JAK: Korzystanie z polecenia URUCHOM JAKO w celu uruchamiania programów z konta administratora w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305780 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305780
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano używanie polecenia uruchom jako do uruchomienia programu z konta administratora.

Jak użyć polecenia URUCHOM JAKO do uruchomienia programu z konta administratora

Polecenie uruchom jako umożliwia uruchamianie programu z konta administratora. Aby to wykonać:
  1. W Eksploratorze Windows, konsoli MMC lub Panelu sterowania zlokalizuj program, który chcesz uruchomić.
  2. Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako.
  3. Kliknij opcję Uruchom program jako następujący użytkownik, a następnie wpisz nazwę użytkownika, hasło i domenę konta administratora, którego chcesz użyć.

    UWAGA: Jeśli chcesz użyć konta administratora danego komputera, w polu Domena wpisz nazwę komputera. Jeśli chcesz użyć konta administratora domeny, w polu Domena wpisz nazwę domeny. Po uruchomieniu programu można przy użyciu Menedżera zadań sprawdzić właściciela procesu na karcie Procesy. Aby uruchomić Menedżera zadań, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie taskmgr, a następnie naciśnij klawisz ENTER.Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE: Próba uruchomienia programu, konsoli MMC lub apletu Panelu sterownia z lokalizacji sieciowej przy użyciu polecenia uruchom jako może zakończyć się niepowodzeniem, ponieważ poświadczenia służące do łączenia się z udziałem sieciowym są różne od poświadczeń służących do uruchamiania programu. Uzyskanie dostępu do tego samego udziału sieciowego przy użyciu poświadczeń służących do uruchamiania programu może okazać się niemożliwe.Właściwości

Numer ID artykułu: 305780 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB305780

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com