Straipsnio ID: 301583 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.

Nor?dami ir toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojate ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ?r. ?Microsoft? tinklalapyje: nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omi spartieji klaviat?ros klavi?ai, kuriuos naudodami operacin?je sistemoje ?Windows XP? galite atlikti daugyb? ?vairi? u?duo?i?.

Bendrieji spartieji klavi?ai

Click here to show/hide list

Spar?i?j? klaviat?ros klavi?? dialogo langas

Click here to show/hide list

?prasti Microsoft spartieji klavi?ai

Click here to show/hide list

Ne?galiesiems pritaikyti spartieji klavi?ai

Click here to show/hide list

Spartieji Windows Explorer nar?ykl?s klavi?ai

Click here to show/hide list

Spartieji klaviat?ros klavi?ai, skirti simboli? schemai

Click here to show/hide list

Spartieji pagrindinio Microsoft Valdymo konsol?s (MMC) lango klavi?ai

Click here to show/hide list

Spartieji ?Microsoft? valdymo konsol?s (MMC) lango klavi?ai

Click here to show/hide list

Jungimosi prie nuotolinio darbalaukio valdymas

Click here to show/hide list

Microsoft Internet Explorer nar?ykl?s valdymas

Click here to show/hide list

Papildomi i?tekliai

 • Kai kurie spartieji klaviat?ros klavi?ai gali neveikti, jeigu ?jungta funkcini? klavi?? funkcija dirbant ne?galiesiems pritaikytu re?imu.
 • Kai kuri? Galinio serverio kliento spartieji klavi?ai, pana??s ? skirtuosius bendram Nuotolinio darbalaukio naudojimui, yra nepasiekiami, kai naudojate Nuotolin? pagalb? Windows XP Home Edition sistemoje.
 • Papildomos informacijos galite rasti kituose Microsoft ?ini? baz?s straipsniuose:
  126449 Spartieji Windows sistemos klavi?ai
  255090 Klavi?? paspaudim? valdymas Windows 2000 ?inyne (gali b?ti angl? k.)
 • Naujausios informacijos apie spar?iuosius klavi?us ie?kokite ?inyne. Nor?dami gauti papildomos informacijos apie spar?iuosius klavi?us, klaviat?ros valdym? operacin?je sistemoje ?Windows? ir kitus ?Microsoft? produktus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? pritaikymo ne?galiesiems ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.microsoft.com/enable

Savyb?s

Straipsnio ID: 301583 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbenv kbinfo kbui KB301583

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com