Straipsnio ID: 306531 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukurti ir naudoti suspausto ("zip") aplankus ? Windows XP. Suspaudimas fail?, aplank? ir program? suma?ina j? dyd? ir suma?ina erdv?je jie naudoja j?s? disk? ir kei?iam?j? laikmen? ?rengini?.

Be to, ?iame straipsnyje aptariama, kaip prid?ti elementus ir ?alinti elementus i? suglaudinto aplanko, ir kaip apsaugoti aplank? naudojant slapta?od?.

?is straipsnis skirtas pradedantiesiems ir pa?engusiems kompiuterio vartotojams. Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

Daugiau informacijos

Kaip sukurti suglaudinto aplanko

Jei norite sukurti suglaudinto aplanko per kit? aplank?, eikite ? 1 metod?. Jei norite sukurti suglaudint? aplank? darbalaukyje, eikite ? 2 metod?.

1 Metodas: Naudoti savo kompiuter? sukurti suglaudinto aplanko

Atlikite ?iuos veiksmus, kad naudoti mano kompiuteris sukurti suglaudinto aplanko:
 1. ? darbalauk?, dukart spustel?kite Mano kompiuteris, ir tada atidarykite aplank?, kuriame norite sukurti suglaudinto aplanko. Pavyzd?iui, jei norite padaryti suglaudint? aplank? C disko ?akniniame aplanke, dukart spustel?kite Mano kompiuteris, o tada dukart spustel?kite C disk?, kad atidarytum?te ?akninis aplankas.

  Pastaba Jei nematote, Mano kompiuteris piktogram? darbalaukyje, spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. D?l to Failas meniu, ta?kas ? Naujas, tada spustel?kite Suglaudintas (zip) aplankas.
 3. ?veskite nauj? suglaudinto aplanko pavadinim?, ir tada paspauskite ENTER. J?s? nauja suglaudinta rodomas kaip aplanko piktograma su u?trauktuku. Priklausomai nuo to, kuris aplanko parinktys, kad nustatytum?te, taip pat gali atsirasti failo vardo pl?tiniu .zip.

2 Metodas: Sukurti suglaudinto aplanko darbalaukyje arba aplanke

 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje vietoje darbalaukyje arba atidarytame aplanke, pasirinkite Naujas, tada spustel?kite Suglaudintas (zip) aplankas.
 2. ?veskite nauj? suglaudinto aplanko pavadinim?, ir tada paspauskite ENTER. J?s? nauja suglaudinta rodomas kaip aplanko piktograma su u?trauktuku. Priklausomai nuo j?s? pageidavim?, taip pat gali atsirasti failo vardo pl?tiniu .zip.

Kaip perkelti failus ir aplankus ? ir i? suglaudinto aplanko

J?s failams ir aplankams perkelti ? arba i? Suglaudint? aplank? tiksliai taip, kaip juos perkeliate, arba nesuspaust?. Pvz., galite vilkti failus ar aplankus ? suglaudint? aplank?. Kai perkeliate fail? arba aplank? ? glaudint? aplank?, kad failas automati?kai suspaud?iami. Perkeliamas i? suglaudinto aplanko failas yra automati?kai nesuspaust?.

Kaip i?skleisti failus i? suglaudinto aplanko

Gauti failus arba aplankus i? suglaudinto aplanko yra ?inomas kaip ra?ym? perklausyti. J?s galite i?gauti vien? fail? ar aplank? vienu metu, arba j?s galite i?gauti kelis failus arba aplankus. I?skleisti vien? fail? ar aplank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Dukart spustel?kite aplank? suspausta j? atidaryti.
 2. Tada vilkite fail? arba aplank? i? suglaudinto aplanko ? nauj? viet?.
Pastaba Originalus, suspaustas failai lieka suglaudintame aplanke.

I?skleisti visus failus ir aplankus i? suglaudinto aplanko, naudoti i?skleidimo vedliu. Nor?dami naudoti ekstrahavimo vedl?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Dukart spustel?kite aplank? suspausta j? atidaryti. ? I?ra?o visus failus komanda pasirodo, Aplanke u?duotys s?ra?as.
 2. Spustel?kite I?ra?o visus failus Gavyba vedlys, o tada spustel?kite Kitas prad?ti ekstrahavimo procese.
 3. Kai b?site paraginti pasirinkti viet?, kurioje norite ?d?ti i?skleistus failus, pasirinkite viet?, ir tada spustel?kite Kitas. Pagal numatytuosius nustatymus Rodyti i?skleistus failus pa?ym?tas.
 4. Spustel?kite Apdaila Nor?dami per?i?r?ti i?skleistus failus.
Pastaba Originalus, suspausto failus vis dar lieka suglaudintame aplanke ?vykd? i?skleidimo vedliu.

Kaip apsaugoti suglaudint? aplank? pareikalav? slapta?od?io

Galite apriboti prieig? prie fail? ir aplank? Suglaudint? aplank? pareikalav? slapta?od?io.

Svarbus Slapta?odis saugom?, suspausto failo n?ra atlygintinos. Jei pamesite slapta?od?, negal?site prieiti prie ?io failo.

Pastaba Negali apsaugoti tu??i? suglaudint? aplank? su slapta?od?iu.

Nor?dami apsaugoti suglaudinto aplanko turin?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Dukart spustel?kite suglaudint? aplank?, kur? norite apsaugoti.
 2. D?l to Failas meniu, spustel?kite Prid?ti slapta?od?.
 3. ? ? Slapta?od? ?veskite slapta?od?, kur? norite naudoti. ?veskite t? pat? slapta?od?, kad Patvirtinkite slapta?od? langel?, o tada spustel?kite gerai.
Pastaba Kai bandote perkelti arba atidaryti fail?, kuris yra apsaugotas slapta?od?iu, yra Reikia slapta?od?io rodomas dialogo langas. ?veskite teising? slapta?od?, kad Slapta?od? langel?, o tada spustel?kite gerai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 306531 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbui kbmt KB306531 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 306531

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com