„Punkty przywracania” narzędzia Przywracanie systemu nie istnieją lub zostały usunięte

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 301224 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu narzędzia Przywracanie systemu i wyświetleniu strony „Wybieranie punktu przywracania” może się okazać, że brak niektórych punktów przywracania.

Przyczyna

Usunięcie punktów przywracania może zostać spowodowane przez spełnienie jednego z warunków (zgodnie z projektem):
 • Zabraknie miejsca na dysku systemowym lub na dowolnym innym dostępnym dysku niesystemowym oraz narzędzie Przywracanie systemu przestanie odpowiadać i zatrzyma monitorowanie systemu.

  W tej sytuacji system usunie wszystkie punkty przywracania, wykonując próbę zwolnienia miejsca na dysku. Wcześniej jednak powinien pojawić się komunikat informujący o małej ilości miejsca na dysku. Gdy zostanie zwolniona odpowiednia ilość miejsca na dysku, narzędzie Przywracanie systemu wznowi monitorowanie systemu. W tym momencie zostanie również automatycznie utworzony punkt kontrolny systemu.

  UWAGA: Narzędzie Przywracanie systemu może przestać odpowiadać lub mogą zostać usunięte punkty przywracania w przypadku, gdy komputer ma wiele partycji, a na dysku komputera jest za mało wolnego miejsca. Stanie się tak jednak tylko w przypadku, gdy zostanie osiągnięta minimalna dozwolona ilość miejsca na dysku i zostanie wykonana operacja dotycząca monitorowanych typów plików. Przykładem operacji tego typu jest uaktualnianie programów, ich dezinstalacja lub instalowanie, przenoszenie plików, usuwanie lub zmienianie ich nazw. Jeśli na dysku praktycznie nie ma wolnego miejsca, ale operacje zostaną wykonane na niemonitorowanych plikach, narzędzie Przywracanie systemu nie przestanie odpowiadać.
 • Narzędzie Przywracanie systemu zostanie ręcznie wyłączone.
  • Jeśli zostanie ręcznie wyłączone narzędzie Przywracanie systemu znajdujące się na dysku systemowym, wszystkie punkty przywracania zostaną usunięte i zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:
   Wybrano wyłączenie Przywracania systemu. W przypadku kontynuowania wszystkie istniejące punkty przywracania zostaną usunięte i nie będzie można śledzić lub cofnąć zmian wprowadzonych dla tego komputera.
   Czy chcesz wyłączyć Przywracanie systemu?
   Tak Nie
  • Jeśli zostanie ręcznie wyłączone narzędzie Przywracanie systemu znajdujące się na dowolnym dysku niesystemowym, wszystkie punkty przywracania znajdujące się na tym dysku zostaną usunięte i zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:
   Wybrano wyłączenie Przywracania systemu na tym dysku. W przypadku kontynuowania nie będzie można śledzić lub cofnąć szkodliwych zmian wprowadzonych na tym dysku.
   Czy chcesz wyłączyć Przywracanie systemu na tym dysku?
   Tak Nie
  Po ponownym włączeniu narzędzia Przywracanie systemu na dysku systemowym natychmiast jest tworzony punkt kontrolny systemu. Po ponownym włączeniu narzędzia Przywracanie systemu na dysku niesystemowym punkt przywracania na tym dysku nie jest natychmiast tworzony, lecz natychmiast uruchamiane jest monitorowanie na tym dysku.

 • System operacyjny zostanie uaktualniony lub ponownie zainstalowany. Uaktualnienie może mieć miejsce z systemu Microsoft Windows Millennium Edition do systemu Windows XP lub z systemu Windows XP do systemu Windows XP.

  Po uruchomieniu programu instalacyjnego konieczne będzie uruchomienie punktu kontrolnego systemu, jednak punkty przywracania obecne w poprzedniej wersji systemu operacyjnego będą nieobecne. System Windows nie zezwala na przywrócenie poprzedniej wersji systemu operacyjnego za pomocą narzędzia Przywracanie systemu.

  UWAGA: Po uaktualnieniu niektóre pliki i foldery punktów przywracania mogą być widoczne w folderze <litera_dysku>:\System Volume Information w systemie Windows XP lub w folderze <dysk_systemowy>:\_RESTORE w systemie Windows Millennium Edition. Te punkty przywracania są przestarzałe i nie mogą zostać użyte, ponieważ nie są wyświetlane na liście Wybieranie punktu przywracania na stronie narzędzia Przywracanie systemu.

  Uruchomienie narzędzia Oczyszczanie dysku i kliknięcie karty Oczyszczanie dysku spowoduje wyświetlenie pozycji Przywracanie systemu: przestarzałe magazyny danych. Są to przestarzałe pliki utworzone przed ponownym formatowaniem lub instalowaniem systemu Windows i można je usunąć. Po wybraniu oczyszczenia i usunięcia tych plików nie będą dłużej wyświetlane w folderach wymienionych wcześniej w tym artykule, a opcja usunięcia przestarzałych magazynów danych nie będzie wyświetlana w narzędziu Oczyszczanie dysku.
 • Uruchomienie narzędzia Oczyszczanie dysku, kliknięcie karty Więcej opcji, a następnie kliknięcie przycisku Oczyść w sekcji Przywracanie systemu. Wykonanie tych czynności spowoduje, że wszystkie punkty przywracania (za wyjątkiem najnowszego) zostaną usunięte.
 • Na dysku jest bardzo mało miejsca, ale nie na tyle, że narzędzie Przywracanie systemu przestanie odpowiadać. Narzędzie Przywracanie systemu usunie niektóre (ale nie wszystkie) punkty przywracania. Stanie się tak, ponieważ gdy magazyn danych osiągnie około 90 procent swojego maksymalnego rozmiaru, narzędzie Przywracanie systemu skorzysta z kolejki FIFO (First In First Out) do zmniejszenia rozmiaru magazynu danych do około 75 procent maksymalnego rozmiaru. Rozmiar maksymalny może być wartością domyślną lub może zostać ustawiony przez użytkownika. Narzędzie Przywracanie systemu wykonuje usuwanie niezależnie od ilości miejsca na dysku.
 • Punkt przywracania osiągnie wiek 90 dni. Punkt przywracania jest usuwany, ponieważ domyślny czas jego istnienia to 90 dni.
 • Rozmiar magazynu danych zostanie ręcznie zmniejszony. W rezultacie zostanie uruchomiony proces FIFO w celu usunięcia niektórych punktów przywracania oraz dostosowania magazynu danych do nowego rozmiaru.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Narzędzie Przywracanie systemu używa procesu FIFO dla punktów przywracania na wszystkich dyskach i zawsze usuwa tylko kompletne punkty przywracania. Narzędzie Przywracanie systemu zachowuje informacje o punktach przywracania na wszystkich dyskach. Oznacza to, że gdy jeden z dysków spowoduje (w wyniku małej ilości miejsca na dysku) uruchomienie procesu FIFO dla punktów przywracania, informacje o punktach przywracania są usuwane na wszystkich dyskach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299904 The System Restore Utility May Be Suspended on a System Drive Even Though There Is Enough Disk Space
300044 Jak narzędzie Przywracanie systemu obsługuje używanie miejsca na dysku twardym

Właściwości

Numer ID artykułu: 301224 - Ostatnia weryfikacja: 30 września 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbui kbprb KB301224

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com