Numer ID artykułu: 305595 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305595
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano procedurę utworzenia dysku rozruchowego systemu Windows XP. Dysk ten pozwala na uzyskanie dostępu do dysku twardego z błędną sekwencją rozruchu na komputerze opartym na procesorze firmy Intel.

UWAGA: Procedura dla komputerów opartych na procesorze RISC jest inna i nie udokumentowano jej w tym artykule.

Wymagania

 • Pusta dyskietka.
 • Dysk CD z systemem Windows XP lub działający komputer z systemem Windows XP.

Tworzenie dyskietki rozruchowej przy użyciu komputera z systemem Windows XP

 1. Sformatuj dyskietkę przy użyciu narzędzia formatowania dostępnego w systemie Windows XP. Na przykład po włożeniu dyskietki do stacji dyskietek w wierszu polecenia wpisz polecenie format a:, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Skopiuj pliki Ntldr i Ntdetect.com z folderu I386 na dysku CD Instalatora systemu Windows XP, z dyskietki Instalatora systemu Windows XP lub z komputera z tą samą wersją systemu Windows XP, co wersja znajdująca się na komputerze, do którego chcesz uzyskać dostęp z dyskietki rozruchowej.
 3. Utwórz plik Boot.ini (lub skopiuj odpowiedni plik z komputera z systemem Windows XP), a następnie zmodyfikuj go tak, aby był zgodny z komputerem, do którego próbujesz uzyskać dostęp. Poniższy przykład działa dla dysku IDE z pojedynczą partycją i systemem Windows XP zainstalowanym w folderze \WINDOWS; jednak dokładna wartość w sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows XP, do którego próbujesz uzyskać dostęp:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  Jeśli rozruch komputera jest przeprowadzany z dysku twardego SCSI, konieczne może być zastąpienie wpisu multi(0) wpisem scsi(0). Jeśli w pliku Boot.ini użyjesz wpisu scsi(x), skopiuj do folderu głównego dysku Instalatora odpowiedni sterownik urządzenia dla kontrolera SCSI używanego na komputerze, a następnie zmień jego nazwę na Ntbootdd.sys. Zmień numer disk(0), tak aby reprezentował identyfikator SCSI-ID dysku twardego, do którego chcesz przeprowadzić rozruch. Jeśli w pliku Boot.ini użyjesz wpisu multi(x), nie musisz wykonywać tych czynności.
 4. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki rozruchowej, a następnie zaloguj się do systemu Windows XP.

Tworzenie dyskietki rozruchowej bez użycia komputera z systemem Windows XP

 1. W następującym artykule opisano instrukcje pobierania i tworzenia dysków Instalatora systemu Windows XP przy użyciu komputera z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me):
  310994 Obtaining Windows XP Setup Boot Disks
 2. Usuń wszystkie pliki z nowo utworzonego dysku 1 Instalatora.
 3. Skopiuj pliki Ntdetect.com i Ntldr z folderu I386 na dysku CD z systemem Windows XP na nowy dysk.
 4. Zmień nazwę pliku Ntldr na Setupldr.bin.
 5. Utwórz plik Boot.ini. Poniższy przykład działa dla dysku IDE z pojedynczą partycją i systemem Windows XP zainstalowanym w folderze \WINDOWS; jednak dokładna wartość w sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows XP, dla którego chcesz przeprowadzić rozruch:
    [boot loader]
    timeout=30
    Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
  
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"
  Jeśli rozruch komputera jest przeprowadzany z dysku twardego SCSI, konieczne może być zastąpienie wpisu multi(0) wpisem scsi(0). Jeśli w pliku Boot.ini użyjesz wpisu scsi(x), skopiuj do folderu głównego dysku Instalatora odpowiedni sterownik urządzenia dla kontrolera SCSI używanego na komputerze, a następnie zmień jego nazwę na Ntbootdd.sys. Zmień numer disk(0), tak aby reprezentował identyfikator SCSI-ID dysku twardego, do którego chcesz przeprowadzić rozruch. Jeśli w pliku Boot.ini użyjesz wpisu multi(x), nie musisz wykonywać tych czynności.
 6. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki rozruchowej, a następnie zaloguj się do systemu Windows XP.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli ścieżka, która wskazuje pliki systemowe, jest niepoprawna lub zawiera literę dysku, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ wystąpił następujący problem z konfiguracją rozruchową oprogramowania układowego ARC:
Nie można poprawnie wygenerować nazwy ARC dla konfiguracji HAL i ścieżek systemowych. Znajdź w dokumentacji systemu Windows XP (TM) informacje o opcjach konfiguracji ARC. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj do podręczników dla odpowiednich urządzeń sprzętowych. Rozruch nie powiódł się.
Jeśli wybrano niepoprawny sterownik SCSI lub jeśli nie istnieje plik Ntbootdd.sys, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją sprzętu dysku. Nie można odczytać wybranego dysku rozruchowego. Sprawdź ścieżkę rozruchu i sprzęt dysku. Znajdź w dokumentacji systemu Windows XP (TM) informacje o konfiguracji sprzętu dysku. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj do podręczników dla odpowiednich urządzeń sprzętowych. Rozruch nie powiódł się.

Używanie dyskietki rozruchowej przy problemach z rozruchem

Dysku rozruchowego systemu Windows XP można użyć do uruchomienia systemu operacyjnego na komputerze z systemem Windows XP. Procedury opisane w tym artykule pozwalają na obejście następujących problemów z rozruchem:
 • Uszkodzony sektor rozruchowy.
 • Uszkodzony główny rekord rozruchowy (MBR).
 • Zainfekowanie wirusami.
 • Brakujące lub uszkodzone pliki Ntldr lub Ntdetect.com.
 • Niepoprawny sterownik Ntbootdd.sys.
 • Rozruch z kopii uszkodzonego dysku zdublowanego. Należy zwrócić uwagę, że w tym wypadku konieczna może być modyfikacja pliku Boot.ini.
Użycie dysku rozruchowego systemu Windows XP nie rozwiązuje następujących problemów:
 • Niepoprawne lub uszkodzone sterowniki urządzeń zainstalowane w folderze System.
 • Problemy z rozruchem, które występują po pojawieniu się ekranu startowego systemu Windows XP (Osloader).

Właściwości

Numer ID artykułu: 305595 - Ostatnia weryfikacja: 10 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB305595

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com