כיצד להגדיר תצורת המרת טקסט לדיבור ולהשתמש בה במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 306902 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

יכולות טקסט לדיבור (TTS) במחשב מתייחסות ליכולת להשמיע טקסט בקול מדובר. מאמר זה מתאר כיצד להגדיר ולהשתמש בטקסט לדיבור ב- Windows XP.

TTS היא היכולת של מערכת ההפעלה להשמיע טקסט מודפס כמילים מדוברות. מנהל התקן פנימי, שנקרא מנוע TTS, מזהה את הטקסט ומשתמש בקול מסונתז שנבחר מבין כמה קולות שנוצרו מראש, שמקריא בקול את הטקסט הכתוב. מנוע TTS מותקן עם מערכת ההפעלה. מנועים נוספים זמינים מיצרני צד שלישי. מנועים אלה משתמשים לעתים תכופות בז'רגון או במילון מונחים מסוים, לדוגמה, מילון מונחים המתמחה במונחים רפואיים או משפטיים. הם יכולים אף להשתמש בקולות שונים המאפשרים מבטאים אזוריים שונים, כגון אנגלית בריטית, או לדבר בשפות אחרות לחלוטין, כגון גרמנית, צרפתית או רוסית.

הכרטיסיה טקסט לדיבור בכלי דיבור בלוח הבקרה מציגה את האפשרויות עבור כל מנוע TTS. עיין בנושאי העזרה השונים לקבלת עזרה ספציפית. בנוסף לאפשרויות כלליות, לכל מנוע יכולה להיות קבוצה שונה של תכונות ספציפיות. מסיבה זו, לא כל תיבות הדו-שיח שיופיעו ייראו זהות. ייתכן שלא נכללו תכונות מיוחדות ולחלק מלחצני המאפיינים לא תהיה משויכת תיבת דו-שיח.

הגדרת החומרה שלך

הערה: מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בתצוגה קלאסית בלוח הבקרה. כדי לשנות תצוגות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחלולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על עבור לתצוגה קלאסית או על עבור לתצוגת קטגוריות.

הגדרת רמקולים

קיים שוני רב בין רמקולים מבחינת עיצוב ושימוש. עיין במדריך של הרמקולים לקבל מידע ספציפי על החומרה והתוכנה. עם זאת, את רוב הדגמים ניתן להתקין באותו אופן.

כדי להגדיר רמקולים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. אתר את חיבורי הקול וחבר את מחבר הרמקול למחשב. רוב המחשבים משתמשים בכרטיס קול פנימי ובדרך כלל החיבורים נמצאים בגב המחשב. זוהי קבוצה של חיבורים בעלי אותו גודל וקוטר כמו של מחבר הרמקול. במקרים רבים ישנם שני חיבורים ליציאות קול:
  • אחד נקרא חיבור line-out (יציאה). רוב הרמקולים המחייבים ספק כוח נפרד (כגון מתאם חשמלי (AC) או סוללות) ישתמשו בחיבור זה. חיבור זה משמש גם ליצוא קול מוגבר להתקני הקלטה, כולל תקליטורים ניתנים לצריבה ומערכות של קלטות טייפ.
  • החיבור השני מיועד לרמקולים שאינם דורשים חיבור לחשמל. מאחר שהאות מוגבר על-ידי המחשב, רמקולים המחוברים לחשמל עלולים להינזק אם יחוברו.
 2. חבר את הרמקול לחיבור המתאים.
 3. כדי לבדוק את החיבור, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
  2. בכרטיסיה טקסט לדיבור , לחץ על השמעה מקדימה של קול כדי לשמוע את הקול הנבחר כעת. הטקסט מושמע והמילים מודגשות ברגע שהן נאמרות. אם הרמקולים פועלים כראוי, תשמע את המילים המדוברות.
  אם לא תשמע קול לאחר שתחבר את הרמקולים, ראה סעיף "בעיות אפשריות בטקסט לדיבור" במאמר זה, לקבלת מידע על הליכים לפתרון בעיות.

בחירת התקן פלט שמע

כדי לבחור התקן פלט שמע, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
 2. בכרטיסיה טקסט לדיבור , לחץ על פלט שמע.
 3. בחר השתמש בהתקן פלט שמע מועדף או השתמש בהתקן פלט שמע זה.
  • האפשרות השתמש בהתקן פלט שמע מועדף מגדיר את התקן הפלט כברירת המחדל עבור המערכת. בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש באותו התקן פלט עבור דיבור כמו כל הצלילים האחרים במערכת. זוהי גם אפשרות ברירת המחדל עבור מאפייני דיבור. לעתים תכופות, למחשבים יהיה התקן פלט אחד בלבד, כגון זוג רמקולים. התקן ברירת המחדל מוגדר במאפייני הצלילים או המולטימדיה המתאימים בלוח הבקרה של כל מערכת הפעלה. מידע נוסף אודות הלוח הספציפי זמין בקבצי העזרה המשויכים.
  • האפשרות השתמש בהתקן פלט שמע זה מאפשר לבחור התקן אחר לתוכניות דיבור בלבד. הרשימה הנפתחת פעילה אם קיימים התקנים זמינים אחרים. ברשימה נפתחת זו, בחר את ההתקן הרצוי לך. פעולה זו אינה משנה את התקן ברירת המחדל עבור תוכניות שמע אחרות. לדוגמה, ייתכן שתרצה שכל פלט הדיבור יעבור דרך האוזניות במקום דרך הרמקולים.

קביעת אפשרויות עבור התקן פלט שמע

כברירת מחדל, אפשרות זו אינה זמינה. עם זאת, מנועי דיבור אחרים עשויים לכלול מאפיינים מתקדמים עבור אפשרויות יציאת שמע. במקרה כזה, האפשרות פלט שמע תהיה זמינה. פעל בהתאם להוראות במסך זה או בהתאם להוראות המתועדות בנפרד עבור המנוע הספציפי.

כדי להגדיר אפשרוית התקן פלט שמע, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
 2. בכרטיסיה טקסט לדיבור , לחץ על פלט שמע.
 3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על-גבי המסך.

קביעת תצורה של אפשרויות טקסט לדיבור

קביעת קול TTS או מנוע TTS הנבחר

כדי לקבוע את הקול הנבחר עבור טקסט לדיבור, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.

  בכרטיסיה טקסט לדיבור , השם המוצג ברשימה הנפתחת בחירת קול הוא הקול הפעיל כעת.
 2. לחץ על השמעה מקדימה של קול כדי לשמוע את הקול הפעיל. הטקסט מושמע והמילים מודגשות ברגע שהן נאמרות.

השמעה מקדימה של קול TTS

כדי לבצע השמעה מקדימה של קול הטקסט לדיבור, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.

  בכרטיסיה טקסט לדיבור , השם המוצג ברשימה הנפתחת בחירת קול הוא הקול הפעיל.
 2. לחץ על השמעה מקדימה של קול כדי לשמוע את הקול הנבחר כעת. הטקסט מושמע והמילים מודגשות ברגע שהן נאמרות.
 3. במהלך ההשמעה, האפשרות השמעה מקדימה של קול תשתנה לאפשרות עצור. לחץ על עצור כדי להפסיק את ההשמעה הקולית.
הערהבאפשרותך לשנות את הטקסט שייקרא על-ידי האפשרות השמעה מקדימה של קול על-ידי סימון הטקסט והקלדת טקסט חדש. שינויים אלה לא נשמרים לצמיתות וכאשר תפתח מחדש את מאפייני דיבור או תבחר קול אחר, הטקסט יאופס לברירת המחדל.

שינוי קול TTS או מנוע TTS

כדי לשנות את קול הטקסט לדיבור או מנוע הטקסט לדיבור, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
 2. בכרטיסיה טקסט לדיבור , השם המוצג ברשימה הנפתחת בחירת קול הוא הקול הפעיל.
 3. לחץ על הקול הפעיל בתוך הרשימה הנפתחת, או השתמש בחץ כדי להציג רשימה של קולות זמינים.
 4. לחץ על קול חדש כדי לבחור בו.

  הקול החדש שנבחר מקריא את הטקסט שמופיע בתיבה השמעה מקדימה של קול .
 5. לחץ על אישור או החל כדי לקבל את הקול החדש.
הערות:
 • קול טקסט לדיבור משויך במידה רבה למנוע דיבור מסוים. ייתכן שלא ניתן לדעת לפי השם המוצג באיזו שפה הקול משתמש. לאחר בחירת מנוע דיבור או קול, בדוק את הקול והשפה על-ידי לחיצה על השמעה מקדימה של קול.
 • ייתכן שלא ניתן יהיה להסיק בבירור את השפה או הקולות הנתמכים על-ידי מנוע דיבור לפי השם המוצג של המנוע. עיין במדריך להמשתמש הספציפי לקבלת מידע מפורט אודות המנוע. מידע זה כולל לא רק את השפות הנתמכות, אלא גם את מטרת הלקסיקון. מטרת הלקסיקון מציינת אם המנוע כולל דקדוק כללי או ז'רגון ספציפי למקצוע כגון משפטים או רפואה.
 • Microsoft לא מספקת מנועי דיבור (קולות) נוספים, אך ישנם כמה מוצרי צד שלישי זמינים התומכים ב- Microsoft Speech API החדש. לקבלת מידע אודות מוצרים אלה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/speech/evaluation/thirdparty/engines.mspx

שינוי הקצב של קול TTS

כדי לשנות קת קצב הקול של טקסט לדיבור, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
 2. בחר בכרטיסיה טקסט לדיבור .
 3. הזז את המחוון מהירות קול כדי לשנות את קצב הקול של טקסט לדיבור. הגדרת ברירת המחדל של מחוון זה היא רגיל.
 4. לחץ על השמעה מקדימה של קול כדי לשמוע את הקול הנבחר כעת בקצב החדש. הטקסט מושמע והמילים מודגשות ברגע שהן נאמרות.

כדי לשנות את עוצמת הקול של טקסט לדיבור

כדי לכוונת את רמות עוצמת הקול של הפלט, פעל בהתאם להליך שלהלן. שים לב, לא כל ההתקנים תומכים באפשרות זו באותה דרך. חלק מההתקנים אינם תומכים בבקרת עוצמת קול ולחצן עוצמת קול לא יהיה זמין. התקנים אחרים עשויים להשתמש בתצוגה משלהם. במקרים אלה בצע את ההוראות המוצגות על המסך או מתועדות בנפרד עם אותו מנוע.

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
 2. בכרטיסיה טקסט לדיבור , לחץ על פלט שמעולאחר מכן לחץ על עוצמת קול.
 3. מערבל בקרת עוצמת קול יוצג. כוונן את ההתקן המתאים לרמה הדרושה.

שימוש בטקסט לדיבור עם Narrator

Narrator הוא כלי שירות של כלי לדיבור עבור משתמשים עוורים או כבדי ראייה. Narrator קורא את מה שמוצג על המסך: תוכן החלון הפעיל, אפשרויות תפריט או הטקסט שהקלדת.

Narrator מיועד לפעול עם פנקס רשימות, כתבן, תוכניות לוח הבקרה, Microsoft Internet Explorer, שולחן העבודה של Windows ותוכנית ההתקנה של Windows. Narrator לא יקרא מילים בקול כראוי בתוכניות אחרות.

Narrator כולל כמה אפשרויות שבאמצעותן תוכל להתאים אישית את האופן שבו רכיבי המסך נקראים.
 • באפשרותך להגדיר שחלונות חדשים, תפריטים או תפריטי קיצור יוקראו בקול כאשר הם מוצגים.
 • באפשרותך להגדיר שתווים מוקלדים יוקראו בקול.
 • באפשרותך להגדיר שמצביע העכבר יעקוב אחר הפריט הפעיל על המסך.
 • באפשרותך לכוונן את המהירות, עוצמת הקול או גובה הצליל של הקול.
כלי הנגישות הכלולים ב- Windows מיועדים לספק רמה מינימלית של פונקציונליות עבור משתמשים בעלי צרכים מיוחדים. רוב המשתמשים בעלי המגבלות יזדקקו לתוכניות שירות בעלות פונקציונליות מתקדמות יותר לשימוש יומיומי.

Narrator אינו זמין בכל השפות ונתמך רק בגירסה האנגלית של Windows XP.

כדי ש- Narrator יכריז על אירועים על-גבי המסך

 1. הפעל את Narrator באמצעות אחת השיטות הבאות:
  • לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על נגישותולאחר מכן לחץ על Narrator.

   ? או ?
  • הקש CTRL+ESC, הקש R, הקלדnarrator ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בתיבת הדו-שיח Narrator , בחר בתיבת הסימון הכרז על אירועים על-גבי המסך.

כדי ש- Narrator יקריא בקול את המקשים שעליהם הקשת

 1. הקש CTRL+ESC, הקש R, הקלדnarrator ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בחר בתיבת הסימון הקרא תווים שהוקלדו.

כדי שמצביע העכבר ינוע לפריטים פעילים בעת שימוש ב- Narrator

 1. הקש CTRL+ESC, הקש R, הקלדnarrator ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בחר בתיבת הסימון הזז את מצביע העכבר אל הפריט הפעיל.

ניווט באמצעות לוח המקשים ו- Narrator

אפשרויות קריאה

 • כדי לקרוא חלון שלם, לחץ על החלון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+SPACEBAR.
 • לקבלת מידע אודות הפריט הנוכחי, הקש CTRL+SHIFT+ENTER.
 • לקבלת תיעור מפורט יותר של פריט, הקש CTRL+SHIFT+INSERT.
 • כדי לקרוא את שורת הכותרת של חלון, הקש ALT+HOME.
 • כדי לקרוא את שורת המצב של חלון, הקש ALT+END.
 • כדי לקרוא את התוכן של שדה עריכה, הקש CTRL+SHIFT+ENTER, או השתמש במקשי החצים.
 • כדי להשתיק את הדיבור, הקש CTRL.

אפשרויות לוח מקשים

 • כדי לעבור לתוכנית אחרת, הקש ALT+TAB.
 • כדי לעבור ללחצן או לכלי הבא, הקש TAB. כדי לחזור, הקש SHIFT+TAB.
 • כדי לבחור פריט מתוך רשימה נפתחת, השתמש במקשי החצים.
 • כדי לבחור תיבת סימון או לחצן אפשרות, הקש SPACEBAR.
 • כדי לפתוח את מנהל כלי השירות, הקש על מקש סמל Windows?+U.

כדי להגדיר את אפשרויות הקול של Narrator

 1. הקש CTRL+ESC, הקש R, הקלדnarrator ולאחר מכן הקש ENTER. לחץ על קול.
 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות קול , בחר באפשרויות הקול שברצונך לשנות:
  • כדי לשנות את מהירות הקול, לחץ על מספר בתיבה מהירות .
  • כדי לשנות את עוצמת הקול, לחץ על מספר בתיבה עוצמת קול .
  • כדי לשנות את גובה הצליל של הקול, לחץ על מספר בתיבה גובה צליל .
  הערה: כאשר תשנה את הגדרות הקול, ההגדרות החדשות ייכנסו לתוקף בתוך כמה שניות עד דקה.

כדי להפעיל את Narrator במצב ממוזער

ייתכן שיהיה זה מועיל להפעיל את Narrator במצב ממוזער (לאחר שהגדרת את האפשרויות ב- Narrator), מאחר שאינך צריך לראות את תיבת הדו-שיח Narrator כאשר Narrator פועל.
 1. הקש CTRL+ESC, הקש R, הקלדnarrator ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בחר בתיבת הסימון הפעל את Narrator בחלון ממוזער.

פתרון בעיות

פתרון בעיות של טקסט לדיבור

כדי לקבוע אם טקסט לדיבור פועל כראוי, השתמש בבדיקות הבאות.
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ פעמיים על דיבור.
 2. בכרטיסיה טקסט לדיבור , לחץ על השמעה מקדימה של קול. הטקסט תחת השמעה מקדימה של קול יוקרא בקול רם כאשר כל מילה מסומנת בתורה. אם זה המצב, TTS והרמקולים פועלים. אם לא ניתן לשמוע את ההשמעה המקדימה של הקול, ולראות מילים מסומנות בזמן שהן מוקראות, ראה סעיף "בעיות אפשריות בטקסט לדיבור" במאמר זה לאיתור פתרונות לבעיות.

בעיות אפשריות בטקסט לדיבור

אם אינך שומר דיבור לאחר בדיקת המערכת, שקול את האפשרויות הבאות:
 1. עוצמות הקול של הרמקולים אינה מופעלת או שהרמקולים מושתקים. חלק מהרמקולים כוללים פקדים חיצוניים לעוצמת קול והשתקה. ודא שעוצמת הקול מופעלת ברמה מספיקה ושאפשרות ההשתקה כבויה.
 2. ייתכן שהרמקולים לא נבחרו כהתקן הפלט הנוכחי. בכרטיסיה טקסט לדיבור , לחץ על פלט שמע כדי לוודא שהרמקולים נבחרים.
 3. ייתכן שהרמקולים לא מחוברים כראוי. עיין בתיעוד החומרה של הרמקולים לקבלת מידע נוסף. ודא שכרטיס הקול עבור המחשב מחובר ומותקן כראוי, וכי מנהלי ההתקנים הנכונים זמינים. ראה "הגדרת רמקולים" לקבלת מידע נוסף על החיבור.
 4. ייתכן שמנוע הטקסט לדיבור פגום. כדי לבדוק אם הוא נפגם, עבור למנוע אחר. ראה סעיף "שינוי קול TTS או מנוע TTS" במאמר זה. אם מנוע אחר פועל כראוי, התקן מחדש את המנוע הספציפי מהמיקום המקורי. אם אף מנוע אינו פועל כראוי, התקן מחדש את מנוע הדיבור מהמיקום המקורי או מתליטור.מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על השימוש בדיבור ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306537 כיצד להתקין ולהגדיר תצורת זיהוי דיבור במערכת Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306901 כיצד להשתמש בזיהוי דיבור ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
278927 WD2002: חלק 1: תיאור אופני זיהוי דיבור וזיהוי כתב יד ב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים

Article ID: 306902 - Last Review: יום חמישי 12 יוני 2008 - Revision: 1.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster KB306902

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com