Pola Data, Numer telefonu i Waluta są scalane niepoprawnie w przypadku korzystania ze źródła danych programu Access lub Excel w programie Word

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 304387 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97 i Word 2000:142340.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas tworzenia korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word przy użyciu bazy danych OLE ze źródłem danych programu Microsoft Access lub Microsoft Excel wyniki scalania pól: Data, Numer telefonu i Waluta, są niepoprawne. Na przykład:

Pole Data jest wyświetlane w następującym formacie:
1995-10-22 00:00:00
Pole Numer telefonu ze źródła danych programu Access jest wyświetlane w następującym formacie:
-7081234567.00
Pole Waluta jest wyświetlane w następującym formacie:
12.00

-lub-

12000

Przyczyna

Dzieje się tak, ponieważ dane są wyświetlane w macierzystym formacie programów Access i Excel. Aby sformatować scalone dane, należy sformatować pola scalania w dokumencie głównym. Jeśli dane zostaną sformatowane w źródle danych, formatowanie nie zostanie zachowane po scaleniu danych w dokumencie głównym.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod:

W programie Microsoft Word

Do sformatowania wyników parametru MERGEFIELD należy użyć przełącznika. Można to wykonać za pomocą jednej z poniższych metod.

Uwaga Aby wyświetlić kody pól w programie Microsoft Word, naciśnij klawisze ALT+F9.

Metoda 1. Użycie przełącznika numerycznego

Dodaj przełącznik numeryczny (\#), podobnie jak w poniższych przykładach:

W polu waluty użyj przełącznika numerycznego w następujący sposób:
{MERGEFIELD liczba \# $#### 0,0}
Uwaga Ciąg {MERGEFIELD liczba \# $#### 0,0} działa również w przypadku programu Microsoft SQL Server 6.

W polu numeru telefonu użyj przełącznika numerycznego w następujący sposób:
{MERGEFIELD telefon \# ###'-'###'-'####}
Uwaga Łącznik wewnątrz pola scalania został ujęty w cudzysłów pojedynczy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
121938 Hyphens don't display correctly with numeric picture switch

Metoda 2. Użycie przełącznika daty/godziny

W polu Data użyj przełącznika daty/godziny (\@) — pole Data będzie wtedy wyglądać tak:
{MERGEFIELD data \@ "rrrrr-mm-dd"}
Uwaga W tym przełączniku jest uwzględniana wielkość liter. Ciąg należy umieścić w cudzysłowie.

W programie Microsoft Access

Utwórz kwerendę w programie Microsoft Access i użyj jej do tworzenia korespondencji seryjnej w programie Word. W kwerendzie programu Microsoft Access użyj funkcji FORMAT() w celu sformatowania danych scalanych w programie Microsoft Word. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
197520 ACC2000: Jak używać kwerendy do formatowania danych dla korespondencji seryjnej

Więcej informacji

Domyślnie w programie Word do łączenia się ze źródłem danych podczas tworzenia korespondencji seryjnej jest używana baza danych OLE. Za pomocą kodu programowego można jednak wymusić uzyskiwanie dostępu do danych przy użyciu dynamicznej wymiany danych (DDE).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do danych za pomocą dynamicznej wymiany danych (DDE) w procesie tworzenia korespondencji seryjnej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289830 Prompt to select table with Word 2002 mail merge code for Excel or Access data source
UwagaAby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów z programem Microsoft Word, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz tekst przełączniki ogólne i kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić odpowiednie tematy.

Właściwości

Numer ID artykułu: 304387 - Ostatnia weryfikacja: 18 września 2011 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2010
Słowa kluczowe: 
kbformat kbemail kbinterop kbmerge kbprb KB304387

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com