Artikkel-ID: 305595 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO305595
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du oppretter en oppstartsdiskett for Windows XP når du vil ha tilgang til en stasjon med en ugyldig oppstartssekvens på en datamaskin basert på en Intel-prosessor.

Obs! Fremgangsmåten for RISC-baserte datamaskiner er forskjellig og beskrives ikke i denne artikkelen.

Krav

 • En tom diskett.
 • CD-ROMen for Windows XP eller en Windows XP-basert datamaskin i drift.

Opprette en oppstartsdiskett med en Windows XP-basert datamaskin

 1. Formater en diskett ved å bruke formateringsverktøyet i Windows XP. Eksempel: Sett disketten i diskettstasjonen, skriv inn format a: ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.
 2. Kopier filene Ntldr og Ntdetect.com fra mappen I386 på installasjons-CD-ROMen for Windows XP, installasjonsdisketten for Windows XP eller fra en datamaskin som kjører samme versjon av Windows XP som datamaskinen du vil bruke oppstartsdisketten til å få tilgang til.
 3. Opprett en Boot.ini-fil (eller kopier en fra en datamaskin som kjører Windows XP). Endre den deretter slik at den passer til datamaskinen du prøver å få tilgang til. Eksemplet nedenfor virker for en IDE-stasjon med én partisjon med Windows XP installert i mappen \WINDOWS, men den nøyaktige verdien under [operating systems] avhenger av konfigurasjonen for Windows XP-datamaskinen du prøver å få tilgang til:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  Hvis datamaskinen starter opp fra en SCSI-harddisk, må du kanskje erstatte multi(0) med scsi(0). Hvis du bruker scsi(x) i Boot.ini-filen, kopierer du riktig enhetsdriver for SCSI-kontrolleren som brukes på datamaskinen, til roten på installasjonsdisketten. Endre deretter navnet til Ntbootdd.sys. Endre tallet for disk(0) til å samsvare med SCSI-IDen for harddisken du vil starte opp med. Hvis du bruker multi(x) i Boot.ini-filen, trenger du ikke gjøre dette.
 4. Start datamaskinen ved å bruke disketten, og logg deg deretter på Windows XP.

Opprette en oppstartsdiskett uten en Windows XP-basert datamaskin

 1. Se artikkelen Q310994 for instruksjoner om å laste ned og opprette installasjonsdiskettene for Windows XP ved å bruke en datamaskin som kjører Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me):
  310994 Obtaining Windows XP Setup Boot Disks
 2. Slett alle filene fra den nyopprettede installasjonsdiskett 1.
 3. Kopier filene Ntdetect.com og Ntldr fra mappen I386 på CD-ROMen for Windows XP til den nye disketten.
 4. Endre navnet på filen Ntldr til Setupldr.bin.
 5. Opprett en Boot.ini-fil. Eksemplet nedenfor virker for en IDE-stasjon med én partisjon med Windows XP installert i mappen \WINDOWS, men den nøyaktige verdien under [operating systems] avhenger av konfigurasjonen for Windows XP-datamaskinen du vil starte opp:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  Hvis datamaskinen starter opp fra en SCSI-harddisk, må du kanskje erstatte multi(0) med scsi(0). Hvis du bruker scsi(x) i Boot.ini-filen, kopierer du riktig enhetsdriver for SCSI-kontrolleren som brukes på datamaskinen, til roten på installasjonsdisketten. Endre deretter navnet til Ntbootdd.sys. Endre tallet for disk(0) til å samsvare med SCSI-IDen for harddisken du vil starte opp med. Hvis du bruker multi(x) i Boot.ini-filen, trenger du ikke gjøre dette.
 6. Start datamaskinen ved å bruke disketten, og logg deg deretter på Windows XP.

Feilsøking

Hvis banen som peker mot systemfilene er feil eller inkluderer stasjonsbokstaven, kan følgende feilmelding vises:
Kan ikke starte Windows XP på grunn av følgende problem med oppstartskonfigurasjonen for ARC-fastvare:
Genererte ikke ARC-navn for HAL og systembaner på en riktig på måte. Se i dokumentasjonen for Windows XP (TM) om ARC-konfigurasjonsalternativer og referansehåndbøkene for maskinvaren for mer informasjon. Kan ikke starte opp.
Hvis en feil SCSI-driver har blitt valgt eller filen Ntbootdd.sys ikke eksisterer, kan følgende feilmelding vises:
Kan ikke starte Windows XP på grunn av et konfigurasjonsproblem med diskmaskinvaren på datamaskinen. Kan ikke lese fra valgt oppstartsdiskett. Kontroller oppstartsbane og diskmaskinvare. Se i dokumentasjonen for Windows XP (TM) om konfigurasjon av maskinvaredisker og i konfigurasjonen av maskinvaredisker og i referansehåndbøkene for maskinvaren for mer informasjon. Kan ikke starte opp.

Løse oppstartsproblemer med en oppstartsdiskett

Du kan kanskje bruke en Windows XP-oppstartsdiskett til å starte operativsystemet på en datamaskin som kjører Windows XP. Bruk fremgangsmåtene i denne artikkelen til å omgå følgende oppstartsproblemer:
 • Skadet oppstartssektor.
 • Skadet MBR (Master Boot Record - hovedoppstartssektor).
 • Virusinfeksjoner.
 • Filen Ntldr eller Ntdetect.com mangler eller er skadet.
 • Feil Ntbootdd.sys-driver.
 • Starte opp fra skyggen av et ødelagt speil. Merk at du kanskje må endre Boot.ini-filen hvis du vil gjøre dette.
Følgende problemer kan ikke løses ved å bruke oppstartsdisketten for Windows XP:
 • Uriktige eller skadete enhetsdrivere som er installert i System-mappen.
 • Oppstartsproblemer som oppstår etter at oppstartsskjermen (Osloader) for Windows XP vises.Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.

Egenskaper

Artikkel-ID: 305595 - Forrige gjennomgang: 10. april 2003 - Gjennomgang: 2.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB305595

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com