Artikkelin tunnus: 307654 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Microsoft suosittelee, että käytät palautuskonsolia vasta, kun vikasietotila ja muut käynnistysvaihtoehdot eivät toimi. Palautuskonsolia suositellaan vain, jos olet kokenut käyttäjä, joka pystyy tunnistamaan ja etsimään ongelmia tuottavat ohjaimet ja tiedostot peruskomentojen avulla. Lisäksi sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta voit käyttää palautuskonsolia.

Palautuskonsolin voi käynnistää kahdella tavalla:
 • Jos et pysty käynnistämään Windowsia, eikä palautuskonsolia ole asennettu tietokoneeseen aiemmin, voit suorittaa palautuskonsolin CD-asennuslevyltä.
  Lisätietoja saat napsauttamalla Palautuskonsolin käyttäminen -kohtaa.
 • Vaihtoehtoisesti voit asentaa palautuskonsolin tietokoneeseen käytettäväksi siltä varalta, että et pysty käynnistämään Windowsia uudelleen. Voit sitten valita palautuskonsolin käynnistyksen yhteydessä näyttöön tulevasta käytettävien käyttöjärjestelmien luettelosta.
  Lisätietoja saat napsauttamalla Palautuskonsolin asentaminen -kohtaa.


Enemmän tietoa

Palautuskonsolin asentaminen

Voit asentaa palautuskonsolin tietokoneeseen käytettäväksi siltä varalta, että et pysty käynnistämään Windowsia uudelleen. Voit sitten valita palautuskonsolin käynnistyksen yhteydessä näyttöön tulevasta käytettävien käyttöjärjestelmien luettelosta. Palautuskonsolia suositellaan asennettavaksi tärkeisiin palvelimiin ja tietotekniikkahenkilöstön työasemiin. Tässä artikkelissa kuvataan, miten palautuskonsoli asennetaan Windows XP -tietokoneeseen. Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana, jotta voit asentaa palautuskonsolin.

Vaikka voit suorittaa palautuskonsolin käynnistämällä tietokoneen Windows XP:n CD-levyltä, on yleensä kätevämpää määrittää se käynnistysvalikon vaihtoehdoksi. Jos haluat suorittaa palautuskonsolin suoraan CD-levyltä, lue Palautuskonsolin käyttäminen -osa.

Voit asentaa palautuskonsolin seuraavasti:
 1. Aseta Windows XP:n CD-levy CD-asemaan.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 3. Kirjoita Avaa-ruutuun d:\i386\winnt32.exe /cmdcons. Tässä d on CD-aseman asemakirjain. Jos käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kirjoita d:\amd64\winnt32.exe /cmdcons. Tässä d on CD-aseman asemakirjain.
 4. Näyttöön tulee Windowsin asennuksen valintaikkuna. Windowsin asennuksen valintaikkunassa on palautuskonsolivaihtoehdon kuvaus. Vahvista asennus valitsemalla Kyllä. (Tämän vaiheen näyttökuva on alla.)
  Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
  2930858
 5. Käynnistä tietokone uudelleen. Kun käynnistät tietokoneen seuraavan kerran, käynnistysvalikossa on Microsoft Windows XP:n palautuskonsoli -vaihtoehto. (Tämän vaiheen näyttökuva on alla.)
  Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
  2930859
Voit asentaa palautuskonsolin myös UNC (Universal Naming Convention) -yhteyden avulla jaetusta verkkoresurssista.

Huomautus: Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virheilmoitus:
Asennus ei voi jatkua, koska tietokoneessa oleva Windows-versio on uudempi kuin CD-levyllä oleva versio.
Jos tämä ongelma ilmenee, napsauta seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
898594 Näyttöön tulee virheilmoitus yritettäessä asentaa palautuskonsoli Microsoft Windows XP Service Pack 2 -tietokoneeseen

Palautuskonsolin käyttäminen

Palautuskonsolin avulla voi ottaa palveluita käyttöön ja poistaa niitä käytöstä, alustaa asemia, lukea ja kirjoittaa paikallisen aseman (mukaan lukien asemat, jotka on alustettu käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää) tietoja sekä tehdä useita muita hallintatehtäviä. Palautuskonsolista on runsaasti hyötyä silloin, kun sinun on korjattava tietokoneesi kopioimalla tiedosto levykkeeltä tai CD-levyltä kiintolevylle, tai jos sinun on määritettävä uudelleen jokin palvelu, joka estää tietokonetta käynnistymästä oikein.

Jos et pysty käynnistämään Windowsia, voit suorittaa palautuskonsolin Windows XP:n käynnistyslevykkeiltä tai Windows XP:n CD-levyltä.

Kun olet asentanut tietokoneeseesi Windows XP:n, voit käynnistää tietokoneen palautuskonsolin avulla. Tämä edellyttää Windows XP:n käynnistyslevykkeitä tai CD-ROM-levyä.

Saat lisätietoja Windows XP:n käynnistyslevykkeiden luomisesta (niitä ei toimiteta Windows XP:n mukana) napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
310994 Windows XP:n asennuksen käynnistyslevykkeiden hankkiminen
Huomautus: Voit käynnistää tietokoneen Windows XP:n CD-levyltä määrittämällä tietokoneen BIOSin (Basic Input/Output System) käynnistämään tietokoneen CD-asemasta.

Voit suorittaa palautuskonsolin Windows XP:n käynnistyslevykkeiltä tai Windows XP:n CD-levyltä seuraavasti:
 1. Aseta Windows XP:n käynnistyslevyke levykeasemaan tai Windows XP:n CD-levy CD-asemaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.

  Valitse tietokoneen käynnistäminen CD-asematuella, jos näin kehotetaan tekemään.
 2. Kun näyttöön tulee asennuksen aloitusnäyttö, käynnistä palautuskonsoli painamalla R.
 3. Jos tietokoneessasi on useita käyttöjärjestelmiä, joihin voit käynnistää tietokoneen, valitse palautuskonsolissa käytettävä asennus.
 4. Kirjoita järjestelmänvalvojan salasana, kun näin kehotetaan tekemään. Jos järjestelmänvalvojan salasana on tyhjä, paina ENTER-näppäintä.
 5. Kirjoita komentokehotteeseen komennot, joiden avulla määrität ja korjaat Windows XP -asennuksen ongelmat.

  Saat luettelon palautuskonsolissa käytettävistä komennoista kirjoittamalla komentokehotteeseen recovery console commands tai help ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.

  Saat tietoja tietystä komennosta kirjoittamalla komentokehotteeseen help komennon_nimi ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.
 6. Jos haluat sulkea palautuskonsolin ja käynnistää tietokoneen uudelleen, kirjoita komentokehotteeseen exit ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Palautuskonsolin komentokehotteen käyttäminen

Kun käytät palautuskonsolia, työskentelet erityisessä komentokehotteessa Windowsin tavallisen komentokehotteen sijaan. Palautuskonsolissa on oma komentotulkki. Voit siirtyä tähän komentotulkkiin antamalla palautuskonsolissa paikallisen järjestelmänvalvojan salasanan.

Kun palautuskonsoli käynnistyy, voit asentaa kolmannen osapuolen SCSI- tai RAID-ohjaimen painamalla F6-näppäintä, jos tarvitset kyseistä ohjainta kiintolevyn käyttämiseen. Tämä kehote toimii samalla tavalla kuin käyttöjärjestelmän asennuksen aikana.

Palautuskonsolin käynnistäminen kestää muutaman sekunnin. Kun palautuskonsolin valikko tulee näyttöön, tietokoneen Windows-asennusten numeroitu luettelo tulee näyttöön. (Yleensä luettelossa on vain C:\Windows.) Paina jotakin numeroa ennen ENTER-näppäimen painamista, vaikka luettelossa olisi vain yksi merkintä. Jos painat ENTER-näppäintä valitsematta numeroa, tietokone käynnistyy uudelleen ja aloittaa prosessin uudelleen. (Tämän vaiheen näyttökuva on alla.)
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
2930860

Kun näyttöön tulee %SystemRoot%-kehote (yleensä C:\Windows), voit käyttää palautuskonsolin komentoja.

Komentojen tekemät toimet

 
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed
Seuraavassa luettelossa kuvataan palautuskonsolin käytettävät komennot:
 • Attrib muuttaa yhden tiedoston tai alihakemiston määritteet.
 • Batch suorittaa syöttötekstitiedostossa määritetyt komennot. Komentojen tulosteet kirjataan tulostetiedostoon. Jos et käytä tulostetiedostoparametria, tuloste näkyy näytössä.
 • Bootcfg muokkaa Boot.ini-tiedostoa käynnistyksen kokoonpanomäärityksiä ja palautusta varten.
 • CD (Chdir) toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.
 • Chkdsk Valitsin /p suorittaa Chkdsk-komennon, vaikka asemaa ei olisi merkitty mahdollisesti vioittuneeksi. /r-valitsin etsii vioittuneet sektorit ja palauttaa luettavat tiedot. Tämä valitsin sisältää valitsimen /p. Chkdsk vaatii Autochk.exe-tiedoston. Chkdsk etsii automaattisesti Autochk.exe-tiedostoa käynnistyskansiosta. Jos Chkdsk ei löydä kyseistä tiedostoa käynnistyskansiosta, se etsii sitä Windows 2000:n asennus-CD-levyltä. Jos Chkdsk ei löydä Autochk.exe-tiedostoa asennus-CD-levyltä, se kysyy tiedoston sijaintia käyttäjältä.
 • Cls tyhjentää näytön.
 • Copy kopioi yhden tiedoston kohdesijaintiin. Oletusarvoisesti kohde ei voi olla siirrettävä tietoväline, eikä yleismerkkejä voi käyttää. Pakatun tiedoston kopioiminen Windows 2000:n asennus-CD-levyltä purkaa tiedoston pakkauksen automaattisesti.
 • Del (Delete) poistaa yhden tiedoston. Toimii nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä. Oletusarvon mukaan yleismerkkejä ei voi käyttää.
 • Dir näyttää luettelon kaikista tiedostoista, mukaan lukien piilotiedostot ja järjestelmän tiedostot.
 • Disable poistaa Windows-järjestelmän palvelun tai ohjaimen käytöstä. Muuttuja palvelu_tai_ohjain on käytöstä poistettavan palvelun tai ohjaimen nimi. Kun poistat palvelun käytöstä tällä komennolla, komento näyttää palvelun alkuperäisen käynnistystavan ennen sen muuttamista muotoon SERVICE_DISABLED. Kirjoita alkuperäinen käynnistystapa muistiin, jotta voit käynnistää palvelun uudelleen enable-komennolla.
 • Diskpart hallitsee kiintolevyasemien osioita. Vaihtoehto /add luo uuden osion. Vaihtoehto /delete poistaa aiemmin luodun osion. Laitemuuttuja on uuden osion laitteen nimi (kuten \laite\kiintolevy0). Asemamuuttuja on poistettavan osion asemakirjain (esimerkiksi D). Osio on osio, jota olet poistamassa osioon perustuva nimi (esimerkiksi: \laite\kiintolevy0\osio1) ja sitä voidaan käyttää asemamuuttujan sijaan. Kokomuuttuja on uuden osion koko megatavuina.
 • Enable ottaa Windows-järjestelmän palvelun tai ohjaimen käyttöön. Muuttuja palvelu_tai_ohjain on käyttöön otettavan palvelun tai ohjaimen nimi, ja käynnistystapa on käyttöön otetun palvelun käynnistystapa. Käynnistyslaji käyttää jotain seuraavista muodoista:
  SERVICE_BOOT_START
  SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit sulkee palautuskonsolin ja käynnistää tietokoneen uudelleen.
 • Expand purkaa pakatun tiedoston. Lähdemuuttuja on purettava tiedosto. Oletusarvon mukaan yleismerkkejä ei voi käyttää. Kohdemuuttuja on uuden tiedoston kansio. Oletusarvon mukaan kohde ei voi olla siirrettävä tietoväline, eikä se voi olla vain luku -tilassa. Attrib-komennon avulla voit poistaa vain luku -määrityksen kohdekansiosta. Asetus /f:filespec vaaditaan, jos lähde sisältää useita tiedostoja. Tämä asetus sallii yleismerkkien käyttämisen. Valitsin /y poistaa tiedostojen korvaamisen vahvistuksen käytöstä. Valitsin /d määrittää, että tiedostoja ei pureta. Se näyttää myös lähteen tiedostojen kansion.
 • Fixboot kirjoittaa järjestelmäosioon uuden käynnistyssektorin.
 • Fixmbr korjaa käynnistysosion pääkäynnistyskoodin. Laitemuuttuja on valinnainen nimi, joka määrittää uuden pääkäynnistystietueen tarvitsevan laitteen. Jätä tämä muuttuja pois, kun kohde on käynnistyslaite.
 • Format alustaa levyn. Valitsin /q tekee nopean alustuksen. Valitsin /fs määrittää tiedostojärjestelmän.
 • Help Jos et tiedä komennon määrittämisen komentomuuttujaa, help tuo näyttöön luettelon kaikista palautuskonsolin tukemista komennoista.
 • Listsvc tuo näyttöön luettelon kaikista tietokoneen käytettävistä palveluista ja ohjaimista.
 • Logon tuo näyttöön Windowsin tunnistetut asennukset ja pyytää paikallisen järjestelmänvalvojan salasanaa niitä varten. Tämän komennon avulla voit siirtyä toiseen asennukseen tai alikansioon.
 • Map tuo näyttöön aktiiviset asemamääritykset. Jos haluat määrittää ARC (Advanced RISC Computing) -polkuja (Boot.ini-tiedoston muoto) Windows-laitepolkujen sijaan, käytä arc-asetusta.
 • MD (Mkdir) toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.
 • More tai Type näyttää määritetyn tekstitiedoston näytössä.
 • Rd (Rmdir) toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.
 • Ren (Rename) toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä. Et voi määrittää kohteeksi uutta asemaa tai polkua.
 • Set tuo näyttöön ja määrittää palautuskonsolin ympäristömuuttujat.
 • Systemroot määrittää nykyiseksi kansioksi kansion %SystemRoot%.
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

Palautuskonsolin säännöt

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed
Kun käytät palautuskonsolia, tietyt ympäristösäännöt ovat voimassa. Voit tarkastella nykyistä ympäristöä kirjoittamalla set. Säännöt ovat oletusarvoisesti seuraavat:
 • AllowAllPaths = FALSE estää palautuskonsoliin siirryttäessä valitun järjestelmäasennuksen ulkopuolisten hakemistojen ja alihakemistojen käyttämisen.
 • AllowRemovableMedia = FALSE estää siirrettävien tietovälineiden käyttämisen kopioitavien tiedostojen kohdesijaintina.
 • AllowWildCards = FALSE estää yleismerkkien käyttämisen komennoissa, kuten copy ja del.
 • NoCopyPrompt = FALSE tarkoittaa, että palautuskonsoli kehottaa sinua vahvistamaan aiemmin luodun tiedoston korvaamisen.
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

Palautuskonsolin poistaminen

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed
Voit poistaa palautuskonsolin seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen, napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Oma tietokone ja kaksoisnapsauta kiintolevyä, johon asensit palautuskonsolin.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset ja valitse sitten Näytä-välilehti.
 3. Valitse Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot, poista Piilota suojatut käyttöjärjestelmätiedostot -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
 4. Poista pääkansion Cmdcons-kansio ja Cmldr-tiedosto.
 5. Napsauta pääkansiossa Boot.ini-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asetukset.
 6. Poista Vain luku -valintaruudun valinta ja valitse OK.

  Varoitus: Boot.ini-tiedoston virheellinen muokkaaminen saattaa estää tietokonetta käynnistymästä uudelleen. Varmista, että poistat vain palautuskonsolin (Recovery Console) merkinnän. Muuta myös Boot.ini-tiedosto takaisin vain luku -tilaan tämän vaiheen toimien tekemisen jälkeen. Avaa Boot.ini-tiedosto Microsoft Windowsin Muistiossa ja poista palautuskonsolin merkintä. Merkintä on seuraavankaltainen:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 7. Tallenna tiedosto ja sulje se.
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

Palautuskonsolin valvomaton asennus

Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding start collapsed
Sinun on käytettävä Unattend.txt-tiedoston [GuiRunOnce]-osaa, jotta voit asentaa palautuskonsolin Windowsin valvomattoman asennuksen aikana.
Command1="polku\winnt32 /cmdcons /unattend"
Saat lisätietoja Unattend.txt-tiedoston käyttämisestä Windows 2000 Server Resource Kitin Deployment Planning Guide -oppaasta.
Kutista tämä kuvaLaajenna tämä kuva
assets folding end collapsed

Suositukset

Ryhmäkäytännön avulla voit muuttaa sääntöjä ja laajentaa palautuskonsolin hallintaa.

Saat lisätietoja tämän tekemisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
310497 Palautuskonsolin toiminnan tehostaminen ryhmäkäytäntöjen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lisätietoja Windows XP:n palautuskonsolin käyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314058 Windows XP:n palautuskonsolin kuvaus kokeneille käyttäjille

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 307654 - Viimeisin tarkistus: 31. tammikuuta 2014 - Versio: 10.0
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Hakusanat: 
kbhowto kbcip KB307654

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com