JAK: Zarządzanie przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze, który nie jest członkiem domeny w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 306541 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306541
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze, który nie jest członkiem domeny.

Podczas logowania się do komputera z systemem Windows XP użytkownik może podać nazwę użytkownika i hasło. Poświadczenia te stają się domyślnym kontekstem zabezpieczeń, używanym do łączenia się z innymi komputerami w sieci i w Internecie. Jednak te poświadczenia mogą nie dawać dostępu do wszystkich żądanych zasobów. Funkcja Przechowywane nazwy użytkowników i hasła umożliwia przechowywanie w profilu użytkownika dodatkowych nazw użytkownika i haseł.

Funkcja Przechowywane nazwy użytkowników i hasła to zabezpieczony magazyn informacji o hasłach. Dzięki tej funkcji użytkownik może wpisać nazwy użytkownika i hasła dla różnych zasobów i aplikacji sieciowych (takich jak poczta e-mail) naraz, a następnie tak ustawić system Windows, aby automatycznie podawał te informacje przy uzyskiwaniu dostępu do kolejnych zasobów, bez dodatkowej interwencji użytkownika.

Omówienie zarządzania poświadczeniami

Gdy użytkownik po raz pierwszy loguje się do serwera lub witryny sieci Web, pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeśli użytkownik wpisze te poświadczenia dla danego zasobu, a następnie zaznaczy pole wyboru Zapamiętaj moje hasło, informacje o logowaniu zostają zapisane razem z kontem użytkownika. Przy następnym połączeniu z tym samym zasobem te przechowywane poświadczenia są używane przez system Windows do automatycznego uwierzytelnienia danego konta użytkownika.

Gdy poświadczenia zostaną zapisane przez zaznaczenie pola wyboru Zapamiętaj moje hasło w oknie dialogowym nazwy użytkownika i hasła, które jest wyświetlane podczas łączenia się z zasobem, są one zapisywane w możliwie najogólniejszej formie. Jeśli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do określonego serwera w domenie, poświadczenia mogą zostać zapisane jako *.domena.com (gdzie domena jest nazwą domeny). Zapisanie innych poświadczeń dla innego serwera w tej domenie nie powoduje zastąpienia poprzednich poświadczeń. Nowe poświadczenia zostałyby zapisane przy użyciu bardziej szczegółowych informacji.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do zasobu, pakiet uwierzytelniający przeszukuje magazyn Przechowywane nazwy użytkowników i hasła w poszukiwaniu najbardziej szczegółowych poświadczeń dla tego zasobu. Jeśli takie poświadczenia zostaną znalezione, są one używane przez pakiet uwierzytelniający bez żadnej interakcji z użytkownikiem. Jeśli poświadczenia nie zostaną znalezione, do programu, który próbował uzyskać dostęp do zasobu, zwracany jest błąd uwierzytelniania. W tym momencie pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.

Poświadczeniami przechowywanymi w magazynie Przechowywane nazwy użytkowników i hasła można zarządzać ręcznie, klikając przycisk Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi w koncie użytkownika, które ma być zmienione. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła można dodać nowy wpis, usunąć istniejący wpis, wyświetlić właściwości istniejącego wpisu lub edytować go. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj, Edytuj lub Właściwości.

Jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami

Aby zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik, którego konto chcesz zmodyfikować.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij ikonę Konta użytkowników w obszarze Wybierz kategorię, aby otworzyć okno dialogowe Konta użytkowników.
 4. Otwórz okno dialogowe Przechowywane nazwy użytkowników i hasła; aby to zrobić, zastosuj metodę odpowiednią do danej sytuacji:
  • W przypadku zalogowania się przy użyciu konta z ograniczeniami:
   1. W obszarze Zadania pokrewne kliknij przycisk Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi.
  • W przypadku zalogowania się przy użyciu przywilejów administracyjnych:
   1. W obszarze lub wybieranie konta do zmiany kliknij konto użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe Co chcesz zmienić w swoim koncie?.
   2. W obszarze Zadania pokrewne kliknij przycisk Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi.
  Zostaje wyświetlona lista przechowywanych nazw użytkowników i haseł podobna do następującej:
  *.Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)

Dodawanie wpisu

Aby ręcznie dodać poświadczenia:
 1. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości informacji o logowaniu.
 2. W polu Serwer wpisz nazwę żądanego serwera lub udziału. Możesz użyć gwiazdki jako symbolu wieloznacznego. Oto przykłady prawidłowych wpisów nazw serwerów:
  *.Microsoft.com
  \\Server\Share
 3. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę konta użytkownika, które ma uprawnienie dostępu do danego zasobu. Nazwę użytkownika wpisz w formacie Serwer\Użytkownik lub Użytkownik@domena.com. Oto przykłady prawidłowych wpisów nazw użytkowników (Microsoft jest nazwą domeny, a User nazwą użytkownika):
  Microsoft\User
  User@microsoft.com
 4. W oknie dialogowym Hasło wpisz hasło użytkownika wprowadzonego w kroku 3, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła kliknij przycisk Zamknij.

Usuwanie wpisu

Aby usunąć poświadczenia:
 1. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła kliknij żądane poświadczenia, a następnie kliknij przycisk Usuń. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
  Wybrane informacje o logowaniu zostaną usunięte.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła kliknij przycisk Zamknij.

Edytowanie wpisu

Aby edytować poświadczenia:
 1. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła kliknij żądane poświadczenia, a następnie kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości informacji o logowaniu.
 2. Zmień żądane elementy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz zmienić hasło domeny dla konta użytkownika, które jest określone w polu Nazwa użytkownika, kliknij przycisk Zmień. W polach Stare hasło i Nowe hasło wpisz odpowiednie informacje, wpisz nowe hasło w polu Potwierdź nowe hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Hasło domeny zostaje zmienione.
 3. W oknie dialogowym Przechowywane nazwy użytkowników i hasła kliknij przycisk Zamknij.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w ten sposób przechowywane są informacje o koncie użytkownika dla zasobów zdalnych, każdy, kto uzyska dostęp do tego konta, może również uzyskać dostęp do tych zasobów chronionych hasłem. Z tego powodu stanowczo zaleca się, aby dla konta systemu Windows XP używać silnego hasła.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu silnych haseł, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna. W polu Wyszukaj wpisz tekst tworzenie silnych haseł, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306992 How to Manage Stored User Names and Passwords on a Computer in a Domain

Właściwości

Numer ID artykułu: 306541 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB306541

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com