ciąg CMD. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Jeśli nie chcesz określać ścieżki katalogu pliku dziennika, użyj następującego polecenia:
  netsh int ip reset 
 3. Ponownie uruchom komputer.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Windows 7 i Windows Vista
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

 1. Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, a następnie wpisz ciąg cmd w polu Wyszukaj programy i pliki.
 2. Na liście Programy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CMD.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 3. Jeśli zostanie otwarte okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Uwaga Jeśli nie chcesz określać ścieżki katalogu pliku dziennika, użyj następującego polecenia:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Ponownie uruchom komputer.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Windows XP
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. W celu otwarcia wiersza polecenia kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cmd
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Uwaga Jeśli nie chcesz określać ścieżki katalogu pliku dziennika, użyj następującego polecenia:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Ponownie uruchom komputer.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Uruchomienie polecenia reset powoduje ponowne zapisanie następujących kluczy rejestru, które są używane przez protokół TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Ma to taki sam skutek, jak usunięcie i ponowne zainstalowanie protokołu TCP/IP. Aby pomyślnie ręcznie uruchomić polecenie, należy określić nazwę pliku dziennika, w którym będą rejestrowane akcje podejmowane przez narzędzie netsh. W instrukcjach ręcznego resetowania wcześniej w tej sekcji ten plik dziennika był określany jako „resetlog.txt”.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uzyskać więcej informacji

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Przykład pliku dziennika dla polecenia NETSH INT IP RESET

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
W poniższym przykładzie plik dziennika wygenerowano przy użyciu narzędzia netsh po wydaniu polecenia zresetowania protokołu IP. Rzeczywisty plik dziennika może się różnić od przykładu w zależności od konfiguracji komputera. Jeśli pierwotna konfiguracja kluczy rejestru związanych ze stosem TCP/IP nie została zmodyfikowana, w pliku mogą nie być zarejestrowane żadne akcje.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>UwagaW systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 można naprawić usługę Winsock za pomocą polecenia netsh winsock reset. 
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314067 Jak rozwiązywać problemy z łącznością TCP/IP w systemie Windows XP
811259 Jak ustalić, czy wystąpiło uszkodzenie klucza Winsock2, i usunąć błąd w systemach Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista
314053 Parametry konfiguracyjne TCP/IP i NBT dla systemu Windows XP

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 299357
Ostatnia recenzja: 15 lipca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.