ID của bài: 304040 - Xem sản phẩm mà bài này áp dụng vào.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản Windows sắp hết thời gian hỗ trợ

Bung tất cả | Thu gọn tất cả

Ở Trang này

TÓM TẮT

Với Windows XP, bạn có thể chia sẻ tệp và tài liệu với những người dùng khác trên máy tính của bạn và với những người dùng khác trong mạng. Có giao diện người dùng (UI) mới có tên Chia sẻ Tệp Đơn giản và tính năng Tài liệu Chia sẻ mới. Bài viết này mô tả UI chia sẻ tệp mới và thảo luận các chủ đề sau:

GIỚI THIỆU

Trên máy tính chạy Windows XP, bạn có thể chia sẻ tệp giữa người dùng cục bộ và từ xa. Người dùng cục bộ đăng nhập vào máy tính của bạn trực tiếp qua tài khoản của họ hoặc qua tài khoản Khách. Người dùng từ xa kết nối với máy tính của bạn qua mạng và truy cập vào các tệp được chia sẻ trên máy tính của bạn.

Bạn có thể truy cập UI Chia sẻ Tệp Đơn giản bằng cách xem thuộc tính của cặp. Qua UI Chia sẻ Tệp Đơn giản, bạn có thể định cấu hình quyền hệ thống tệp chia sẻ và NTFS ở mức cặp. Những quyền này áp dụng cho cặp, tất cả các tệp trong cặp đó, cặp con và tất cả các tệp trong cặp con. Tệp và cặp được tạo trong cặp hoặc được sao chép vào cặp thừa hưởng quyền được xác định cho cặp cha của chúng. Bài viết này mô tả cách định cấu hình quyền truy cập vào tệp của bạn, tuỳ thuộc vào cấp độ cho phép. Bài viết này bao gồm một số thông tin về những cấp độ cho phép này không được ghi lại trong tệp hệ điều hành hoặc tệp Trợ giúp.

THÔNG TIN THÊM

Với chia sẻ tệp trong Windows XP, bạn có thể định cấu hình năm cấp độ cho phép. Bạn có thể định cấu hình Mức 1, 2, 4 và 5 bằng cách sử dụng UI Chia sẻ Tệp Đơn giản. Để thực hiện việc này, bấm chuột phải vào cặp rồi bấm Chia sẻ và Bảo mật để mở UI Chia sẻ Tệp Đơn giản. Để định cấu hình Mức 3, sao chép tệp hoặc cặp vào cặp "Tài liệu Chia sẻ" trong "Máy tính của tôi". Cấu hình này không thay đổi khi bạn bật hoặc tắt Chia sẻ Tệp Đơn giản. Mức 1 là thiết đặt riêng tư và an toàn nhất, còn Cấp độ 5 là thiết đặt công khai và có thể thay đổi (không an toàn) nhất.

Bật và tắt Chia sẻ Tệp Đơn giản

Chú ý Máy tính chạy Windows XP Home Edition luôn bật Chia sẻ Tệp Đơn giản.

Theo mặc định, UI Chia sẻ Tệp Đơn giản được bật trong máy tính chạy Windows XP Professional được tham gia trong nhóm làm việc. Máy tính chạy Windows XP Professional được tham gia vào miền chỉ sử dụng giao diện chia sẻ tệp cổ điển và bảo mật. Khi bạn sử dụng UI Chia sẻ Tệp Đơn giản (được đặt trong thuộc tính của cặp), cả quyền chia sẻ và cho phép tệp đều được định cấu hình.

Nếu bạn tắt Chia sẻ Tệp Đơn giản, bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn về quyền với người dùng cá nhân. Tuy nhiên, bạn phải có kiến thức nâng cao về NTFS và quyền chia sẻ để giúp giữ cho cặp và tệp của mình an toàn hơn. Nếu bạn tắt Chia sẻ Tệp Đơn giản, tính năng Tài liệu Chia sẻ không bị tắt.

Để bật hoặc tắt Chia sẻ Tệp Đơn giản trong Windows XP Professional, làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của tôi trên màn hình.
  Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
  2410986
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Cặp.
  Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
  2410987
 3. Bấm vào tab Xem, rồi chọn hộp kiểm Sử dụng Chia sẻ Tệp Đơn giản (Khuyến nghị) để bật Chia sẻ Tệp Đơn giản. (Bỏ chọn hộp kiểm này để tắt tính năng này.)
  Thu gọn hình ảnh nàyBung rộng hình ảnh này
  2410988

Quản lý mức truy cập vào các chia sẻ và tệp

Bạn có thể sử dụng Chia sẻ Tệp Đơn giản để định cấu hình 5 mức truy cập vào các chia sẻ và tệp:Chú ý
 • Theo mặc định, các tệp được lưu trữ trong "Tài liệu của tôi" được đặt ở Mức 2.
 • Cặp có mức 1, 2 và 3 chỉ sẵn có với người dùng đăng nhập cục bộ. Người dùng đăng nhập cục bộ bao gồm người dùng đăng nhập vào máy tính chạy Windows XP Professional từ phiên Máy để bàn Từ xa (RDP).
 • Cặp có mức 4 và 5 sẵn có với người dùng đăng nhập cục bộ và người dùng từ xa từ mạng.
Bảng sau mô tả các quyền:
Thu gọn bảng nàyBung rộng bảng này
Mức Truy cậpMọi người (NTFS/Tệp)Chủ sở hữuCác vấn đềQuản trị viênMọi người (Chia sẻ)
Mức 1 Không sẵn cóToàn quyềnToàn quyềnKhông sẵn cóKhông sẵn có
Mức 2 Không sẵn cóToàn quyềnToàn quyềnToàn quyềnKhông sẵn có
Mức 3 ĐọcToàn quyềnToàn quyềnToàn quyềnKhông sẵn có
Mức 4 ĐọcToàn quyềnToàn quyềnToàn quyềnĐọc
Mức 5 Thay đổiToàn quyềnToàn quyềnToàn quyềnToàn quyền

Mức 1: Tài liệu của tôi (Riêng tư)

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn hướng dẫn từng bước có ảnh

Mức 2 (Mặc định): Tài liệu của tôi (Mặc định)

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn hướng dẫn từng bước có ảnh

Mức 3: Tệp trong tài liệu chia sẻ có sẵn cho người dùng cục bộ

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn hướng dẫn từng bước có ảnh

Mức 4: Chia sẻ trên Mạng (Chỉ Đọc)

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn hướng dẫn từng bước có ảnh

Mức 5: Chia sẻ trên mạng (Đọc và Ghi)

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn hướng dẫn từng bước có ảnh

Tất cả các mức mà bài viết này mô tả đều loại trừ lẫn nhau. Cặp riêng tư (Mức 1) không thể được chia sẻ trừ khi chúng không còn riêng tư nữa. Cặp chia sẻ (Mức 4 và 5) không thể được đặt thành riêng tư cho đến khi chúng không được chia sẻ.

Nếu bạn tạo một cặp trong cặp Tài liệu Chia sẻ (Mức 3), chia sẻ cặp đó trên mạng, rồi cho phép người dùng trên mạng thay đổi tệp của bạn (Mức 5), quyền của Mức 5 có hiệu lực đối với cặp, các tệp trong cặp đó và các cặp con. Các tệp và cặp khác trong cặp Tài liệu Chia sẻ vẫn được định cấu hình ở Mức 3.

Chú ý Ngoại lệ duy nhất là nếu bạn có cặp (SampleSubFolder) được chia sẻ ở Mức 4 trong cặp (SampleFolder) được chia sẻ ở Mức 5. Người dùng từ xa có mức truy cập đúng vào mỗi cặp chia sẻ. Người dùng đăng nhập cục bộ có quyền ghi (Mức 5) vào cặp cha (SampleFolder) và cặp con (SampleSubFolder).

Chú ý Nếu bạn không hài lòng với thông tin được trình bày trong phần này, yêu cầu ai đó trợ giúp hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Để biết thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, ghé thăm Web site có thông tin liên hệ bộ phận Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft:
Liên hệ với Chúng tôi

Hướng dẫn

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chia sẻ các cặp trên mạng mà người dùng từ xa trên máy tính khác phải truy cập. Chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ ổ đĩa hệ thống gốc. Khi bạn thực hiện việc này, máy tính của bạn sẽ dễ bị tấn công hơn bởi người dùng từ xa nguy hiểm. Tab Chia sẻ của hộp thoại Thuộc tính của ổ đĩa chứa cảnh báo khi bạn cố chia sẻ cặp gốc (ví dụ: C:\). Để tiếp tục, bạn phải bấm vào liên kết Nếu bạn biết rủi ro nhưng vẫn muốn chia sẻ ổ đĩa gốc, bấm vào đây . Chỉ quản trị viên máy tính mới có thể chia sẻ ổ đĩa gốc.

Tệp trên thiết bị chỉ đọc như CD-ROM được chia sẻ ở Mức 4 hoặc 5 chỉ có sẵn nếu CD-ROM trong ổ đĩa CD. Bất kỳ CD-ROM nào có trong ổ đĩa CD đều có sẵn cho tất cả người dùng trên mạng.

Quyền của tệp có thể khác với cặp cha nếu một trong số những điều kiện sau đúng:
 • Bạn sử dụng lệnh move (chuyển) tại dấu nhắc lệnh để chuyển tệp vào cặp từ một cặp trên cùng ổ đĩa có quyền khác.
 • Bạn sử dụng tập lệnh để chuyển tệp vào cặp từ một cặp trên cùng ổ đĩa có quyền khác.
 • Bạn chạy Cacls.exe tại dấu nhắc lệnh hoặc tập lệnh để thay đổi quyền của tệp.
 • Tệp đã tồn tại trên đĩa cứng trước khi bạn cài đặt Windows XP.
 • Bạn đã thay đổi quyền của tệp khi tính năng Chia sẻ Tệp Đơn giản bị tắt trên Windows XP Professional.
Chú ý Quyền NTFS không được duy trì trong quá trình chuyển tệp khi bạn sử dụng Windows Explorer với tính năng Chia sẻ Tệp Đơn giản được bật.

Nếu bạn bật và tắt tính năng Chia sẻ Tệp Đơn giản, quyền trên tệp không bị thay đổi. Quyền NTFS và quyền chia sẻ không thay đổi cho đến khi bạn thay đổi quyền trong giao diện. Nếu bạn đặt quyền khi tính năng Chia sẻ Tệp Đơn giản được bật, chỉ Mục nhập Kiểm soát Truy cập (ACE) trên tệp được sử dụng cho tính năng Chia sẻ Tệp Đơn giản bị ảnh hưởng. ACE sau trong Danh sách Kiểm soát Truy cập Tuỳ quyền (DACL) của tệp hoặc cặp bị ảnh hưởng bởi giao diện Chia sẻ Tệp Đơn giản:
 • Chủ sở hữu
 • Quản trị viên
 • Mọi người
 • Các vấn đề

Khắc phục sự cố nâng cao để định cấu hình chia sẻ tệp trong Windows XP

Chú ý Phần này dành cho người dùng máy tính chuyên sâu. Nếu bạn không hài lòng với khắc phục sự cố nâng cao, yêu cầu ai đó trợ giúp hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Để biết thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy xem Web site có thông tin liên hệ bộ phận Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft:
Liên hệ với Chúng tôi
Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết

THAM KHẢO

Để biết thông tin về cách định cấu hình chia sẻ tệp trong Windows Vista, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Thuộc tính

ID của bài: 304040 - Lần xem xét sau cùng: 26 Tháng Chín 2011 - Xem xét lại: 2.0
Áp dụng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Từ khóa: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Cung cấp Phản hồi