วิธีการ: ใช้ ตามการเรียกใช้คำสั่งเพื่อเริ่มโปรแกรมในฐานะผู้ดูแลใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305780 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้คำสั่งเรียกใช้เป็นการเริ่มโปรแกรมในฐานะผู้ดูแล

วิธีการใช้ ตามการเรียกใช้คำสั่งเพื่อเริ่มโปรแกรมในฐานะผู้ดูแล

ในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถใช้คำสั่งเรียกใช้เป็นการเริ่มโปรแกรม เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. ค้นหาตำแหน่งโปรแกรมที่คุณต้องการเริ่มต้นใน Windows Explorer, Microsoft Management Console (MMC), หรือ'แผงควบคุม'
  2. กด และกดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกขวาไอคอนโปรแกรม และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะ
  3. คลิกเรียกใช้โปรแกรมเป็นผู้ใช้ดังต่อไปนี้และจากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมนของบัญชีผู้ดูแลที่คุณต้องการใช้

    หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ในกล่องโดเมน ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ดูแลโดเมน พิมพ์ชื่อของโดเมนในกล่องโดเมน เมื่อโปรแกรมทำงาน คุณสามารถใช้ตัวจัดการงานเพื่อตรวจสอบเจ้าของกระบวนการบนแท็บกระบวนการของ'ตัวจัดการงาน' เมื่อต้องการเริ่มต้นตัวจัดการงาน คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์taskmgrทางแล้ว กด ENTERการแก้ไขปัญหา

คำเตือน: ถ้าคุณพยายามเริ่มโปรแกรม คอนโซล MMC หรือรายการของแผงควบคุมจากตำแหน่งบนเครือข่ายโดยใช้คำสั่งเรียกใช้เป็นกระบวนการอาจไม่ทำงานเนื่องจากข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อใช้ร่วมกันบนเครือข่ายจะแตกต่างจากข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของโปรแกรมได้ ถ้าคุณใช้ข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการรันโปรแกรม คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงใช้ร่วมกันบนเครือข่ายเดียวกันคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305780 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305780 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305780

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com