Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 306126 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης της δυνατότητας "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) στα Microsoft Windows XP. Με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστές δικτύου που θα κάνουν κοινή χρήση μίας μόνο σύνδεσης στο Internet.

Τρόπος χρήσης της Kοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)

Για να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) για κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Internet, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να έχει έναν προσαρμογέα δικτύου που να είναι ρυθμισμένος για σύνδεση με το εσωτερικό δίκτυο και έναν προσαρμογέα δικτύου ή μόντεμ που να είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο Internet.

Στον κεντρικό υπολογιστή

Στον κεντρικό υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για κοινή χρήση της σύνδεσης στο Internet:
 1. Συνδεθείτε στον κεντρικό υπολογιστή ως διαχειριστής (Administrator) ή κάτοχος (Owner).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet. Για παράδειγμα, εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας μόντεμ, κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση που θέλετε στην ενότητα Κλήση (Dial-up).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 8. Στην ενότητα Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η σύνδεση άλλων χρηστών του δικτύου μέσω της σύνδεσης Internet αυτού του υπολογιστή (Allow other network users to connect through this computer's Internet connection).
 9. Εάν χρησιμοποιείτε από κοινού μια σύνδεση στο Ιnternet μέσω τηλεφώνου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία μιας σύνδεσης μέσω τηλεφώνου κάθε φορά που ένας υπολογιστής του δικτύου μου επιχειρεί πρόσβαση στο Internet (Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet), εάν θέλετε να επιτρέψετε στον υπολογιστή σας να συνδέεται αυτόματα στο Internet.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Όταν η κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet είναι ενεργοποιημένη, ο προσαρμογέας LAN θα είναι ρυθμισμένος ώστε να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP
  192.168.0.1. Ο υπολογιστής σας ίσως χάσει τη σύνδεση με άλλους υπολογιστές στο
  δίκτυό σας. Εάν αυτοί οι υπολογιστές έχουν στατικές IP διευθύνσεις, θα πρέπει να τους ρυθμίσετε
  ώστε να αποκτούν τις διευθύνσεις IP τους αυτόματα. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη
  σύνδεση στο Internet; (When Internet Connection Sharing is enabled, your LAN adapter will be set to use IP address 192.168.0.1. Your computer may lose connectivity with other computers on your network. If these other computers have static IP addresses, it is a good idea to set them to obtain their IP addresses automatically. Are you sure you want to enable Internet Connection Sharing?)
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Γίνεται κοινή χρήση της σύνδεσης στο Internet με άλλους υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο. Οι παράμετροι του προσαρμογέα δικτύου που είναι συνδεδεμένος στο τοπικό δίκτυο (LAN) έχουν ρυθμιστεί σε στατική διεύθυνση IP 192.168.0.1 και μια μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0

Για να προβάλετε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του κεντρικού υπολογιστή για την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή (Play) (
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Κουμπί αναπαραγωγής (Play)
) στο ακόλουθο πρόγραμμα προβολής του Windows Media Player:Σημείωση Για να προβάλετε αυτό το βίντεο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player 7.0 ή νεότερη έκδοση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows Media Player έκδοση 7.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
299321 Περιγραφή και διαθεσιμότητα του Windows Media Player 7.1

Στον υπολογιστή-πελάτη

Για να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας την κοινόχρηστη σύνδεση, πρέπει να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων IP του προσαρμογέα τοπικού δικτύου και κατόπιν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή-πελάτη. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων IP του προσαρμογέα τοπικού δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή-πελάτη ως διαχειριστής (Administrator) ή κάτοχος (Owner).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Τοπική σύνδεση (Local Area Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), στη συνέχεια στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) στη λίστα Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία (This connection uses the following items) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP (Obtain an IP address automatically) (εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Μπορείτε ακόμα να εκχωρήσετε μια μοναδική στατική διεύθυνση IP, που θα κυμαίνεται από 192.168.0.2 έως 192.168.0.254. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκχωρήσετε την ακόλουθη στατική διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη:
    Διεύθυνση IP (IP Address)   192.168.0.2
    Μάσκα υποδικτύου (Subnet mask)   255.255.255.0
    Προεπιλεγμένη πύλη (Default gateway) 192.168.0.1
  					
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Τοπική σύνδεση (Local Area Connection Properties), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Για να προβάλετε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της ρύθμισης παραμέτρων IP του προσαρμογέα τοπικού δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή (Play) (
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Κουμπί αναπαραγωγής (Play)
) στο ακόλουθο πρόγραμμα προβολής του Windows Media Player:Σημείωση Για να προβάλετε αυτό το βίντεο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player 7.0 ή νεότερη έκδοση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows Media Player έκδοση 7.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
299321 Περιγραφή και διαθεσιμότητα του Windows Media Player 7.1
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή-πελάτη ώστε να χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη σύνδεση στο Ιnternet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet (Internet Options).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Internet (Internet Properties) κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Setup).

  Θα ξεκινήσει ο "Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard).
 6. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό δημιουργίας σύνδεσης" (Welcome to the New Connection Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Σύνδεση στο Internet (Connect to the Internet) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Μη αυτόματη εγκατάσταση της σύνδεσης (Set up my connection manually) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Σύνδεση με χρήση σύνδεσης ευρείας ζώνης που είναι πάντα ενεργή (Connect using a broadband connection that is always on) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του "Οδηγού δημιουργίας σύνδεσης" (Completing the New Connection Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 11. Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Τώρα, όταν ξεκινήσετε τον Microsoft Internet Explorer, ο υπολογιστής-πελάτης θα επιχειρήσει να συνδεθεί με το Internet χρησιμοποιώντας την κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet του κεντρικού υπολογιστή.

Για να προβάλετε ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του υπολογιστή-πελάτη για τη χρήση της κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή (Play) (
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Κουμπί αναπαραγωγής (Play)
) στο ακόλουθο πρόγραμμα προβολής του Windows Media Player:Σημείωση Για να προβάλετε αυτό το βίντεο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player 7.0 ή νεότερη έκδοση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows Media Player έκδοση 7.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
299321 Περιγραφή και διαθεσιμότητα του Windows Media Player 7.1

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) στον κεντρικό υπολογιστή, η διεύθυνση IP 192.168.0.1 εκχωρείται αυτόματα στον προσαρμογέα τοπικού δικτύου του κεντρικού υπολογιστή. Επομένως, ενδέχεται να προκύψει μία από τα ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Διένεξη διευθύνσεων IP
  Κάθε υπολογιστής στο τοπικό δίκτυο πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση IP. Εάν η ίδια διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, θα παρουσιαστεί διένεξη IP και ένας από τους προσαρμογείς δικτύου θα απενεργοποιηθεί έως ότου επιλυθεί η διένεξη. Για να επιλύσετε τη διένεξη αυτή, ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή-πελάτη ώστε να του αποδίδεται αυτόματα μια διεύθυνση IP ή εκχωρήστε του μια μοναδική διεύθυνση IP.
 • Απώλεια σύνδεσης δικτύου
  Εάν το δίκτυό σας έχει ρυθμιστεί με διαφορετική περιοχή διευθύνσεων IP από αυτήν που χρησιμοποιεί η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), θα χάσετε τη σύνδεση δικτύου με τον κεντρικό υπολογιστή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους των υπολογιστών-πελατών ώστε να τους αποδίδεται αυτόματα μια διεύθυνση IP ή εκχωρήστε σε κάθε υπολογιστή-πελάτη μια μοναδική διεύθυνση IP μεταξύ 192.168.0.2 και 192.168.0.254.


Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
234815 Περιγραφή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)
308021 Πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP
308006 Αντιμετώπιση προβλημάτων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP
310563 Περιγραφή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 306126 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com