ID на статията: 306525 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 327850. (Това може да е на английски)
За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows Millennium Edition, вижте 268331. (Това може да е на английски)
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва как да конфигурирате функциите "Автоматични актуализации" в Windows, за да ви уведомява, когато се появят важни актуализации за вашия компютър. Можете и да посочите разписание, което Windows ще спазва при инсталирането на актуализации на компютъра.

Забележка Напредналите потребители и ИТ специалистите мога да конфигурират "Автоматични актуализации" чрез използване на груповите правила в среда на Active Directory или чрез настройките на системния регистър извън нея. За допълнителна информация относно конфигурирането на "Автоматични актуализации" посредством тези методи щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я отворите:
328010 Конфигуриране на автоматичните актуализации чрез използване на настройките на груповите правила или на системния регистър (Това може да е на английски)

Предварителни условия

Използване на най-новата версия на функцията "Автоматични актуализации"

В тази статия се предполага, че използвате най-новата функция "Автоматични актуализации". Най-новата функция "Автоматични актуализации" е включена в Windows XP Service Pack 2 и следващи пакети, в Windows Vista и в Windows 7.

Ако използвате Windows XP Professional, Windows XP Home Edition или 64-битово издание на Windows XP, инсталирайте Windows XP SP2 или Windows XP Service Pack 3 (SP3), за да получите най-новата функция "Автоматични актуализации". За допълнителна информация относно получаването на SP2 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
Забележка Трябва да имате инсталиран или Windows XP SP1a, или Windows XP SP2, за да инсталирате Windows XP SP3.

Влезте като компютърен администратор

В Windows XP Home Edition трябва да сте влезли като компютърен администратор, за да инсталиате компоненти или промените настройките на "Автоматични актуализации". В Windows XP Professional трябва да сте влезли като администратор или като член на групата "Администратори".
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=bg
В Windows Vista или в Windows 7 ще получите подкана за парола на администратор или потвърждение.

Забележка Ако вашият компютър е свързан към мрежа, настройките на правилата за мрежа могат да ви възпрепятстват да завършите процедурите в тази статия. Обърнете се към мрежовия администратор, ако нямате разрешение за изпълнение на тези процедури.

Включване и използване на "Автоматични актуализации"

Включете "Автоматични актуализации". Ако искате ние да включим "Автоматични актуализации" вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да включите "Автоматични актуализации" сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Включване на "Автоматични актуализации"Изключване на "Автоматични актуализации"
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

Windows Vista и Windows 7

За да включите сами "Автоматични актуализации", изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, въведете Windows update в полето за търсене и след това щракнете върху Windows Update в списъка Програми.
 2. В левия екран щракнете върху Смяна на настройките.
 3. Изберете желаната опция.
 4. Под Препоръчвани актуализации поставете отметка в квадратчето Изтегляй препоръчваните актуализации по същия начин, по който получавам важни актуализации или Включвай препоръчваните актуализации при изтегляне, инсталиране или уведомяване за актуализации и щракнете върху OK.

Windows XP

За да включите сами автоматичните актуализации, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете sysdm.cpl и натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху раздела Автоматични актуализации, след което изберете чрез щракване една от следните опции. Съветваме ви да изберете опцията Автоматично (препоръчва се) – Автоматично изтегляй и инсталирай препоръчваните актуализации за моя компютър.
  • Автоматично (препоръчва се) – Автоматично изтегляй и инсталирай препоръчваните актуализации за моя компютър

   Ако изберете тази опция, Windows разпознава вашите влизания онлайн и използва интернет връзката за намиране на актуализации за вашия компютър на сайта Windows Update или на сайта Microsoft Update. Актуализациите се изтеглят автоматично във фонов режим. По време на този процес няма да бъдете прекъсвани или да получавате уведомления. При изтеглянето на актуализациите в областта за уведомяване на лентата със задачи се появява икона. Можете да насочите мишката към иконата, за да видите състоянието на изтеглянето. След приключване на изтеглянето в областта за уведомяване получавате ново съобщение, информиращо за това, че можете да разгледате изтеглените актуализации, преди те да бъдат инсталирани.
   • Щракнете, за да изберете деня и часа, когато са планирани да се изтеглят и инсталират актуализациите. Можете да зададете което и да е време на деня за провеждане на автоматичните актуализации. Вашият компютър обаче трябва да е включен в планирания за актуализации час, за да могат те да се инсталират.
   • Можете по избор да инсталирате актуализациите веднага след завършване на изтеглянето. За тази цел щракнете върху съобщението за изтегляне (или иконата на актуализация), а след това щракнете върху Инсталирай. Ако изберете актуализациите да не бъдат инсталирани веднага след изтеглянето, Windows ще започне инсталирането в зададения от вас час.
  • Изтегляй актуализациите, но ми позволи да избирам дали да бъдат инсталирани

   Ако изберете тази опция, Windows разпознава вашите влизания онлайн и използва интернет връзката за автоматично изтегляне на актуализации от уеб сайта Windows Update или от уеб сайта Microsoft Update. При изтеглянето на актуализациите в областта за уведомяване на лентата със задачи се появява икона. Можете да насочите мишката към иконата, за да видите състоянието на изтеглянето. След приключване на изтеглянето в областта за уведомяване получавате ново съобщение, информиращо за това, че можете да разгледате изтеглените актуализации, преди те да бъдат инсталирани.
   • Когато искате да инсталирате изтеглената актуализация, щракнете върху съобщението за изтегляне (или иконата на актуализация), а след това щракнете върху Инсталирай, за да инсталирате актуализацията.
   • Ако не желаете да инсталирате изтеглената актуализация, щракнете върху Подробни данни, след което щракнете върху отметката в квадратчето, разположено до съответната актуализация, за да я откажете.
  • Уведомявай ме, но не изтегляй или инсталирай автоматично актуализации

   Ако изберете тази опция, Windows разпознава вашите влизания онлайн и използва интернет връзката за търсене на актуализации от уеб сайта Windows Update или от уеб сайта Microsoft Update. При наличие на нови актуализации за изтегляне или инсталиране в областта за уведомяване на лентата със задачи се появява икона на Автоматични актуализации и съобщение.
   • Щракнете върху иконата или съобщението, за да видите актуализациите. Ако не желаете да изтегляте избрана актуализация, щракнете върху отметката в разположеното до нея квадратче, за да я премахнете. По този начин вие отказвате изтеглянето на актуализацията. Натиснете Започни изтеглянето, за да изтеглите избраните актуализации. При изтеглянето на актуализациите иконата на Автоматични актуализации остава в областта за уведомяване на лентата със задачи. Можете да насочите мишката към иконата, за да видите състоянието на изтеглянето.
   • След приключване на изтеглянето в областта за уведомяване получавате друго съобщение, информиращо за това, че актуализациите са готови за инсталиране. Щракнете върху иконата Автоматични актуализации или съобщението, след което върху Инсталирай, за да инсталирате актуализациите.
 3. Щракнете върху OK.
За допълнителна информация относно задаването на график за автоматични актуализации щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
327838 Задаване на график за автоматични актуализации в Windows XP, Windows 2000 или Windows Server 2003

Нека Windows ви напомня за чакащи актуализации

Когато зададете "Автоматични актуализации" да ви уведомява преди изтеглянето или инсталирането на актуализации, Windows ще ви съобщава, като показва икона или съобщение в областта за уведомявания на лентата със задачи.

Ако не желаете да изтеглите или инсталирате актуализацията веднага, щракнете върху иконата Автоматични актуализации или съобщението в областта за уведомления на лентата със задачи, след което изберете Подсети ме по-късно в диалоговия прозорец Автоматични актуализации. В диалоговия прозорец Уведомление, можете да посочите времето за изчакване, преди да се появи напомняне от страна на Windows.

Ако напомнянето се отнася за изтегляне, Windows ви напомня само когато сте свързани към интернет. Ако напомнянето е за инсталиране, Windows ви напомня за разписанието, което укажете.

Временно спиране и подновяване на изтеглянето

След започване на процеса за изтегляне можете да правите временни паузи и да подновявате изтеглянето по всяко време. Ако изключите вашата интернет връзка или рестартирате компютъра след временно преустановяване на процеса на изтегляне, Windows автоматично подновява изтеглянето при следващото влизане в интернет.

За да направите пауза или подновите изтеглянето:
 1. По време на изтеглянето щракнете върху иконата в областта за уведомления, след което натиснете Пауза.
 2. Когато сте готови Windows да поднови изтеглянето, щракнете върху иконата Автоматична актуализация и изберете Подновяване.

Възстановяване на отказани актуализации

Ако решите да не изтегляте конкретна актуализация, можете да поискате "Автоматични актуализации" да ви предложи тази актуализация повторно. За да възстановите отказани актуализации:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете sysdm.cpl и натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху раздела Автоматични актуализации, след което изберете Повторно предлагане на актуализации, които съм скрил преди.
 3. Натиснете Да, за възстановите отказаните актуализации.

Изключване на автоматичните актуализации

Ако искате да изключите автоматичните актуализации, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете sysdm.cpl и натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху раздела Автоматични актуализации, след което изберете Изключване на автоматичните актуализации.
 3. Щракнете върху OK.

Следващи стъпки

Ако тези стъпки не са решили вашия проблем, можете да използвате и уеб сайта за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, за да намерите други решения на своя проблем. Някои от услугите, които предоставят уеб сайтовете за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, включват:
 • База знания за търсене: Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Центрове за решения: Преглед на често задавани въпроси за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • Други опции за поддръжка: Използване на интернет за задаване на въпрос, връзка с услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft или предоставяне на обратна връзка.

Допълнителна информация

Актуализиране на файловете посредством Windows Update или Microsoft Update

Ако решите да не използвате автоматични актуализации, вие пак можете да инсталирате конкретни актуализации от уеб сайта Windows Update или от уеб сайта Microsoft Update. Windows Update и Microsoft Update са каталози, съдържащи драйвери, корекции на защитата, важни актуализации, последните помощни файлове, интернет продукти и други продукти, които можете да изтеглите, за да поддържате компютъра си актуализиран.

За да актуализирате системните файлове чрез прилагане на най-новите важни актуализации от уеб сайта Windows Update или от уеб сайта Microsoft Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте Microsoft Internet Explorer.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Windows Update.
 3. Щракнете върху Да, ако се появи подкана да инсталирате софтуер, необходим на системата.

  Зарежда се началната страница на Windows Update или на Microsoft Update.
 4. Натиснете Експресно инсталиране (Препоръчва се): Високоприоритетни актуализации за вашия компютър. Windows Update или Microsoft Update ще потърси важни актуализации за вашия компютър.
 5. Щракнете върху Инсталирай, за да инсталирате всички налични важни актуализации.
Освен това в каталозите на Windows Update и Microsoft Update можете да потърсите актуализации за изтегляне и последващо инсталиране на един или повече други компютри във вашата домашна или фирмена мрежа, работещи под Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003.

Забележка Препоръчително е само опитни потребители и администратори да изтеглят актуализации от каталозите на Windows Update и Microsoft Update. За да получите допълнителна информация как да използвате каталога на Windows Update, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:
323166 Как да изтеглите актуализации, които включват драйвери и актуални корекции от каталога на Windows Update

Свойства

ID на статията: 306525 - Последна рецензия: 06 юни 2013 г. - Редакция: 11.1
Важи за:
 • Microsoft Update
Ключови думи: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com