วิธีการตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP จะใช้ DNS ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305553 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP XP Windows เมื่อต้องการใช้บริการชื่อโดเมน (DNS)

วิธีการกำหนดค่า TCP/IP

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก 'แผงควบคุม'คลิก 'การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายแล้ว คลิก เชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 3. ในการ ทั่วไป แท็บ (สำหรับการเชื่อมต่อเฉพาะ), หรือ ระบบเครือข่าย แท็บ (ตัวเชื่อมอื่น ๆ ต่อทั้งหมด) คลิก อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 4. ถ้าคุณต้องการขอรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP คลิก รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ.
 5. ถ้าคุณต้องการที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำหนดค่าด้วยตนเอง ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้จากนั้น พิมพ์เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการและที่อื่น DNS เซิร์ฟเวอร์อยู่ IP ในการ เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ และ เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น กล่อง

วิธีการตั้งค่าคอนฟิก DNS คุณสมบัติขั้นสูง

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก DNS คุณสมบัติขั้นสูง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก ขั้นสูง แล้ว คลิกแท็บ DNS
 2. ตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติ DNS โดยให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้:

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกอยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ DNS เพิ่มเติม

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกอยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ DNS เพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ภายใต้ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNSคลิก เพิ่ม ตามลำดับการใช้งาน
 2. ในการ เซิร์ฟเวอร์ TCP/IP DNS กล่อง พิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS และจากนั้น คลิก เพิ่ม.

วิธีการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานการแก้ปัญหาชื่อ DNS unqualified

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานการแก้ปัญหาชื่อ DNS unqualified ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อที่ unqualified โดยการผนวกส่วนต่อท้าย DNS หลักและส่วนต่อท้าย DNS ของแต่ละการเชื่อมต่อ คลิก ผนวกส่วนต่อหลักและการเชื่อมต่อเฉพาะ DNS ท้าย. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แต่ละการเชื่อมต่อต้องถูกกำหนดค่า ถ้าคุณต้องการค้นหาส่วนต่อท้ายหลักของส่วนต่อท้าย DNS หลักจนถึงระดับสองโดเมน ให้คลิกเลือก ผนวกส่วนต่อท้ายหลักของส่วนต่อท้าย DNS หลัก เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 2. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อที่ unqualified โดยการผนวกส่วนต่อท้ายจากรายการของส่วนต่อท้ายที่กำหนดไว้ คลิก ผนวกส่วนต่อท้าย DNS เหล่านี้มา (ตามลำดับ)แล้ว คลิก เพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มส่วนต่อท้ายในรายการ
 3. เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกคำต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อ พิมพ์ส่วนต่อท้าย DNS ในการ ส่วนต่อท้าย DNS สำหรับการเชื่อมต่อนี้ กล่อง

วิธีการปรับเปลี่ยนการทำงานการปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานการปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ใช้ใด ๆ ของวิธีการดังต่อไปนี้:
 • เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ในการลงทะเบียนอยู่ IP ของการเชื่อมต่อนี้และชื่อโดเมนหลักของคอมพิวเตอร์ เลือก การลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อนี้ใน DNS เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้เลือกไว้ ชื่อโดเมนหลักของคอมพิวเตอร์คือ ส่วนต่อท้าย DNS หลักที่ถูกผนวกเข้ากับชื่อคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการดูชื่อโดเมนนี้และส่วนต่อท้าย DNS เป็นชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เริ่มคลิก 'แผงควบคุม'คลิก ประสิทธิภาพการทำงานและการบำรุงรักษาคลิก ระบบแล้ว คลิก ชื่อคอมพิวเตอร์ แท็บ
 • เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ในการลงทะเบียนอยู่ IP และชื่อโดเมนเฉพาะตัวของการเชื่อมต่อของการเชื่อมต่อนี้ เลือก ใช้ส่วนต่อท้าย DNS เชื่อมต่อนี้ในการลงทะเบียน DNS เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้เลือกไว้ ชื่อโดเมนเฉพาะตัวของการเชื่อมต่อของการเชื่อมต่อนี้เป็นส่วนต่อท้าย DNS สำหรับการเชื่อมต่อนี้ถูกผนวกเข้ากับชื่อคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ในชื่อทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ การ การลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อนี้ใน DNS และ ใช้ส่วนต่อท้าย DNS เชื่อมต่อนี้ในการลงทะเบียน DNS กล่องกาเครื่องหมายในการ DNS แท็บสำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดใน เชื่อมต่อเครือข่าย.

หมายเหตุ คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อที่ใช้ขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันคุณโดยใช้ขั้นตอนนี้ไม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305553 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbnetwork kbhowtomaster kbmt KB305553 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305553

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com