Feltene Dato, Telefonnummer og Valuta flettes på feil måte når du bruker en Access- eller Excel-datakilde i Word

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 304387 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft Word 97- og Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 142340 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Symptom

Når du utfører en utskriftsfletting i Microsoft Word ved hjelp av OLEDB med en Microsoft Access- eller Microsoft Excel-datakilde, vil fletteresultatene for feltene Dato, Telefonnummer og Valuta, være feil. Eksempel:

Dato-feltet vises i følgende format:
1995-10-22 00:00:00
Telefonnummer-feltet fra en Access-datakilde vises i følgende format:
-7081234567.00
Valuta-feltet vises i følgende format:
12.00

- eller -

12000

Årsak

Dette kan skje fordi dataene vises i sitt opprinnelige, lagrede format i Access eller Excel. Hvis du vil formatere flettede data, må du formatere flettefeltene i hoveddokumentet. Hvis du formaterer dataene i datakilden, beholdes ikke formateringen når du fletter dataene inn i hoveddokumentet.

Workaround

Bruk en av følgende metoder for å omgå dette problemet.

I Microsoft Word

Bruk en bryter til å formatere resultatene av MERGEFIELD. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette.

Obs!  Trykk ALT+F9 for å vise feltkodene i Microsoft Word.

Metode 1: Bruke den numeriske bildebryteren

Inkluder en numerisk bildebryter (\#) lik ett av de følgende eksemplene:

I et valutafelt bruker du en numerisk bildebryter lik følgende:
{MERGEFIELD tall \# $####,0.0}
Obs!  Strengen {MERGEFIELD tall \# $####,0.0} fungerer også for Microsoft SQL Server 6.

I et telefonfelt bruker du en numerisk bildebryter lik følgende:
{MERGEFIELD telefon \# ###'-'###'-'####}
Obs!  Bindestreken i flettefeltet er i enkle anførselstegn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
121938 Bindestreker vises ikke på riktig måte med numerisk bildebryter (denne artikkelen kan være på engelsk)

Metode 2: Bruke bildebryteren for dato og klokkeslett

Inkluder en bildebryter for dato og klokkeslett (\@) i Dato-feltet, slik at Dato-feltet ser slik ut:
{MERGEFIELD dato \@ "MMMM d, åååå"}
Obs!  Bildebryteren skiller mellom store og små bokstaver. I tillegg må du bruke anførselstegn rundt bildestrengen.

I Microsoft Access

Opprett en spørring i Microsoft Access, og bruk spørringen i Word-utskriftsflettingen. I Microsoft Access-spørringen bruker du funksjonen FORMAT() til å formatere dataene som skal flettes i Microsoft Word. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
197520 Bruke en spørring til å formatere data for en utskriftsfletting (denne artikkelen kan være på engelsk)

Mer informasjon

Som standard bruker Word OLEDB for å koble seg til datakilden ved utføring av en utskriftsfletting. Du kan tvinge Word til å bruke DDE (Dynamic Data Exchange) ved å bruke programmeringskode for å få tilgang til dataene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker DDE for å få tilgang til dataene i en utskriftsfletting, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
289830 Melding om å velge tabell med Word 2002-utskriftsflettingskode for Excel- eller Access-datakilde (denne artikkelen kan være på engelsk)
Obs!  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker feltbrytere i Microsoft Word, kan du klikke Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skrive inn generelle brytere i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikke Søk for å vise de returnerte emnene.

Egenskaper

Artikkel-ID: 304387 - Forrige gjennomgang: 21. februar 2007 - Gjennomgang: 5.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Word 2007
Nøkkelord: 
kbinterop kbformat kbmerge kbprb kbemail KB304387

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com