Αναγν. άρθρου: 307844 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιστοίχισης, αλλαγής ή κατάργησης γραμμάτων μονάδας δίσκου σε μια μονάδα δίσκου, διαμέρισμα ή τόμο, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση δίσκων" (Disk Management) των Microsoft Windows XP.

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση δίσκων" (Disk Management) είναι εργαλείο διαχείρισης για τη διαχείριση των σκληρών δίσκων και των τόμων ή διαμερισμάτων που περιέχουν. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση δίσκων" (Disk Management) όταν θέλετε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε γράμματα μονάδας δίσκου σε μονάδες δίσκου, διαμερίσματα ή τόμους σε σκληρούς δίσκους του υπολογιστή σας, μονάδες CD-ROM και άλλες αφαιρούμενες συσκευές αποθηκευτικών μέσων.

Ο υπολογιστής σας μπορεί να χρησιμοποιήσει έως 26 γράμματα μονάδας δίσκου, από το A έως το Z. Χρησιμοποιήστε τα γράμματα μονάδας δίσκου C έως Z για τις μονάδες σκληρού δίσκου. Τα γράμματα μονάδας δίσκου A και B είναι δεσμευμένα για μονάδες δισκέτας. Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μονάδα δισκέτας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτά τα γράμματα σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκου.

Πριν να τροποποιήσετε τις αντιστοιχίσεις γραμμάτων μονάδας δίσκου, σημειώστε τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Η αλλαγή του γράμματος μονάδας δίσκου του τόμου συστήματος ή του τόμου εκκίνησης δεν είναι ενσωματωμένη δυνατότητα του βοηθητικού προγράμματος "Διαχείριση δίσκων" (Disk Management).
 • Πολλά προγράμματα που βασίζονται στο MS-DOS και στα Microsoft Windows αναφέρονται σε συγκεκριμένα γράμματα μονάδας δίσκου για μεταβλητές περιβάλλοντος ή άλλες μεταβλητές. Εάν τροποποιήσετε το γράμμα της μονάδας δίσκου, αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Τρόπος αντιστοίχισης ενός γράμματος μονάδας δίσκου

Για να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου σε μια μονάδα δίσκου, ένα διαμέρισμα ή έναν τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance).

  Σημείωση Εάν δεν δείτε το στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), μεταβείτε στο βήμα 3. Το στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) εμφανίζεται στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) μόνο αν χρησιμοποιείτε την προβολή κατηγοριών (Category view). Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή (Classic view), το στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) δεν εμφανίζεται.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools), έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίσκων (Disk Management), στο αριστερό τμήμα παραθύρου.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα, τη λογική μονάδα ή τον τόμο για τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Add.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση του παρακάτω γράμματος μονάδας δίσκου (Assign the following drive letter) αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη και, στη συνέχεια, αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο γράμμα μονάδας δίσκου ή κάντε κλικ στο προεπιλεγμένο γράμμα μονάδας δίσκου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Το γράμμα μονάδας δίσκου αντιστοιχίζεται στη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα ή τον τόμο που καθορίσατε και, στη συνέχεια, εμφανίζεται στην κατάλληλη μονάδα δίσκου, διαμέρισμα ή τόμο του εργαλείου "Διαχείριση δίσκων" (Disk Management).

Τρόπος αλλαγής ενός γράμματος μονάδας δίσκου

Για να αλλάξετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου σε μια μονάδα δίσκου, ένα διαμέρισμα ή έναν τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools), έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίσκων (Disk Management), στο αριστερό τμήμα παραθύρου.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα, τη λογική μονάδα ή τον τόμο για τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση του παρακάτω γράμματος μονάδας δίσκου (Assign the following drive letter) αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη, έπειτα κάντε κλικ στο γράμμα μονάδας δίσκου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του γράμματος μονάδας δίσκου.
Το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου, του διαμερίσματος ή του τόμου που καθορίσατε αλλάζει και το νέο γράμμα μονάδας δίσκου εμφανίζεται στην κατάλληλη μονάδα δίσκου, διαμέρισμα ή τόμο του εργαλείου "Διαχείριση δίσκων" (Disk Management).

Τρόπος κατάργησης ενός γράμματος μονάδας δίσκου

Για να καταργήσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου σε μια μονάδα δίσκου, ένα διαμέρισμα ή έναν τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools), έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίσκων (Disk Management), στο αριστερό τμήμα παραθύρου.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα, τη λογική μονάδα ή τον τόμο για τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση.
Το γράμμα μονάδας δίσκου καταργείται από τη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα ή τον τόμο που καθορίσατε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Όταν επιχειρείτε να αλλάξετε ένα υπάρχον γράμμα μονάδας δίσκου, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Ο τόμος γράμμα_μονάδας_δίσκου για ετικέτα_τόμου χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.
  Εάν συνεχίσετε, θα εκχωρηθεί το νέο γράμμα της μονάδας δίσκου, αλλά θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παλιό γράμμα μονάδας δίσκου για πρόσβαση στον τόμο, μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το παλιό γράμμα της μονάδας δίσκου δεν θα είναι διαθέσιμο για εκχώρηση, μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση.

  Προσοχή: Η αλλαγή του γράμματος της μονάδας δίσκου ενός τόμου ίσως έχει ως αποτέλεσμα να μην εκτελούνται κάποια προγράμματα. (The volume volume_label drive_letter is currently in use. If you continue, the drive letter will be freed; however, it will still be available for use until you restart your computer. Warning: Changing the drive letter of a volume might cause programs to no longer run.)
  Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί να παρουσιαστεί αν χρησιμοποιούνται αρχεία στη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα ή τον τόμο. Αυτά τα αρχεία μπορεί να χρησιμοποιούνται από εσάς ή από άλλα άτομα στο δίκτυο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No), όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία στον τόμο και στη συνέχεια αλλάξτε το γράμμα μονάδας δίσκου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στον τόμο, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να συνεχίσετε με την αλλαγή του γράμματος μονάδας δίσκου.
 • Όταν προσπαθείτε να καταργήσετε ένα υπάρχον γράμμα μονάδας δίσκου, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Ο τόμος γράμμα_μονάδας_δίσκου για ετικέτα_τόμου χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.
  Εάν συνεχίσετε, το γράμμα της μονάδας θα ελευθερωθεί. Θα εξακολουθήσει όμως να είναι διαθέσιμο προς χρήση μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Προσοχή: Η αλλαγή του γράμματος της μονάδας δίσκου ενός τόμου ίσως έχει ως αποτέλεσμα να μην εκτελούνται κάποια προγράμματα. (The volume volume_label drive_letter is currently in use. If you continue, the drive letter will be freed; however, it will still be available for use until you restart your computer. Warning: Changing the drive letter of a volume might cause programs to no longer run.)
  Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί να παρουσιαστεί αν χρησιμοποιούνται αρχεία στη μονάδα δίσκου, το διαμέρισμα ή τον τόμο. Αυτά τα αρχεία μπορεί να χρησιμοποιούνται από εσάς ή από άλλα άτομα στο δίκτυο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No), όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία στον τόμο και στη συνέχεια καταργήστε το γράμμα μονάδας δίσκου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στον τόμο, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή του γράμματος ή της διαδρομής της μονάδας δίσκου (Change Drive Letter and Paths) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να καταργηθεί το γράμμα μονάδας δίσκου την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300415 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μονταρισμένων μονάδων δίσκου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307889 Τρόπος δημιουργίας και χρήσης μονάδων δίσκου που είναι μονταρισμένες σε σύστημα αρχείων NTFS στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων βασικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309000 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των βασικών δίσκων στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων δυναμικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308424 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326683 Όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP, στο διαμέρισμα συστήματος ενδέχεται να αντιστοιχεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου διαφορετικό από αυτό που περιμένατε
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 307844 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com