Identifikator ?lanka: 301583 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na ovoj Microsoft Veb stranici:Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje pre?ice na tastaturi koje mo?ete da koristite da biste dovr?ili zadatke u sistemu Windows XP.

Op?te tasterske pre?ice

Click here to show/hide list

Tasterske pre?ice dijaloga

Click here to show/hide list

Microsoft prirodne tasterske pre?ice

Click here to show/hide list

Tasterske pre?ice za pristupa?nost

Click here to show/hide list

Tasterske pre?ice za program Windows Explorer

Click here to show/hide list

Tasterske pre?ice za mapu znakova

Click here to show/hide list

Tasterske pre?ice glavnog prozora alatke Microsoft Management Console (MMC) (Microsoft upravlja?ka konzola)

Click here to show/hide list

Tasterske pre?ice prozora alatke Microsoft Management Console (MMC)

Click here to show/hide list

Navigacija vezom sa udaljenom radnom povr?inom

Click here to show/hide list

Navigacija u programu Microsoft Internet Explorer

Click here to show/hide list

Dodatni resursi

 • Neke tasterske pre?ice mo?da ne?e raditi ako su lepljivi tasteri uklju?eni u okviru stavke Accessibility Options (Opcije pristupa?nosti).
 • Neke od klijentskih pre?ica za usluge terminala koje su sli?ne pre?icama za opciju Remote Desktop Sharing (Deljenje udaljene radne povr?ine) nisu dostupne kada koristite opciju Remote Assistance (Daljinska pomo?) u operativnom sistemu Windows XP Home Edition.
 • Neki od drugih ?lanaka u Microsoft bazi znanja sa informacijama sli?nim ovom ?lanku su:
  126449 Tasterske pre?ice za Windows
  255090 Pomo? za navigaciju pritiskom na tastere u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Pogledajte Pomo? da biste dobili najnovije informacije o navigaciji pomo?u tastature i posetite slede?u Veb lokaciju Microsoft pristupa?nosti za dodatne informacije koje se odnose na tasterske pre?ice i navigaciju pomo?u tastature u operativnom sistemu Windows i ostalim Microsoft proizvodima:
  http://www.microsoft.com/enable
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 301583 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbenv kbinfo kbui KB301583

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com