ID на статията: 307654 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

За да възстановите операционната система, когато компютърът не стартира правилно или не стартира изобщо, можете да инсталирате и използвате Конзолата за възстановяване на Windows. Microsoft препоръчва този метод за възстановяване на системата за напреднали потребители. Също така, научете за командния ред в командната конзола, за действията, правилата, за това как да премахнете Конзолата за възстановяване и как да я инсталирате.

ВЪВЕДЕНИЕ

 Microsoft препоръчва да използвате Конзолата за възстановяване само след включване на безопасен режим (Safe Mode), или ако другите опции за стартиране на Windows не работят. Конзолата за възстановяване се препоръчва само ако сте напреднал потребител, който може да използва основни команди, за да идентифицира и открива проблеми в драйвери и файлове. Освен това трябва да сте администратор, за да използвате конзолата за възстановяване. 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Инсталиране на Конзолата за възстановяване

Можете да инсталирате конзолата за възстановяване на вашия компютър, за да го стартирате, или ако не можете да рестартирате Windows. След това можете да изберете Конзолата за възстановяване, като опция от списъка с наличните операционни системи по време на стартиране. В тази статия се описва как да инсталирате Конзолата за възстановяване на вашия Microsoft Windows XP компютър. За да инсталирате Конзолата за възстановяване, трябва да сте влезли в системата като администратор.

Въпреки че можете да стартирате Конзолата за възстановяване директно от диск с Windows XP, обикновено е по-удобно да я заредите като опция от менюто за стартиране на операционната система. За да стартирате Конзолата за възстановяване директно от диск, вижте раздела "Как да използвате Конзолата за възстановяване".

За да инсталирате Конзолата за възстановяване, следвайте тези стъпки:
 1. Поставете диска с Windows XP в CD-ROM устройството.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение.
 3. В полето “Отвори” въведете d:\i386\Winnt32.exe /Cmdcons, като d:\ е буквата на CD-ROM устройството. Ако имате Microsoft Windows XP Professional x64 версия, напишете d:\amd64\Winnt32.exe /Cmdcons, като d:\ е буквата на CD-ROM устройството.
 4. Ще се появи прозорец „Windows Setup” за инсталиране на Конзолата за възстановяване. За да потвърдите инсталацията, щракнете върху Да.
 5. Рестартирайте компютъра. Следващия път когато стартирате компютъра си, "Microsoft Windows Recovery Console" ще се появи в менюто за стартиране.

В противен случай, можете да използвате Universal Naming Convention (UNC), за да инсталирате конзолата за възстановяване от Share Point мрежа.

Забележка Възможно е да получите съобщение за грешка подобно на следното:

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
0.png


Ако този проблем се появи, щракнете върху следния номер на статията, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
898594 Получавате съобщение за грешка, ако се опитате да инсталирате Конзолата за възстановяване на Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Англ.)


Как да използвате Конзолата за възстановяване


Можете да активирате и деактивирате услуги, да форматирате дискове, четете и записвате данни върху локалния диск (включително и устройства, които са форматирани за употреба с NTFS) и да изпълнявате много други административни задачи. Конзолата за възстановяване е особено полезна, ако трябва да поправите вашия компютър като копирате файл от дискета или CD-ROM на твърдия диск или ако трябва да преконфигурирате услуга, която не позволява на компютъра да стартира правилно.

Ако не можете да стартирате компютъра си, можете да стартирате Конзолата за възстановяване от диск с Microsoft Windows XP(startup disk). Тази статия описва как да изпълните тази задача.


След като Windows XP е инсталиран на вашия компютър, за да стартирате компютъра и използвате конзолата за възстановяване, трябва да го стартирате от Startup Disk.

За повече информация за това как да създадете startup disk за Windows XP, щракнете върху следния номер на статията, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
310994 Как да получите Windows XP системни дискети (Англ.)

Забележка  За да стартирате компютъра от Windows XP CD-ROM, трябва да конфигурирате BIOS на компютъра да зарежда от вашето CD-ROM устройство. 

За да стартирате Конзолата за възстановяване от startup disk на Windows XP или Windows XP CD-ROM, следвайте тези стъпки:
 1. Поставете startup disk на Windows XP във Floppy устройството, или поставете диска на Windows XP в CD-ROM устройството и рестартирайте компютъра. Ако се появи подкана, изберете опциите, които са необходими за стартиране на компютъра от CD-ROM диск.
 2. Когато на екрана се появи "Welcome to Setup", натиснете R, за да стартирате Конзолата за възстановяване.
 3. Ако имате dual-boot или няколко операционни системи, изберете инсталацията, която трябва да достъпите от Конзолата за възстановяване.
 4. Когато се появи подкана, въведете паролата на администратора. Ако няма администраторска парола, просто натиснете ENTER.
 5. В командния ред въведете нужната команда за диагностика и поправка на вашата Windows XP инсталация.
  За списък на командите, които са на разположение в Конзолата за възстановяване, напишете recovery console commands или help в командния ред и след това натиснете ENTER.
  За повече информация относно определена команда, напишете helpcommandname в командния ред и след това натиснете ENTER.
 6. За да излезете от Конзолата за възстановяване и рестартирате компютъра, напишете Exit в командния ред и след това натиснете ENTER.

Как да използвате Конзолата за възстановяване в командния ред

При използване на Конзолата за възстановяване вие работите в специален команден ред, а не в обикновен команден ред на Windows. Конзолата за възстановяване има свой собствен команден интерпретатор. За да получите достъп до командния интерпретатор, ще бъдете подканени от Конзолата за възстановяване да въведете паролата на администратора.

Когато Конзолата за възстановяване стартира, можете да натиснете F6 за инсталиране на драйвери за SCSI или RAID устройства в случай, че имате нужда от такива за достъп до твърдия диск. Действието е същото, както и по време на инсталацията на операционната система.

За зареждане на Конзолата за възстановяване са необходими няколко секунди. Когато се зареди менюто на Конзолата за възстановяване, ще се появи номериран списък на инсталациите на Windows. (Например C:\Windows) Въведете номер преди да натиснете ENTER, дори когато има само един вариант. Ако натиснете ENTER, без да въведете номер, компютърът се рестартира и процесът започва отново.

Когато видите заредена системната директория (най-често C:\Windows), можете да започнете да въвеждате наличните команди в Конзолата за възстановяване.

Команди в Конзолата за възстановяване

Показаният списък представя наличните команди в Конзолата за възстановяване:
 • Attrib променя атрибутите на един файл или директория.
 • Batch изпълнява командите, които сте задали в текстови файл „Inputfile”. „Outputfile” съдържа параметри за изходящите команди. Ако пропуснете да зададете параметър в Outputfile, съдържанието на файла ще се появи на екрана.
 • Bootcfg изменя файла Boot.ini при конфигуриране или възстановяване.
 • CD (CHDIR) работи само в системните директории на текущата инсталация на Windows, сменяемите медии, главната директория на всеки дял на твърдия диск, или локалните инсталационни източници.
 • Chkdsk с параметър /p стартира Chkdsk, дори ако устройството не е зададено. С параметър /r се откриват лошите сектори и се възстановява информацията когато е възможно. Този параметър препокрива и параметър . Chkdsk изисква Autochk. Chkdsk автоматично търси Autochk.exe в папката, от която е стартиран. Ако Chkdsk не може да намери файла в папката, в която е стартиран, командата изисква диск за инсталация на Windows 2000 . Ако не може да намери инсталационен диск, Chkdsk изисква от потребителя да покаже местоположението на Autochk.exe.
 • Cls изчиства екрана.
 • Copy копира единичен файл на указано място. По подразбиране, ”целта” (target) не може да бъде сменяем носител и не може да се използват заместващи символи (wildcard). Копирането на компресиран файл от диск за инсталация на Windows 2000 автоматично декомпресира файла.
 • Del (Delete) изтрива единичен файл. Работи в системните директории на текущата инсталация на Windows, сменяемите носители, главната директория на всеки дял на твърдия диск, или локалните инсталационни източници. По подразбиране не можете да използвате заместващи символи (wildcard).
 • Dir показва списък на всички файлове, включително скритите и системните файлове.
 • Disable забранява системна услуга или драйвер на Windows. В примера „service” или „driver” е името на услугата или драйвера, който искате да деактивирате. Когато използвате тази команда за деактивиране на услуга, изпълнението на командата показва текущото състояние на услугата, преди да я изключи. Обърнете внимание на първоначалното състояние на услугата, така че да използвате командата с параметър enable, за да рестартирате услугата.
 • Diskpart управлява дялове на твърдия диск. С опцията /add създавате нов дял. С /delete изтривате съществуващ дял. Името на устройството е системното означение на устройството, което искате да създадете (като \device\harddisk0). Буквата на дяла, е буквата на устройството, което изтривате (например, D). „Partition” e името на дяла, който изтривате (например: \device\harddisk0\partition1) и може да бъде използван вместо буквата на дяла. Размерът за нов дял е в мегабайти.
 • Enable разрешава системна услуга на Windows или драйвер. „Service” или „driver” е името на услугата или драйвера, който искате да разрешите, а „start_type” е типът за стартиране, поддържан от услугите. Типът на стартиране поддържа един от следните формати:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit затваря Конзолата за възстановяване и рестартира компютъра.
 • Expand разархивира компресиран файл и показва файла, който искате да разархивирате. По подразбиране не можете да използвате заместващи символи (wildcard). В примера „destination” е директорията на новия файл. По подразбиране местоназначението не може да бъде сменяем носител и да е забранено за писане (read-only). Можете да използвате командата attrib, за да премахнете атрибута „забранено за писане” (read-only) от необходимата директория. Опцията /f:filespec е необходима, ако източникът съдържа повече от един файл. Тази опция позволява заместващи символи (wildcard). С параметър /y се забранява потвърждението за презаписване. С параметър /d уточнявате, че файловете няма да бъдат разархивирани и показва директорията на файловете където се намират.
 • Fixboot записва нов сектор за стартиране (startup sector) на системния дял.
 • Fixmbr поправя съдържанието на стартиращия код (master boot code) на стартиращия дял. Променливата за “device” е опция, която определя името на устройството, което изисква нов „Master Boot Record”. Можете да пропуснете тази променлива, когато целта е стартиращото устройството.
 • Format форматира диск. С параметър /q се извършва бързо форматиране. С параметър /fs се определя файловата система.
 • Help Ако не зададете пояснение за командата, командата за помощ ще покаже пълния списък на всички команди в конзолата за възстановяване.
 • Listsvc показва всички налични услуги и драйвери на компютъра.
 • Logon показва откритите системни дялове на Windows и иска паролата на администратора за тези системни дялове. Използвайте тази команда, за да преминете към друг системен дял или поддиректория.
 • Map показва активните в момента монтирани устройство. Включва arc опцията, позволяваща да се определя използването на „Advanced RISC Computing (ARC)” (формат за Boot.ini), вместо системните указатели за устройството в Windows.
 • MD (Mkdir) работи само в системните директории на текущата инсталация на Windows, сменяемите медии, главната директория на всеки дял на твърдия диск, или локалните инсталационни медии.
 • More / Type показва определен текстови файл на екрана.
 • Rd (Rmdir) работи само в системните директории на текущата инсталация на Windows, сменяемите медии, главната директория на всеки дял на твърдия диск, или локалните инсталационни медии.
 • Ren (Rename) работи само в системните директории на текущата инсталация на Windows, сменяемите медии, главната директория на всеки дял на твърдия диск, или локалните инсталационни медии. Вие не можете да посочите ново устройство или път като целта.
 • Set показва и задава възможните променливи на Конзолата за възстановяване.
 • Systemroot задава текущата директория като основна за системата „% SystemRoot%”.

Правила, използвани от Конзолата за възстановяване (Recovery Console)

Има няколко набора от правила, които се използват при работа в Конзолата за възстановяване (Recovery Console). Въведете командата set, за да разгледате зададените текущи правила. По подразбиране това са:
 • AllowAllPaths = FALSE предотвратява достъпа до директориите и поддиректориите извън системата на инсталация, която сте избрали, когато сте влезли в Конзолата за възстановяване (Recovery Console).
 • AllowRemovableMedia = FALSE предотвратява достъпа до сменяемите дискове и копирането на файлове към тях.
 • AllowWildCards = FALSE предотвратява поддръжката за замяна на символи (wildcard support) за команди като copy и del.
 • NoCopyPrompt = FALSE означава, че Конзолата за възстановяване (Recovery Console) ще ви попита за потвърждение при презаписване (overwriting) на съществуващ файл.

Как да изтриете Конзолата за възстановяване

За да изтриете конзолата за възстановяване:
 1. Рестартирайте вашия компютър, щракнете върху Старт, щракнете върху Моя компютър и след това щракнете двукратно върху твърдия диск, където е инсталирана Конзолата за възстановяване.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  1.png

 2. В менюто Инструменти, щракнете върху Опции на папка и след това щракнете върху раздела Изглед.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  3.png

 3. Щракнете върху Покажи скритите файлове и папки и премахнете отметката на Скрий защитените файлове на операционната система, след което натиснете ОК.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  3.png


 4. В главната папка изтрийте подпапката Cmdcons и Cmldr файла.
 5. В главната папка щракнете с десния бутон върху файла Boot.ini и след това изберете Свойства

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  4.png

 6. Щракнете, за да премахнете отметката от атрибута Само за четене и натиснете ОК.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  5.png


  Предупреждение: Неправилното изменение на файла Boot.ini може да попречи на вашия компютър да се рестартира. Уверете се, че изтривате само записа за влизане в Конзолата за възстановяване. След като го направите, променете отново атрибута за файла Boot.ini в Само за четене. Отворете файла Boot.ini в Microsoft Windows Notepad, като изтриете само записа за влизане в Конзолата за възстановяване. Той изглежда по подобен начин:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Запишете файла и го затворете.

Как да инсталирате конзолата за възстановяване по време на автоматичната инсталация

За да инсталирате конзолата за възстановяване по време на автоматично инсталиране на Windows, можете да използвате раздела [GuiRunOnce] на Unattend.txt файл. Command1="path\winnt32 /Cmdcons /UNATTEND" За повече информация, за това как да използвате файла Unattend.txt, вижте Ръководство за разработчици на Windows 2000 Server Resource Kit.

БИБЛИОГРАФИЯ

Можете да използвате Group Policy за промяна на правилата и правомощията при работа в конзолата за възстановяване.
За повече информация щракнете върху следния номер на статията от базата знания на Microsoft:
310497 Как да използвате Group Policy за промяна на правилата и правомощията при работа в конзолата за възстановяване.(Англ.)

Свойства

ID на статията: 307654 - Последна рецензия: 09 ноември 2010 г. - Редакция: 7.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kbstepbystep kbhowto KB307654

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com