Artikel-id: 306531 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV306531
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I denna artikel beskrivs steg för steg hur du skapar och använder komprimerade eller "zippade" mappar i Windows XP. Genom komprimering av filer, mappar och program blir dessa mindre och kräver mindre utrymme på volymer eller flyttbara lagringsenheter.

Dessutom innehåller artikeln en diskussion om hur du lägger till och tar bort objekt från en komprimerad mapp, och hur du skyddar mappen med ett lösenord.

Artikeln är avsedd för nybörjare och användare på mellannivå. Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Mer Information

Så här skapar du en komprimerad mapp

Om du vill skapa en komprimerad mapp i en annan mapp fortsätter du med metod 1. Om du vill skapa en komprimerad mapp på Skrivbordet fortsätter du med metod 2.

Metod 1: Skapa den komprimerade mappen med Den här datorn

Så här gör du för att skapa en komprimerad mapp med Den här datorn:
 1. Dubbelklicka på Den här datorn på Skrivbordet och öppna den mapp där den komprimerade mappen ska skapas. Om du till exempel vill skapa en komprimerad mapp i rotmappen på enhet C dubbelklickar du på Den här datorn och dubbelklickar sedan på enhet C för att öppna rotmappen.

  Obs! Om ikonen Den här datorn inte visas på Skrivbordet klickar du på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Komprimerad mapp.
 3. Skriv ett namn på den nya komprimerade mappen och tryck på RETUR. Den nya komprimerade mappen visas som en mappikon med ett blixtlås. Beroende på vilka alternativ för mappar du använder, kan även filnamnstillägget .zip visas.

Metod 2: Skapa den komprimerade mappen på Skrivbordet eller i en mapp

 1. Högerklicka på ett tomt utrymme i en öppen mapp eller på skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Komprimerad mapp.
 2. Skriv ett namn på den nya komprimerade mappen och tryck på RETUR. Den nya komprimerade mappen visas som en mappikon med ett blixtlås. Beroende på dina inställningar kan även filnamnstillägget .zip visas.

Flytta filer och mappar till och från en komprimerad mapp

Du flyttar filer och mappar till eller från en komprimerad mapp på exakt samma sätt som när du använder icke-komprimerade mappar. Du kan till exempel dra filer eller mappar till den komprimerade mappen. När du flyttar en fil eller en mapp till en komprimerad mapp, komprimeras den fil eller mapp du flyttar automatiskt. En fil som flyttas från en komprimerad mapp expanderas automatiskt.

Extrahera filer från en komprimerad mapp

Att få ut filer eller mappar från en komprimerad mapp kallas att extrahera filerna eller mapparna. Du kan extrahera en fil eller en mapp i taget, eller så kan du extrahera flera filer eller mappar på en gång. Om du vill extrahera en enstaka fil eller mapp gör du så här:
 1. Öppna den komprimerade mappen genom att dubbelklicka på den.
 2. Drag sedan filen eller mappen från den komprimerade mappen till en ny plats.
Obs! De ursprungliga komprimerade filerna finns kvar i den komprimerade mappen.

Om du vill extrahera alla filer och mappar från en komprimerad mapp använder du Extraheringsguiden för komprimerade mappar. Så här använder du guiden:
 1. Öppna den komprimerade mappen genom att dubbelklicka på den. Kommandot Extrahera alla filer visas i listan Mappaktiviteter.
 2. Starta guiden genom att klicka på Extrahera alla filer och klicka på Nästa för att starta extraheringen.
 3. När du tillfrågas om var de extraherade filerna ska sparas väljer du en plats och klickar sedan på Nästa. Standardinställningen är att kryssrutan Visa extraherade filer är markerad.
 4. Klicka på Slutför för att visa de extraherade filerna.
Obs! De ursprungliga komprimerade filerna är fortfarande kvar i den komprimerade mappen när du har kört Extraheringsguiden för komprimerade mappar.

Skydda en komprimerad mapp med ett lösenord

Du kan begränsa åtkomsten till filer och mappar i komprimerade mappar genom att kräva ett lösenord.

Viktigt! Lösenordet för en skyddad komprimerad fil kan inte återställas. Om du förlorar lösenordet kan du inte öppna filen.

Obs! Det går inte att skydda en tom komprimerad mapp med ett lösenord.

Så här skyddar du innehållet i en komprimerad mapp:
 1. Dubbelklicka på den komprimerade mapp som du vill skydda.
 2. Klicka på Lägg till ett lösenordArkiv-menyn.
 3. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord. Skriv in samma lösenord en gång till i rutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.
Obs! Om du försöker flytta eller öppna en fil som är skyddad med ett lösenord visas dialogrutan Lösenord krävs. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och klicka sedan på OK.

Egenskaper

Artikel-id: 306531 - Senaste granskning: den 4 januari 2010 - Revision: 2.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kbhowtomaster kbui KB306531

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com