วิธีการใช้ข้อมูลของระบบ (MSINFO32) เครื่องมือบรรทัดคำสั่งสวิตช์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300887 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

MSINFO32 แสดงมุมมองที่ครอบคลุมของฮาร์ดแวร์ คอมโพเนนต์ระบบ และสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ บทความนี้ประกอบด้วยภาพรวมของสวิตช์ที่พร้อมใช้งานที่ใช้กับmsinfo32คำสั่ง ใน Windows 7 ใน Windows Vista และ ใน Windows XP

คุณสามารถใช้สวิตช์เครื่องมือบรรทัดคำสั่งของ MSINFO32 ทำทั้งหมดต่อไปนี้:
 • ใช้ข้อมูลระบบจากแฟ้มแบตช์
 • สร้างแฟ้ม.nfo หรือ.txt ที่ประกอบด้วยข้อมูลจากประเภทที่ระบุ
 • เปิด'ข้อมูลระบบ' และแสดงประเภทที่เฉพาะเท่านั้น
 • บันทึกแฟ้มอยู่เบื้องหลัง (โดยไม่ต้องการเปิดข้อมูลระบบ)
 • ข้อมูลระบบเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล
 • สร้างทางลัดที่เปิด'ข้อมูลระบบในการกำหนดค่าที่ใช้บ่อย

หมายเหตุ:สวิตช์บรรทัดคำสั่งบางอย่างสำหรับ Windows XP ไม่สนับสนุน ใน Windows Vista หรือ Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การmsinfo32คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7, Windows Vista และ Windows XP:
Msinfo32 [/] [/pch] [/nfoเส้นทาง] [/ รายงานเส้นทาง] [/computercomputername] [/showcategories] [/categorycategoryID] [/categoriescategoryID]


พารามิเตอร์

เส้นทาง
ระบุแฟ้มสามารถเปิดได้ในรูปแบบc:\folder1\file1.xxxโดย:cคืออักษรระบุไดรฟ์folder1โฟลเดอร์file1มีแฟ้ม และxxxมีนามสกุลของแฟ้ม

computername
ซึ่งสามารถเป็นชื่อแบบแผนการตั้งชื่อสากล ที่อยู่ IP หรือเป็นทั้งหมดที่มีคุณสมบัติ ชื่อโดเมน

categoryID
พารามิเตอร์นี้จะได้รับ โดยใช้สวิตช์ /showcategories

ตัวเลือกคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows 7, Windows Vista และ Windows XP

/nfo{เส้นทาง}
บันทึกแฟ้มที่มีการส่งออกเป็นแฟ้ม.nfo ถ้าชื่อแฟ้มที่ ระบุในเส้นทางไม่ไม่จุดสิ้นสุดใน.nfo ส่วนขยายชื่อแฟ้ม.nfo จะถูกผนวกไปยังชื่อแฟ้ม

/report{เส้นทาง}
บันทึกแฟ้มที่ระบุไว้ในเส้นทางในรูปแบบ.txt ชื่อแฟ้มจะถูกบันทึกไว้ได้ตรง ตามที่ปรากฏในเส้นทาง นามสกุลของชื่อไฟล์.txt จะไม่สามารถผนวกไปยังแฟ้มนอกจากว่ามีระบุในเส้นทาง.

/computer{computername}
เริ่มการทำงานของข้อมูลระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ระบุ
หมายเหตุ:เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึง WMI บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ตัวเลือกคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP

/pch
แสดงมุมมองประวัติ


/showcategories
เริ่มการทำงานของข้อมูลระบบ ด้วยประเภทหมายเลขที่แสดงแทนของชื่อที่เรียกง่ายหรือชื่อที่มีการแปล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้สวิตช์นี้ ประเภทสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์จะแสดงเป็นประเภท SWEnv SWEnv คือ อาร์กิวเมนต์ที่ใช้ในการ categoryID ที่ถูกต้องสำหรับการ/categoryสลับและ/categoriesสลับไป

/category{categoryID}
เริ่มการทำงานของข้อมูลระบบกับประเภทที่ระบุที่เลือก การใช้/showcategoriesเมื่อต้องการแสดงรายการของประเภทที่มีหมายเลข

/categories{+categoryID(+categoryID) | + ทั้งหมด (-categoryID)}
เริ่มการทำงานของข้อมูลระบบ โดยเฉพาะประเภทที่ระบุหรือประเภทที่แสดง นอกจากนี้จะจำกัดผลลัพธ์ให้เลือกประเภทหรือประเภท ใช้ /showcategories เพื่อแสดงรายการของประเภทที่มีหมายเลข

/?แสดงสรุปโดยย่อของตัวเลือกบรรทัดคำสั่งของ MSInfo32

หมายเหตุ:บางประเภทข้อมูลระบบประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถใช้คำสั่ง /wait เริ่มต้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานสำหรับประเภทเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการเปิด'ข้อมูลระบบ'ในการดูประวัติ พิมพ์:
msinfo32 /pch
เมื่อต้องสร้างแฟ้มการ.nfo ในโฟลเดอร์ C:\Temp ด้วยชื่อของ Test.nfo พิมพ์:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\TEST.NFO
เมื่อต้องสร้างไฟล์.txt ในโฟลเดอร์ C:\Temp ด้วยชื่อของ Test.txt พิมพ์:
msinfo32 /report C:\TEMP\TEST.NFO
เมื่อต้องดูข้อมูลระบบจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วยชื่อของ UNC ของ BIGSERVER พิมพ์:
msinfo32 /computer BIGSERVER
To list the available category IDs, type:
msinfo32 /showcategories
To start System Information with all available information displayed, except Loaded Modules, type:
msinfo32 /categories +all -loadedmodules
To create an .nfo file called SYSSUM.NFO in the C:\Temp folder that contains information in the System Summary category, type:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\SYSSUM.NFO /categories +systemsummary
To create a .NFO file called CONFLICTS.NFO in the C:\TEMP folder that contains information about resource conflicts, type:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\CONFLICTS.NFO /categories +componentsproblemdevices+resourcesconflicts+resourcesforcedhardware

Formatting legend

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รูปแบบ:ความหมาย
ItalicInformation that the user must supply
ตัวหนาElements that the user must type exactly as shown
Ellipsis (...)Parameter that can be repeated several times in a command line
Between brackets ([])Optional items
Between braces ({}); choices separated by pipe (|). Example: {even|odd}Set of choices from which the user must choose only one

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300887 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB300887 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300887

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com