Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του πρωτοκόλλου TCP/IP ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία DNS στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 305553 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του πρωτοκόλλου TCP/IP των Windows XP ώστε να χρησιμοποιούν την υπηρεσία DNS (Domain Name Service).

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του πρωτοκόλλου TCP/IP

Για να ρυθμίσετε το TCP/IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General) (για σύνδεση σε τοπικό δίκτυο) ή στην καρτέλα Δίκτυο (Networking) (για όλες τις άλλες συνδέσεις), κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Εάν θέλετε να αποκτήσετε τις διευθύνσεις διακομιστή DNS από ένα διακομιστή DHCP, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS (Obtain DNS server address automatically).
 5. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις παραμέτρους των διευθύνσεων DNS, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS (Use the following DNS server addresses) και κατόπιν πληκτρολογήστε την προτιμώμενη και την εναλλακτική διεύθυνση διακομιστή DNS στα πλαίσια Προτιμώμενος διακομιστής DNS (Preferred DNS server) και Εναλλακτικός διακομιστής DNS (Alternate DNS server).

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων των ιδιοτήτων DNS για προχωρημένους

Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες των υπηρεσιών DNS για προχωρημένους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα DNS.
 2. Ρυθμίστε τις ιδιότητες DNS ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες:

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων μιας πρόσθετης διεύθυνσης IP διακομιστή DNS

Για να ρυθμίσετε μια πρόσθετη διεύθυνση IP διακομιστή DNS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στην ενότητα Διευθύνσεις διακομιστή DNS (DNS server addresses), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη (Add) κατά σειρά χρήσης.
 2. Στο πλαίσιο Διακομιστής TCP/IP DNS (TCP/IP DNS server), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).

Τρόπος ρύθμισης της συμπεριφοράς επίλυσης μη έγκυρων ονομάτων DNS

Για να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά επίλυσης μη έγκυρων ονομάτων DNS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Για να επιλύσετε ένα μη έγκυρο όνομα προσαρτώντας το κύριο επίθεμα DNS και το επίθεμα DNS σε κάθε σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσάρτηση κύριων επιθεμάτων DNS και επιθεμάτων σύνδεσης DNS (Append primary and connection specific DNS suffixes). Για να γίνει αυτό, πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι κάθε σύνδεσης. Εάν θέλετε επίσης να αναζητήσετε τα γονικά επιθέματα του κύριου επιθέματος DNS έως τον τομέα δεύτερου επιπέδου, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Προσάρτηση γονικών επιθεμάτων του κύριου επιθέματος DNS (Append parent suffixes of the primary DNS suffix).
 2. Για να επιλύσετε ένα μη έγκυρο όνομα προσαρτώντας τα επιθέματα από μια λίστα ρυθμισμένων επιθεμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσάρτηση αυτών των επιθεμάτων DNS (κατά σειρά) (Append these DNS suffixes (in order)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε επιθέματα στη λίστα.
 3. Για να ρυθμίσετε ένα επίθεμα DNS σύνδεσης, πληκτρολογήστε το επίθεμα DNS στο πλαίσιο Επίθεμα DNS για αυτήν τη σύνδεση (DNS suffix for this connection).

Τρόπος τροποποίησης της συμπεριφοράς δυναμικής ενημέρωσης DNS

Για να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά δυναμικής ενημέρωσης DNS, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Για να χρησιμοποιήσετε μια δυναμική ενημέρωση DNS για την καταχώρηση των διευθύνσεων IP αυτής της σύνδεσης του κύριου ονόματος τομέα του υπολογιστή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταχώρηση των διευθύνσεων αυτής της σύνδεσης στο DNS (Register this connection's addresses in DNS). Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο. Το κύριο όνομα τομέα του υπολογιστή είναι το κύριο επίθεμα DNS που προσαρτάται στο όνομα του υπολογιστή. Για να προβάλετε αυτό το όνομα τομέα και το επίθεμα DNS μαζί με το πλήρες όνομα του υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), στη συνέχεια, στην επιλογή Επιδόσεις και συντήρηση (Performance and Maintenance), κατόπιν στο στοιχείο Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name).
 • Για να χρησιμοποιήσετε μια δυναμική ενημέρωση DNS για την καταχώρηση των διευθύνσεων IP και του ονόματος τομέα σύνδεσης αυτής της σύνδεσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του επιθέματος DNS αυτής της σύνδεσης στην καταχώρηση DNS (Use this connection's DNS suffix in DNS registration). Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο. Το όνομα τομέα σύνδεσης αυτής της σύνδεσης είναι το επίθεμα DNS για αυτήν τη σύνδεση, το οποίο προσαρτάται στο όνομα του υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενημέρωση DNS για όλα τα ονόματα του υπολογιστή, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Καταχώρηση των διευθύνσεων αυτής της σύνδεσης στο DNS (Register this connection's addresses in DNS) και Χρήση του επιθέματος DNS αυτής της σύνδεσης στην καταχώρηση DNS (Use this connection's DNS suffix in DNS registration) της καρτέλας DNS για όλες τις συνδέσεις της ενότητας Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).

Σημείωση Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου μπορεί, επίσης, να μην σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 305553 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2006 - Αναθεώρηση: 2.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbnetwork kbhowtomaster KB305553

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com