วิธีการสร้างตารางในฐานข้อมูลการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304238 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู304262.
สำหรับรุ่น Microsoft Access97 ของบทความนี้ ดู304450.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Microsoft Access คุณสามารถสร้างตารางในฐานข้อมูล โดยใช้การติดตามสามวิธี:
 • คุณสามารถสร้างตาราง โดยใช้ตารางตัวช่วยสร้างได้
 • คุณสามารถสร้างตาราง โดยการป้อนข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลเป็น
 • คุณสามารถสร้างตารางในมุมมองออกแบบ
บทความนี้แสดงวิธีการใช้แต่ละวิธีการเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างตาราง โดยใช้ตัวช่วยสร้างตาราง

Microsoft Access มีตัวช่วยสร้างตัวช่วยสร้างตารางที่จะสร้างตารางสำหรับคุณในการตั้งชื่อ ตัวช่วยสร้างนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดของตารางที่คุณสามารถสร้าง (สำหรับตัวอย่าง ตารางรายการเมล ตาราง Students ตารางงาน และอื่น ๆ) และช่วยให้คุณหลายแตกต่างกันเป็นชื่อสำหรับเขตข้อมูลภายในตารางเหล่านี้ เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างตารางเพื่อสร้างตาราง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างเปล่า
 2. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกตารางภายใต้วัตถุแล้ว คลิกใหม่.
 3. ในการสร้างตารางกล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งตัวช่วยสร้างตาราง.
 4. ทำตามคำแนะนำในหน้าตัวช่วยสร้างตาราง
ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนตารางที่ตัวช่วยสร้างตารางสร้าง เปิดตารางในมุมมองออกแบบเมื่อคุณเสร็จโดยใช้ตัวช่วยสร้างตาราง

การสร้างตาราง โดยการป้อนข้อมูลในแผ่นข้อมูลแบบ

ในการเข้าถึงของ Microsoft คุณสามารถสร้างตาราง โดยเพียงป้อนข้อมูลลงในคอลัมน์ (ฟิลด์) ในแผ่นข้อมูลแบบ ถ้าคุณป้อนข้อมูลที่สอดคล้องกันในแต่ละคอลัมน์ (ตัวอย่างเช่น เฉพาะชื่อในหนึ่งคอลัมน์), หรือเฉพาะตัวเลขที่ในคอลัมน์อื่น การเข้าถึงจะกำหนดชนิดข้อมูลให้โดยอัตโนมัติเขตข้อมูล เมื่อต้องการสร้างตาราง โดยเพียงป้อนข้อมูลในแผ่นข้อมูลแบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างเปล่า
 2. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกตารางภายใต้วัตถุแล้ว คลิกใหม่.
 3. ในการสร้างตารางกล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งมุมมองแผ่นข้อมูล. แผ่นข้อมูลที่เป็นค่าว่างจะแสดง ด้วยชื่อคอลัมน์การเริ่มต้น Field1, Field2 และอื่น ๆ
 4. แต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้การเปลี่ยนชื่อ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น การดับเบิลคลิกที่ชื่อคอลัมน์ พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ และกด enter

  คุณสามารถแทรกคอลัมน์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิในคอลัมน์ทางด้านขวา ของที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ และจากนั้นในการแทรกเมนู คลิกคอลัมน์. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
 5. ป้อนข้อมูลของคุณในแผ่นข้อมูลนั้น Enter each kind of data in its own column. For example, if you are entering names, enter the first name in its own column and the last name in a separate column. If you are entering dates, times, or numbers, enter them in a consistent format. If you enter data in a consistent manner, Microsoft Access can create an appropriate data type and display format for the column. For example, for a column in which you enter only names, Access will assign the Text data type; for a column in which you enter only numbers, Access will assign a Number data type. Any columns that you leave empty will be deleted when you save the datasheet.
 6. When you have added data to all the columns that you want to use, clickบันทึกในการแฟ้ม:เมนู
 7. Microsoft Access asks you if you want to create a primary key. If you have not entered data that can be used to uniquely identify each row in your table, such as part numbers or an ID numbers, it is recommended that you clickใช่. If you have entered data that can uniquely identify each row, clickไม่มี, and then specify the field that contains that data as your primary key in Design view after the table has been saved. To define a field as your primary key after the table has been saved, follow these steps:
  1. Open the table that Access created from the data that you entered in datasheet in Design view.
  2. Select the field or fields that you want to define as the primary key.

   To select one field, click the row selector for the desired field.

   To select multiple fields, hold down the CTRL key, and then click the row selector for each field.
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกPrimary Key.

   If you want the order of the fields in a multiple-field primary key to be different from the order of those fields in the table, clickดัชนีon the toolbar to display the Indexes window, and then reorder the field names for the index named PrimaryKey.
  As mentioned earlier, Microsoft Access will assign data types to each field (column) based on the kind of data that you entered. If you want to customize a field's definition further--for example, to change a data type that Access automatically assigned, or to define a validation rule--open the table in Design view.

Creating a Table in Design View

If you want to create the basic table structure yourself and define all the field names and data types, you can create the table in Design view. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างเปล่า
 2. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกตารางภายใต้วัตถุแล้ว คลิกใหม่.
 3. ในการสร้างตารางกล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งมุมมองออกแบบ.
 4. ในการ<table name="">: Table</table>dialog box, define each of the fields that you want to include in your table. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกในนั้นชื่อเขตข้อมูล:column, and then type a unique name for the field.
  2. ในการชนิดข้อมูล:column, accept the default data type of Text that Access assigns or click in theชนิดข้อมูล:column, click the arrow, and then select the data type that you want.
  3. ในการคำอธิบาย:column, type a description of the information that this field will contain. This description is displayed on the status bar when you are adding data to the field, and it is included in the Object Definition of the table. The description is optional.
  4. Once you have added some fields, you may need to insert a field between two other fields. To do so, click in the row below where you want to add the new field, and then on theแทรกเมนู คลิกแถว. This creates a blank row in which you can add a new field.

   To add a field to the end of the table, click in the first blank row.
 5. After you have added all the fields, define a primary key field before saving your table. A primary key is one or more fields whose value or values uniquely identify each record in a table. To define a primary key, follow these steps:
  1. Select the field or fields that you want to define as the primary key.

   To select one field, click the row selector for the desired field.

   To select multiple fields, hold down the CTRL key, and then click the row selector for each field.
  2. ในการแก้ไขเมนู คลิกPrimary Key.
 6. If you want the order of the fields in a multiple-field primary key to be different from the order of those fields in the table, clickดัชนีon the toolbar to display the Indexes dialog box, and then reorder the field names for the index named PrimaryKey.

  You do not have to define a primary key, but it is usually a good idea. If you do not define a primary key, Microsoft Access asks if you want Access to create one for you when you save the table.
 7. When you are ready to save your table, on theแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก, and then type a unique name for the table.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304238 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdesign kbhowto kbmt KB304238 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304238

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com