วิธีการสร้างฟลอปปีดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้สำหรับพาร์ติชัน NTFS หรือ FAT ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305595 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง หากคุณกังวลกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่อธิบายทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างฟลอปปีดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้สำหรับ Windows XP เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ที่มีลำดับการเริ่มต้นระบบที่ผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล Intel

ซีดีรอมสำหรับการติดตั้ง Windows XP เป็นดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้และสามารถใช้เริ่มการทำงานของ Windows เมื่อคุณใช้ซีดีรอมการติดตั้ง Windows XP เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows เพื่อช่วยในการกู้คืนซอฟต์แวร์ระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314058 คำอธิบายเกี่ยวกับคอนโซลการกู้คืนของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ ขั้นตอนต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RISC จะแตกต่างกันและไม่มีการระบุไว้ในบทความนี้

ความต้องการ

 • ฟลอปปีดิสก์เปล่า
 • ซีดีรอม Windows XP หรือคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการที่ใช้ Windows XP

สร้างฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มระบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

 1. ฟอร์แมตฟล็อปปี้ดิสก์โดยการใช้ยูทิลิตีฟอร์แมตของ Windows XP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่คุณต้องการใช้ในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ format a: แล้วคลิก ตกลง
 2. คัดลอกแฟ้ม Ntldr และ Ntdetect.com จากโฟลเดอร์ I386 ในซีดีรอมการติดตั้ง Windows XP จากฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows XP หรือจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP รุ่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้ฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มระบบ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใส่สื่อการติดตั้ง Windows XP ลงในดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์
  2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์<อักษรชื่อไดรฟ์>:\I386 แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ<อักษรชื่อไดรฟ์> จะแทนตำแหน่งรากของสื่อการติดตั้ง
  3. คลิกขวาที่แฟ้ม Ntldr แล้วคลิก คัดลอก
  4. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ a: แล้วคลิก ตกลง
  5. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง
  6. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2b ถึง 2e สำหรับแฟ้ม Ntdetect.com
 3. สร้างแฟ้ม Boot.ini หรือคัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้วปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแฟ้ม Boot.ini สำหรับไดรฟ์ Integrated Device Electronics (IDE) แบบพาร์ติชันเดียวที่มีการติดตั้ง Windows XP อยู่ในโฟลเดอร์ \\Windows
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ notepad แล้วคลิก ตกลง
  2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
   [boot loader] 
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows 
   [operating systems] 
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<ระบบปฏิบัติการ>" 
   
   หมายเหตุ ค่าที่แสดงแทน <ระบบปฏิบัติการ> จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งคุณพยายามเข้าถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ค่านี้จะแสดงในลักษณะดังนี้:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
  4. เลือก แผ่นดิสก์ 3 ? นิ้ว (A:) จากรายการแบบหล่นลง บันทึกใน ให้พิมพ์ Boot.ini ในกล่องข้อความ ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก
  หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SCSI คุณอาจต้องแทนที่รายการ multi(0) ด้วย scsi(0) หากคุณใช้ scsi(x) ในแฟ้ม Boot.ini ให้คัดลอกโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุม SCSI ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ไปยังรากของดิสก์สำหรับเริ่มระบบแล้วเปลี่ยนชื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Ntbootdd.sys เปลี่ยนหมายเลข disk(0) เพื่อแสดง SCSI-ID ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการเริ่มต้น หากคุณใช้ multi(x) ในแฟ้ม Boot.ini คุณไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดในแฟ้ม Boot.ini
 4. ใส่ฟลอปปีดิสก์ลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มการทำงานของ Windows XP ใหม่

สร้างฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มระบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ Windows XP

 1. เมื่อต้องการดาวน์โหลดและสร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบโปรแกรมติดตั้ง Windows XP จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ให้ดูที่บทความ 310994 ในฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  310994 วิธีการขอรับดิสก์สำหรับบูตของ Windows XP Setup
 2. ลบไฟล์ทั้งหมดจาก Setup disk 1 ที่สร้างขึ้นใหม่
 3. คัดลอกแฟ้ม Ntldr และ Ntdetect.com จากโฟลเดอร์ I386 ของซีดีรอมการติดตั้ง Windows XP จากฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows XP หรือจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP รุ่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึงโดยการใช้ฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มระบบ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใส่สื่อการติดตั้ง Windows XP ลงในดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์
  2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์<อักษรชื่อไดรฟ์>:\I386 แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ<อักษรชื่อไดรฟ์> จะแทนตำแหน่งรากของสื่อการติดตั้ง
  3. คลิกขวาที่แฟ้ม Ntldr แล้วคลิก คัดลอก
  4. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ a: แล้วคลิก ตกลง
  5. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง
  6. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2b ถึง 2e สำหรับแฟ้ม Ntdetect.com
 4. เปลี่ยนชื่อไฟล์ Ntldr ไปยัง Setupldr.bin โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่แฟ้ม Ntldr แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ
  2. พิมพ์ Setupldr.bin แล้วกด ENTER
 5. สร้างแฟ้ม Boot.ini หรือคัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้วปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแฟ้ม Boot.ini สำหรับไดรฟ์ Integrated Device Electronics แบบพาร์ติชันเดียวที่มีการติดตั้ง Windows XP อยู่ในโฟลเดอร์ \\Windows:
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ notepad แล้วคลิก ตกลง
  2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<ระบบปฏิบัติการ>"
   
   หมายเหตุ ค่าที่แสดงแทน <ระบบปฏิบัติการ> จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งคุณพยายามเข้าถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ค่าที่แสดงแทนจะมีลักษณะดังนี้:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
  4. เลือก แผ่นดิสก์ 3 ? นิ้ว (A:) จากรายการแบบหล่นลง บันทึกใน ให้พิมพ์ Boot.ini ในกล่องข้อความ ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก
  หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SCSI คุณอาจต้องแทนที่รายการ multi(0) ด้วย scsi(0) หากคุณใช้ scsi(x) ในแฟ้ม Boot.ini ให้คัดลอกโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุม SCSI ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ไปยังรากของดิสก์สำหรับเริ่มระบบแล้วเปลี่ยนชื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Ntbootdd.sys เปลี่ยนหมายเลข disk(0) เพื่อแสดง SCSI-ID ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการเริ่มต้น หากคุณใช้ multi(x) ในแฟ้ม Boot.ini คุณไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดในแฟ้ม Boot.ini
 6. ใส่ฟลอปปีดิสก์ลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มการทำงานของ Windows XP ใหม่

การแก้ไขปัญหา

หากเส้นทางที่ชี้ไปยังแฟ้มระบบไม่ถูกต้องหรือมีอักษรชื่อไดรฟ์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows XP could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem:
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. Please check the Windows XP (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.
หากคุณเลือกไดรเวอร์ SCSI หรือไม่พบไฟล์ Ntbootdd.sys คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows XP could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the Windows XP (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.

การแก้ไขปัญหาการเริ่มระบบด้วยฟลอปปีดิสก์

คุณอาจสามารถใช้ดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้ของ Windows XP เพื่อเริ่มระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใช้ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้เพื่อแก้ไขเรื่องการบูตต่อไปนี้:
 • บูตเซกเตอร์เสียหาย
 • master boot record (MBR) เสียหาย
 • ติดไวรัส
 • ไฟล์ Ntldr หรือ Ntdetect.com สูญหายหรือได้รับความเสียหาย
 • ไดรเวอร์ Ntbootdd.sys ไม่ถูกต้อง
 • การบูตจากกรณีที่มีปัญหา กรุณาบันทึกว่าคุณต้องแก้ไขไฟล์ Boot.ini เพื่อทำงานนี้
คุณไม่สามารถใช้บูตดิสก์ของ Windows XP เพื่อช่วยแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้:
 • ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ไม่ถูกต้องหรือไฟล์เสียหายในโฟลเดอร์ System
 • เกี่ยวกับการบูตที่เกิดขึ้นหลังจากคุณเห็นหน้าจอเริ่มต้นของ Windows XP (Osloader) แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง

สื่อการติดตั้ง Windows มีแฟ้มที่คุณต้องใช้ในการเริ่มการทำงานของ Windows และเป็นดิสก์สำหรับเริ่มระบบ หากปัญหาป้องกัน Windows จากการเริ่มทำงาน คุณสามารถใช้สื่อการติดตั้งเพื่อเริ่มการทำงานของ Windows ได้ สื่อการติดตั้งยังมีอรรถประโยชน์ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ที่คุณสามารถใช้ซ่อมแซม Windows ได้ หากปัญหาป้องกัน Windows Vista จากการเริ่มทำงานอย่างถูกต้อง อรรถประโยชน์ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบในการแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/2ca4f65f-a63d-4a73-9d35-15b32d6cdc321033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305595 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 กุมภาพันธ์ 2551 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbenv kbacwsurvey kbresolve KB305595

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com